Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Бакалавър (след средно образование) Състезателен бал    English
Факултет по математика и информатика - Състезателен бал

Формули за изчисляване на състезателния бал
за прием в специалностите на ФМИ по направления

Направление Специалност Формула
1.3. Педагогика на обучението по . . .
 • Математика, информатика и информационни технологии
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

2М+И+ИТ+2К

4.5. Математика
 • Математика
 • Приложна математика
 • Бизнес математика
4.6. Информатика и компютърни науки
 • Информатика
 • Бизнес информационни технологии
 • Софтуерни технологии и дизайн
 • Софтуерно инженерство

М+И+2ИТ+2К

 
Съкращение Оценка от дипломата за средно образование по
М Математика
И Информатика
ИТ Информационни технологии
   
К е по-голямата стойност от К1 и К2: К=max(K1, K2)
К1 е най-голямата оценка от:
 • ДЗИ по математика
 • КСИ по математика
 • КСИ по информатика
К2 е 80% от най-голямата оценка от:
 • ДЗИ по български език и литература
 • КСИ по български език
   
ДЗИ Държавен зрелостен изпит
КСИ Кандидат-студентски изпит
 

Забележки:

1. Оценката, призната с протокол въз основа на регламента за прием на студенти за специалностите във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, получили призови места на национални и регионални състезания по:

 • информатика и информационни технологии, може да замени оценката от КСИ по информатика;
 • математика и математическа лингвистика, може да замени оценката от КСИ по математика.

2. Само ако кандидат-студентът няма в дипломата си някоя от необходимите за формиране на бала оценки, те могат да се заменят както следва:

 • И – от КСИ по математика или информатика;
 • ИТ – от КСИ по математика или информатика.

 

Пример: Кандидат-студент желае да изучава специалност Информатика и има следните оценки от дипломата:

Математика

5

Информатика

6

Информационни технологии

6

На ДЗИ по БЕЛ има оценка 6. Във формулата за бала влизат 80% от 6=4,80.

В този случай К=4,80

Балът му се изчислява така: 5+6+2.6+2.4,80 = 32,6.

Явява се и на КСИ по информатика, където е оценен с 5,00.

В този случай К=5,00

Балът му се изчислява така: 5+6+2.6+2.5,00 = 33.

В крайното класиране участва с по-високия бал – 33, получен от по-голямата стойност на К.

Ако на КСИ по информатика бе получил по-ниска оценка, например 4,50 (К=4,50), то в балообразуването щеше да влезе К=4,80 от ДЗИ по БЕЛ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ