Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2009/2010 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2009/2010 - зимен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2009/2010 година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1 Неевклидови геометрии за всички проф. д-р Георги Златанов
2 Числени методи за решаване на алгебрични уравнения за всички проф. д-р Петко Пройнов
3 Обща алгебра за всички проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Стояна Желева
4 Операционно смятане за всички доц. д-р Иванка Касандрова
5 Геометрия на фигурите за всички доц. д-р Бистра Царева
6 Бизнес-статистика с R за всички доц. д-р Веска Нончева
7 Интерактивна математика за всички доц. д-р Снежана Гочева
8 Инвестиции и инвестиционни техники за всички доц. д-р Андрей Захариев
9 Специализирани математически текстообработващи програми за всички, но най-вече за МИ доц. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. Ангел Голев
10 Компютърно счетоводство за всички доц. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. Евгения Ангелова
11 Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript за всички доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН)
12 Теория на кодирането и криптографията за всички ст.н.с.ІІ ст. дмн Петър Бойваленков (ИМИ на БАН)
13 Динамичен софтуер за обучението по математика за всички ст.н.с.ІІст. д-р Тони Чехларова (ИМИ на БАН)
14 Обектно-ориентирано програмиране със C# (Практикум) за всички Николай Павлов (КОДАР ООД)
15 Компютърна бизнес графика (Практикум) за всички
гл. ас. Юри Хоптериев
16 C# и ADO.NET (Практикум) факултативна за всички Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
17 Руски език – ІІ част факултативна за всички гл.ас. Петранка Савова
II. Задочно обучение    
1 Инвестиции и инвестиционни техники за всички доц. д-р Андрей Захариев
2 Методи и методика за съставяне на задачи за всички доц. дмн Васил Милушев
3 Динамичен софтуер за обучението по математика за всички ст.н.с.ІІст. д-р Тони Чехларова (ИМИ на БАН)
4 C# и ADO.NET (Практикум)
за всички
Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ