Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2009/2010 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2009/2010 - пролетен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2009/2010 година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1 Алгебрична теория на числата за всички проф. дмн Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
2 Комбинаторни алгоритми за всички проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
3 Алгебрична теория на кодирането за всички доц. Д-р Никола Зяпков
4 Инвестиции във финансови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
5 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл.ас.д-р Петър Копанов
6 Математически модели във финансови активи за всички доц. д-р Дончо Дончев (УХТ-Пловдив)
7 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL за всички доц. д-р Минчо Сандалски
(ФИСН )
8 Приложна финансова математика за всички ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев (ИМИ на БАН)
9 Управленски информационни системи за 3 и 4 курс доц. д-р Кольо Онков
(Аграрен университет)
10 Теория на множествата и математическата логика за всички доц. д-р Стояна Желева
11 Графични стандарти (OpenGL) за 3 и 4 курс доц. д-р Димчо Димов,
гл. ас. Александър Пенев
12 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
13 Въведение в ASP.NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров
14 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
15 Въведение в обектно-ориентираното програмиране с Java (Практикум) за всички Христо Христов (докторант)
16 Универсален изкуствен разум (Практикум) за всички хон.ас.Тодор Арнаудов
17 GUI приложения с WPF и Silverlight  за всички доц. д-р Асен Рахнев, Радослав Радев (докторант)
18 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) факултативна

Гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев (докторант)
19 PHP за напреднали (Практикум)  факултативна Атанас Василев(старши програмист във ВИСКОМП)
20 Руски език – 3 част (Практикум) факултативна

гл.ас. Петранка Савова
21 Задачи по алгебра и геометрия за състезания факултативна доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов
II. Задочно обучение    
1 Инвестиции във финансови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
2 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
3 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
4 Управленски информационни системи за 3 и 4 курс доц. д-р Кольо Онков
(Аграрен университет)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ