Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 30.09.2022 03:31 Разпределение по зали за държавен изпит на 01.10.2022 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2266&ln=1&id=2ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

СПЕЦИАЛНОСТ: Информатика и Софтуерно инженерство - бакалаври

ДАТА: 01.10.2022 г.
ЗАЛА: 531 к. з. от 9:00

ДИПЛОМАНТИ:

БОЖЕНА ЦАНКОВА АНТОНОВА, Разработка на уеб приложение за карти Таро "TarotReader"

АСЕН БОЙКОВ ТОЛСУЗОВ, Разработване на микрофронтенд архитектура с примерна реализация на React

ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ ВЕЛЧЕВ, Форум за фотолюбители и професионални фотографи

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ, Софтуерно приложение за музикална интеграция във видео игри     

 


СПЕЦИАЛНОСТ: Информатика и Софтуерно инженерство - бакалаври

ДАТА: 01.10.2022 г.
ЗАЛА: 532 к. з. от 9:00

ДИПЛОМАНТИ:

НИКОЛА ДРАГОМИРОВ ДРАГОМИРОВ, Визуализации в реално време на IoT устройства в производствени процеси

ДЖЕНГИЗ ЮЗДЖАНОВ ИБРЯМОВ, Уеб приложение за генериране на фитнес тренировъчни програми

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, Система за управление на задачи

ГАБРИЕЛА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА, Разработване на уеб приложение за агенция за недвижими имоти

 

СПЕЦИАЛНОСТ: Информатика и Софтуерно инженерство - бакалаври


ДАТА: 01.10.2022 г.
ЗАЛА: 533 к. з. от 9:00

ДИПЛОМАНТИ:

ЩИЛЯН АНДРЕЕВ  КАЗАКОВ, Разгръщане на инфраструктура за онлайн приложение в публичния облак чрез автоматизация

СПАСИМИР ЕМИЛОВ ТРИЧКОВ, Автоматизирано внедряване на софтуерен код

КОСТАДИН ПЕНКОВ ЗАПРЯНОВ, Инспектиране, анализ и оценка на институционални уебсайтове за достъпност на хора с увреждания

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ДИМОВ, Платформа за изпълнение на работни процеси

ИВЕЛИН ИЛИЯНОВ ТАНЕВ, Развлекателно-обучителна система по безопастност на движението

 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


СПЕЦИАЛНОСТ: Информатика и Софтуерно инженерство - бакалаври


ДАТА: 01.10.2022 г.
ЗАЛА: 422 ауд.  от 8:00

ДИПЛОМАНТИ:

ПЕТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

БОРЯНА АНТОНИЕВА НИКОЛОВА

КОСТА ГЕОРГИЕВ ДУШЕВ

ДАНИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

МИЛА ДИЯНОВА ХРИСТОВА

ЖИВКО ЕВГЕНИЕВ УЗУНОВ

ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ИВАН МИНКОВ АБУШЕВ

ЕСРА ЯШАР ЯШАР

РОСЕН СТЕФАНОВ ЧУШЕВ

ЙОАНА МАРИНОВА МАДЖАРОВА

АНТОН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ТЕОДОРА ЖЕКОВА ИВАНОВА

СТОЯН ЙОРДАНОВ НОКОВ

АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

ТОНИ ХАРАЛАМПИЕВ ЛЕСОВ

ДИДА ЛЕМА НЕГАСА

БЕИД АДЕМ ТОМАР

ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ФАТМЕ ЮСЕИН МАХМУД

ПЕТЪР АНГЕЛОВ КЪРПАРОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА  МУРЛЕВА

ТОНИ ИВАНОВА МОМЧИЛОВА

ЕМИЛ ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ

АТАНАС ПЕТКОВ НАЙДЕВ

ХАРИ ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ

]]>
2022-09-292266
Покана за среща с финансиста Светозар Гледачев за представяне на книгата му „Лични финанси 3“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2261&ln=1&id=2

]]>
2022-09-252261
Крайните срокове за плащане на първата семестриална таксаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2249&ln=1&id=2ВНИМАНИЕ

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 СА :

 1. ЗА БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 15.10.2022 г.
 2. ЗА БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 15.09.2022 г.
 3. ЗА МАГИСТРИ – ДО 31.10.2022 г.

 

Студентите могат да плащат онлайн семестриалните си такси през профила си в e-portal.
Налични са следните методи за плащане:

 • Epay
 • EasyPay
 • Плащане с карта

Може да намерите кратко ръководство на следния линк.

 

Плащането на всички такси може да става и по банков път: 
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
в платежното нареждане/вносна бележка/ се посочват:

-          Основание: семестриална такса;

-          Трите имена и факултетния номер на студента;

-          Специалността и формата на обучение;

ЗАВЕРКА НА КНИЖКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

…..

II. Плащания

Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността

 

]]>
2022-09-052249
Стипендии на фондация "Еврика"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2247&ln=1&id=2За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за трета година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция) ще  бъдат поканени  на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, от 01.09.2022 г. до 15.10.2022 г. следните документи: 

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;

 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;

 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници/.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/ https://www.evrika.org/?p=3742

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

]]>
2022-08-312247
Конкурс "Най-добър старт-ъп проект на ПУ"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2219&ln=1&id=2Конкурсът за „Най-добър старт-ъп проект на ПУ”, който ще се проведе в периода 04 - 06.11.2022 г., започна.

Сесията за подаване на проекти от студенти и преподаватели е открита до 15.10.2022 г. 

Информация за конкурса може да получите на следния сайт: https://startup.uni-plovdiv.bg/

Всички събития от форума "Светът на предприемача" може да гледате на: https://tto.uni-plovdiv.bg/?page_id=1164 
]]>
2022-06-042219
„Студентски практики – Фаза 2“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2054&ln=1&id=2Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

Договори на студенти по проект "Студентски практики - Фаза 2" ще се приемат на 28.09.2022 г. и 29.09.2022 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч., с начална дата 10.10.2022 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, презиме, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Василева Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

hristo.toshkov@gmail.com

 

 
]]>
2021-06-302054
Студентски мобилности С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2022/2023http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2200&ln=1&id=2Всички студенти от ФМИ (след първата си година на обучение) могат да кандидатстват за студентски мобилности с цел практика по програма Еразъм+ в периода от м. май до септември 2022 г.

За справки: координатор по Еразъм+ за ФМИ: гл. ас. д-р Ваня Иванова, vantod@uni-plovdiv.bg.

]]>
2022-04-132200
Избираеми дисциплини ЗИМЕН сем. 2022/23 РЕДОВНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2250&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023

(бакалавърски специалности – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

 

Уважаеми студенти от редовна форма на обучение,

съгласно новите и актуализираните учебни планове на семестри, през Зимен (първи) семестър на 2022/2023 уч. г. е заложено обучение по две (2) избираеми дисциплини за специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;

една (1) избираема дисциплина и една (1) факултативна дисциплина за специалности:

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 

една (1) избираема дисциплина за специалности:

 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс; 

една (1) задължително избираема дисциплина (ЗИД) само за специалности:

 • МИИТ – 3 курс; 
 • ИТМОМ – 3 курс. 

ЗИД за Зимен семестър 2022/2023 уч. г. (записва се само от МИИТ, 3 курс, ИТМОМ, 3 курс)

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за разработване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успеваемост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците. 

Студентите от МИИТ 3 курс и ИТМОМ 3 курс записват ЗИД с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org) до 23.09.2022 г.


ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Броят на студентите за всяка избираема дисциплина е ограничен.

За избираема или факултативна дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

Студентите могат да запишат и допълнителна избираема дисциплина, което може да стане само в началото на семестъра с разрешението на Декана, ако за допълнителната дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

Записването за избираеми дисциплини ще се проведе онлайн на следния адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Вход в системата – с факултетен номер и ЕГН.

Първоначален достъп до сайта за 2022/23 уч. г. се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата (няма бутон "Изпрати"). Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.


Записването за избираеми и факултатини дисциплини ще протече на два етапа.

Първи етап. През периода 05.09–22.09.2022 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 1 за Избираема дисциплина 1) трябва да запишат студентите от специалности и курсове:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • МИИТ – 2 курс, ИТМОМ – 2 курс (Студентите от МИИТ 2 курс и ИТОМ 2 курс могат да запишат една избираема дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 по техен избор.) 

Обучението по тази избираема дисциплина ще се проведе в първите 7 седмици от семестъра, от 26.09.2022 – 11.11.2022 г. Занятията ще бъдат в ден петък, по 5 учебни часа на едно занятия.

Втори етап. През м. октомври ще бъде публикувана допълнителна информация за периода на записване за втората избираема дисциплина (виж Списък № 2 за Избираема дисциплина 2) или за факултативна дисциплина (виж Списък № 3).

Обучението по тази дисциплина (избираема или факултативна) ще се провежда в последните 7 седмици от семестъра (от 9-та до 15-та седмица), т.е. в периода 21.11.2022 г. – 13.01.2023 г. 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

1. PropTech в България и 30 европейски държави, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

Технологичната област PropTech (дигитални решения за строителството и недвижимите имоти) скъсява дистанцията с FinTech в развитието си глобално. В предвид че 6 от всеки 10 човека в света живеят в градовете; глобалният пазар на недвижими имоти за 2020 г. се оценява на 217 трилиона долара; 75 % от този пазар е класът на жилищните имоти, натискът за въвеждане на PropTech решения добива огромно значение. Все повече държави приемат политики на национално ниво в тази посока. В България вече има няколко общини, които целенасочено работят за внедряване на PropTech решения.

Избираемата дисциплина предполага решаване на бизнес казус на Stanford Business School с реална PropTech компания: Katerra. Katerra е една от двете най-големи PropTech компании в света, опи- тали се да проведат индустриална трансформация в индустрията на строителството и недви- жимиите имоти – най-голямата индустрия в света. Дали успява? Каква е стратегията й? Какво е мястото на технологиите и какви технологии разработва, за да постигне тази цел?

В ИД се работи и с бизнес казус на Harvard Business School.

Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията, ИД Прего- вори в ИТ индустрията, ИД Дигитални решения в България и Европа в 12 индустрии и ИД Стратегии за навлизане на пазари.

Дисциплината ще отговори на следните въпроси (списъкът е частичен):

Какви са тенденциите в PropTech в Западна Европа, които може да са от полза на България?

Кои са най-силните географски райони в Европа в областта на PropTech и в какво е силен всеки отделен регион? Какво е мястото на Европа по отношение на PropTech в света?

Какво отличава България в PropTech сравнено с най-развитите в PropTech европейски държави? Какъв е потенциалът на България?

Как стои България съпоставено със Западноевропейските държави?

Как стои България сред останалите 9 държави - част от Централна-Югоизточна Европа?

Кои са основните категории в PropTech (ConTech, Smart City, Smart Building, Smart Home, т.н.) съобразно традиционните индустрии на строителство и недвижими имоти?

Кои са най-разпространените технологии при технологичните решения във всяка от тези категории? Примери на технологични решения от България и Европа.

За преминаване на дисциплината е необходимо: присъствие на занятията и работа в екип.

2. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев, хон. ас.  Николина Шопова (за всички) 

Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.). Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

3. Анализ на международните икономически отношения, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов (за всички) 

Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни твърдения от курсовете по линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ.

4. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

5. Бизнес статистика с SPSS, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

6. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

7. Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning, доц. Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с идеологията на изкуствените неврони мрежи и съпътстващия ги математически модел. Обучение и тестване на неврона. Deep neural network като част от парадигмата Deep Learning. Backpropagation алгоритми, регресии. Запознаване с отворената платформа TensorFlow. Използване на тези технологии при изграждането на приложение за разпознаване на лица или текст.

8. Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

9. Въведение в теоретичната информатика, проф. д-р Христо Кискинов (за специалности БИТ и СТД) 

Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

10. Въведение във функционалния анализ, доц. д-р Атанаска Георгиева (за специалности М, ПМ, БМ, МИИТ, ИТМОМ) 

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

11. Дискретни логистични модели, проф. д.м.н. Манчо Манев (за всички) 

Едно от предизвикателствата на съвременното общество е рационалното управление на стоки, услуги и информация. Актуалното схващане за логистиката е, че тя се състои от бизнес планиране и управление на потоци от материали и услуги, както и придружаващите ги информационни и финансови потоци. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното време и място при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача се решава с аналитични дискретни методи, водещи до създаването на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с дискретни модели на логистиката и с някои често срещани приложения, а именно – оптимизационни логистични задачи върху мрежи и графи. Обучението завършва с оценяване на разработената от студентите курсова работа.

12. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

13. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Информационна и комуникационна сигурност, доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

15. Математически аспекти при описанието на природни системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Още от времето преди Нютон, сегашната технологична човешка цивилизация се опитва математически да моделира природата във всичките й аспекти (включително и динамиката на обществата). В една или друга форма, стремежът винаги е бил да се построи симулативен модел (сега компютърно симулиране), с цел извличане на информация за бъдещите или минали динамични състояния на системите, в най-общ смисъл - от предсказване динамиката на финансовите макро-потоци в световната банкова система, през траекториите на космическите апарати, до космологичното разширяване на Вселената. В сегашния етап на университетското образование в България (а и в Европа) се поставя акцент на едната част от познанието - приложната информатика. Пренебрегват се математически познания, които биха ни дали възможност да вникнем по-дълбоко в природата на процесите и явленията във всемира и които ни дават инструмент за компютърно симулиране на така важни модели на еволюционни системи. По-дълбоката математика би ни дала апарат за по-високо квалифицирана работа не само в абстрактните области на познанието, но и най-вече в областта на приложната информатика, приложната икономика, банковото дело, моделиране на обществата и т.н.

16. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

17. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

18. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. д.м.н. Нако Начев (за всички) 

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

19. Мобилни приложения - Андроид за начинаещи, доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Йордан Тодоров (за всички) 

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

20. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

21. Разработване на Single page приложения с Angular, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

22. Разработване на уебсайт с Drupal, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Трио Интерактив) (за всички) 

Избираемата дисциплина има изцяло практическа насоченост и цели да изгради у студентите умението да планират и разработват свои собствени уеб сайтове с Drupal. Drupal е система за управление на съдържание, но и мощен и гъвкав фреймуърк, който ни дава възможност да създаваме богати функционалности. По време на обучението всеки студент ще разработи свой собствен уебсайт на тема по избор и ще придобие ценни знания и умения в сферата на уеб програмирането. Няма предварителни изисквания, само и единствено желание и мотивация за работа. Всичко останало и необходимо за успешно завършване на проектите си, колегите ще научат по време на самия курс.

23. Разработка на игри в С++ с Unreal Engine, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software) (за всички) 

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

24. Разработка на уеб приложения с ReactJS, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на  възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React.

 


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

списъкът може да бъде допълван 

25. Аналитична бизнес икономика, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов (за всички) 

Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

26. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (за всички) 

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

27. Блоково програмиране, доц. д-р Тодорка Глушкова (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандарнти анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

28. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

29. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков (за всички) 

Курсът има за цел запознаване с основни методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и задълбочено изучаване на възможностите на инструментите за бизнес интелигентност, визуализация и анализ на данни на JasperSoft. Студентите придобиват знания за методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и тяхното приложението в различни области. В рамките на обучението ще се формират практически умения за приложение на изучаваните методи чрез разработване на шаблони на интерактивни отчети за анализ и визуализация на данни с инструмента JasperSoft Studio, данните за които се извличат от различни видове източници на данни (вкл. големи данни от CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC) и табла в JasperReports Server. Детайлно се представят средствата за визуализация на резултатите от интелигентния анализ на данни, които могат да бъдат добавени в шаблоните на интерактивни отчети (диаграми, изображения, таблици, текстове, вложени доклади и др.), възможностите за персонализиране на шаблони на отчети и експортиране на генерирани по тях документи в различни формати (DOCX, XLSX, PDF, HTML5 и др.). Специално внимание се отделя на архитектурата на хранилището за съхраняване на шаблони на отчети JasperReports Server и неговите възможностите за създаване на табла за интелигентен анализ и визуализация на данни, съхраняването на шаблони на отчети, генериране на документи по създадени шаблони в реално време и интегриране с клиентски приложения. Студентите могат да прилагат получените знания и умения за интелигентен анализ и визуализация на данни за нуждите на мониторинг на процеси и вземане на информирани решения в различни организации.

30. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички) 

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

31. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова (за всички) НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМ.

Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява.

32. Компютърна математика и софтуер, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият основни познания за решаване на приложни математически задачи с помощта на софтуер. Решаването на задачи от приложен характер включва създаване на математически модел, алгоритмизиране, програмиране, анализ, графично онагледяване и интерпретация на получените резултати. Ще се използват възможностите за символно и числено моделиране, визуализация на данни и симулации с програмните средства на Wolfram Mathematica и Phyton. Съдържанието на курса включва решаване на приложни задачи, с използване на линейна алгебра, геометрия, математически анализ и статистика. Основно внимание се отделя за придобиване на знания и умения от студентите за представяне на графични обекти с двумерна, тримерна и контурна графика, визуализации и анимации чрез Wolfram Mathematica. Също така ще се изучат основните конструкции и библиотеки за програмиране с езика Phyton и приложението му за решаване на приложни математически задачи, моделиране и прогнозиране на данни с модела Prophet. Оценяването на знанията и постигнатите математически компетентности ще се осъществи чрез разработка и защита на практически проекти, по иновативна методика, усвоена от преподавателите в рамките на европейски образователни проекти. Учебното съдържание на курса не се припокрива и не дублира знанията и уменията на студентите, придобити в редовните учебни дисциплини по „Софтуерни системи по математика“, “Информационни технологии в математиката“, както и в подготовката им за олимпиади, свързани с компютърната математика.

33. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Дълбокият анализ на фундаменталните закони показва, че те са универсални и на тях се подчиняват всички системи във Вселената. Безспорен е факта, че в най-чист вид тези принципи и закони се проявяват в математическите модели на класическата механика, като родоначалник на всяка математическа теория. А като дребно-мащабна тяхна еманация са проявленията им в квантовия свят. Тези две описания на Вселената на различни мащабни интервали, всъщност се базират на общи абстрактни математически концепции. Разбирането, осмислянето и работата с тези концепции, освен по-дълбоко опознаване на света, биха ни позволили и да прилагаме някои инструменти за моделирането и описанието на системи извън този клас. И което е по-важно, за решаване на някои практически оптимизационни задачи (за оптимален добив на ресурс) свързани с приложната математика и компютърното симулиране. Естествените математически инструменти винаги идват от природата.

34. Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев (за всички) 

Дисциплината е практически ориентиран курс по теория и практика на изграждане на компютърни системи за обработка на естествен език, с акцент върху лингвистични, когнитивни и инженерни основи за разбиране на техния дизайн. Студентите трябва да имат известен опит в език за програмиране и с работа с регулярни изрази. Не е необходим опит в Обработката на естествени езици. Разглеждат се 5 вида чатботове и се правят лабораторни упражнения с 3 от тях. Ще трябва да дописвате функционалност или да променяте метаданните в даден учебен код. Не е необходимо да имате предишен опит с езика Python. Важните му особености ще бъдат разгледани в движение.

35. Основи на големите данни, проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева (без специалност СИ) 

Бизнес организациите разполагат с огромни количества данни за техните продукти, производство, логистика, продажби, клиенти, и др. Ефективното използване на тези данни при вземане на управленски решения е важен фактор за успеха им. ИТ специалистите са изправени пред много предизвикателства, свързани с начините за събиране, съхраняване, търсене, споделяне, прехвърляне, анализиране и визуализиране на данните.

Курсът има за цел да насочи вниманието на студентите към ползите, които бизнес организациите могат да получат от своите данни. Последователно се разглеждат основни понятия, методи и средства, свързани с извличането на знания от данни. Студентите се запознават със същността и приложението на изкуствения интелект в бизнеса и възможностите за прогнозиране чрез машинно обучение. Специално внимание се обръща на нерелационните бази от данни (NoSql). Разглежда се парадигмата MapReduce за разпределена обработка на данни. Представя се приложението Orange за извличане на знания от данни.

36. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (за специалности И, БИТ, СТД, СИ) 

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

37. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев (за всички) 

Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата – PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура.

38. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

39. Теория на графите, проф. д.м.н. Манчо Манев (без специалност БМ) 

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

40. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Изгражда се модел на пазар с един или няколко участника от страна на производителите и голям брой потребители. Когато производителите са повече от един се приема, че техните реакции във вид на количества произведена стока или предложени цени влияят на търсенето и на предлагането. Разгледана е класическият подход на Корно за намиране на условия за наличие на равновесие в пазари с повече от един участник с помощта на максимизиране на функциите на печалба на участниците. Изследвана е връзката на равновесните цени, когато броя на производителите се увеличава. Предложен е алтернативен подход с използване на функциите на реакция на всеки от производителите и теорията на двойки и тройки неподвижни точки при намиране на условия за съществуване и единственост на равновесните производства. Този подход позволява да се разшири класът от модели, където може да се изследва равновесие, а също така и стабилност на равновесните производства. Моделът има предимството, че обединява моделите на Корно, когато производителите се конкурират за количества и моделите на Бертранд, когато производителите се конкурират за цени.

41. Мултиплеър игри с Unreal Engine, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software) (за всички)

Дисциплината включва MMO дизайн, асинхронен мултиплеър, мултиплеър в реално време, HTTP заявки, сокет сървъри, TCP и UDP комуникация и др. Курсът се провежда на английски език.

 


 

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(Информатика 4 курс и Софтуерно инженерство 4 курс)

Бизнес право 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (факултативна дисциплина) 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

]]>
2022-09-052250
КЛАСИРАНЕ и ПРОВЕЖДАНЕ на ИЗБ. ДИСЦ. РЕДОВНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2259&ln=1&id=2Зимен семестър 2022/2023 уч. г., редовна форма на обучение


Класиране за Избираема дисциплина 1

Студентите от редовно обучение, които са пропуснали срока за записване за Избираема дисциплина 1 за настоящия семестър или желаят да запишат допълнителна избираема (извън задължителния брой за семестъра), могат да го направят с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org) от 26.09.2022 г., от която ще получат актуална информация за дисциплините с останали свободни места.

Дисциплините от Избираема дисциплина 1 ще се провеждат в ден петък от 1-ва до 7-ма седмица на семестъра, вкл., с изключение на "Разработване на уебсайт с Drupal", която ще се провежда от 2-ра до 8-ма седмица, вкл.

Академичен календар по седмици за Зимен семестър 2022/23

Информация относно записването за Избираема дисциплина 2 или Факултативна дисциплина ще бъде публикувана през м. октомври.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1

Избираема дисциплина 1 Час и зала за провеждане

 1. PropTech в България и 30 европейски държави, 

 доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова

9:15 - 13:30, 422 ауд.

 2. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, 

 доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев, хон. ас.  Николина Шопова

9:15 - 13:30, 547 к.з.

 3. Анализ на международните икономически отношения, 

 доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов

13:30 - 17:45, 424 ауд.

 4. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, 

 проф. д-р Минчо Сандалски

13:30 - 17:45, 536 к.з.

Материали: проектзадачи

 5. Бизнес статистика с SPSS, 

  гл. ас. д-р Атанас Иванов

няма да се провежда

 6. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част, 

  проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

9:15 - 13:30, 423 ауд.

 7. Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning, 

  доц. Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов

13:30 - 17:45, 447 к.з.

 8. Въведение в математика на парите, 

  проф. д-р Боян Златанов

13:30 - 17:45, 423 ауд.

 9. Въведение в теоретичната информатика, 

  проф. д-р Христо Кискинов

няма да се провежда

 10. Въведение във функционалния анализ, 

  доц. д-р Атанаска Георгиева

9:15 - 13:30, 435 с.з.

 11. Дискретни логистични модели, 

  проф. д.м.н. Манчо Манев

9:15 - 13:30, 536 к.з.

 12. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, 

  проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

13:30 - 17:45, 547 к.з.

 13. Икономическа политика на България и света, 

 проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

9:15 - 13:30, 424 ауд.

 14. Информационна и комуникационна сигурност, 

 доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков

13:30 - 17:45, 346 к.з.

 15. Математически аспекти при описанието на природни системи, 

 доц. д-р Павлина Атанасова

9:15 - 13:30, 447 к.з.

 16. Математически основи на автоматизираното управление, 

 доц. д-р Георги Костадинов

няма да се провежда

 17. Математически основи на компютърната графика, 

 доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова

 няма да се провежда

 18. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната  математика, 

 проф. д.м.н. Нако Начев

9:15 - 13:30, 436 с.з.

 19. Мобилни приложения - Андроид за начинаещи, 

 доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Йордан Тодоров

9:15 - 13:30, 546 к.з.

 20. Основи на моделирането, 

 проф. д.м.н. Снежана Христова

13:30 - 17:45, 422 ауд.

 21. Разработване на Single page приложения с Angular, 

 проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова

9:15 - 13:30, 346 к.з.

 22. Разработване на уебсайт с Drupal, 

 доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова

13:30 - 17:45, 546 к.з.

от 2-ра до 8-ма седм.

 23. Разработка на игри в С++ с Unreal Engine, 

 проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк

13:30 - 17:45, 446 к.з.

 24. Разработка на уеб приложения с ReactJS, 

 проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов

9:15 - 13:30, 446 к.з.
]]>
2022-09-232259
Избираеми дисциплини ЗИМЕН сем. 2022/23 ЗАДОЧНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2248&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ  

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023

(бакалавърски специалности – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)


Уважаеми студенти от задочна форма на обучение,

съгласно новите и актуализираните учебни планове на семестри, през Зимен (първи) семестър на 2022/2023 уч. г. е заложено обучение по две (2) избираеми дисциплини за специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс;

 по една (1) избираема дисциплина и една (1) факултативна дисциплина за специалности:

 • Информатика – 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 4 курс.

Записването за факултативна дисциплина ще се проведе онлайн чрез следния Google формуляр.

Броят на студентите за всяка избираема дисциплина е ограничен.

За избираема или факултативна дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети. 

Записването за избираеми дисциплини ще се проведе онлайн на следния адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Вход в системата – с факултетен номер и ЕГН.

Първоначален достъп до сайта за 2022/23 уч. г. се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата (няма бутон "Изпрати"). Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочвате дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 

Записването за избираеми дисциплини и за факултативна дисциплина ще протече на два етапа.

Първи етап. През периода 02.09–12.09.2022 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 1 за Избираема дисциплина 1) трябва да запишат студентите от специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс,  3 курс, 4 курс.

Обучението по тази дисциплина ще се проведе на дати 22.09.2022 г. и 23.09.2022 г.

ВТОРИ ЕТАП. През периода 13.09–20.09.2022 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 2 за Избираема дисциплина 2) трябва да запишат студентите от специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс,  3 курс.

През периода 13.09–20.09.2022 г. една (1) факултативна дисциплина (виж Списък № 3) трябва да запишат студентите от специалности: 

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс. 

Записването за факултативна дисциплина ще се проведе онлайн чрез следния Google формуляр.

Само в случай, че вече сте провели обучение и имате оценки по ВСИЧКИ предложени в списъка факултативни дисциплини (като избираеми дисциплини в учебните планове на триместри от предходни академични години), то моля, вместо факултативна дисциплина от този списък, изберете втора избираема дисциплина за този семестър от системата за записване (http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/).

Обучението по тази дисциплина (избираема или факултативна) ще се проведе на дати 24.09.2022 г. и 25.09.2022 г.


СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1) 

1. Анализ на международните икономически отношения, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов (за всички) 

Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни твърдения от курсовете по линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ.

2. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски   (за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

3. Бизнес статистика с SPSS, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

4. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

5. Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев (за всички) 

Биткойн и други криптографски валути привличат внимание през годините, тъй като системите продължават да се развиват. Този курс разглежда дизайна на биткойн и други криптовалути и как те функционират на практика, като се фокусира върху криптографията, теорията на игрите и мрежовата архитектура.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат известен опит в език за програмиране.

6. Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

7. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

8. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров (за всички) 

Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).

9. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички) 

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

10. Математически аспекти при описанието на природни системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Още от времето преди Нютон, сегашната технологична човешка цивилизация се опитва математически да моделира природата във всичките й аспекти (включително и динамиката на обществата). В една или друга форма, стремежът винаги е бил да се построи симулативен модел (сега компютърно симулиране), с цел извличане на информация за бъдещите или минали динамични състояния на системите, в най-общ смисъл - от предсказване динамиката на финансовите макро-потоци в световната банкова система, през траекториите на космическите апарати, до космологичното разширяване на Вселената. В сегашния етап на университетското образование в България (а и в Европа) се поставя акцент на едната част от познанието - приложната информатика. Пренебрегват се математически познания, които биха ни дали възможност да вникнем по-дълбоко в природата на процесите и явленията във всемира и които ни дават инструмент за компютърно симулиране на така важни модели на еволюционни системи. По-дълбоката математика би ни дала апарат за по-високо квалифицирана работа не само в абстрактните области на познанието, но и най-вече в областта на приложната информатика, приложната икономика, банковото дело, моделиране на обществата и т.н.

11. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

 


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2) 

12. Аналитична бизнес икономика, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов (за всички) 

Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

13. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (за всички) 

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

14. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

15. Компютърна математика и софтуер, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият основни познания за решаване на приложни математически задачи с помощта на софтуер. Решаването на задачи от приложен характер включва създаване на математически модел, алгоритмизиране, програмиране, анализ, графично онагледяване и интерпретация на получените резултати. Ще се използват възможностите за символно и числено моделиране, визуализация на данни и симулации с програмните средства на Wolfram Mathematica и Phyton. Съдържанието на курса включва решаване на приложни задачи, с използване на линейна алгебра, геометрия, математически анализ и статистика. Основно внимание се отделя за придобиване на знания и умения от студентите за представяне на графични обекти с двумерна, тримерна и контурна графика, визуализации и анимации чрез Wolfram Mathematica. Също така ще се изучат основните конструкции и библиотеки за програмиране с езика Phyton и приложението му за решаване на приложни математически задачи, моделиране и прогнозиране на данни с модела Prophet. Оценяването на знанията и постигнатите математически компетентности ще се осъществи чрез разработка и защита на практически проекти, по иновативна методика, усвоена от преподавателите в рамките на европейски образователни проекти. Учебното съдържание на курса не се припокрива и не дублира знанията и уменията на студентите, придобити в редовните учебни дисциплини по „Софтуерни системи по математика“, “Информационни технологии в математиката“, както и в подготовката им за олимпиади, свързани с компютърната математика.

16. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Дълбокият анализ на фундаменталните закони показва, че те са универсални и на тях се подчиняват всички системи във Вселената. Безспорен е факта, че в най-чист вид тези принципи и закони се проявяват в математическите модели на класическата механика, като родоначалник на всяка математическа теория. А като дребно-мащабна тяхна еманация са проявленията им в квантовия свят. Тези две описания на Вселената на различни мащабни интервали, всъщност се базират на общи абстрактни математически концепции. Разбирането, осмислянето и работата с тези концепции, освен по-дълбоко опознаване на света, биха ни позволили и да прилагаме някои инструменти за моделирането и описанието на системи извън този клас. И което е по-важно, за решаване на някои практически оптимизационни задачи (за оптимален добив на ресурс) свързани с приложната математика и компютърното симулиране. Естествените математически инструменти винаги идват от природата.

17. Обектно-ориентирано проектиране със С++, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (без специалност Софтуерно инженерство. Молим студентите от Софтуерно инженерство да НЕ посочват тази дисциплина сред желанията си) 

Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориентираното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

18. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (за всички) 

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

19. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

20. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Изгражда се модел на пазар с един или няколко участника от страна на производителите и голям брой потребители. Когато производителите са повече от един се приема, че техните реакции във вид на количества произведена стока или предложени цени влияят на търсенето и на предлагането. Разгледана е класическият подход на Корно за намиране на условия за наличие на равновесие в пазари с повече от един участник с помощта на максимизиране на функциите на печалба на участниците. Изследвана е връзката на равновесните цени, когато броя на производителите се увеличава. Предложен е алтернативен подход с използване на функциите на реакция на всеки от производителите и теорията на двойки и тройки неподвижни точки при намиране на условия за съществуване и единственост на равновесните производства. Този подход позволява да се разшири класът от модели, където може да се изследва равновесие, а също така и стабилност на равновесните производства. Моделът има предимството, че обединява моделите на Корно, когато производителите се конкурират за количества и моделите на Бертранд, когато производителите се конкурират за цени.

 


 

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(за специалности Информатика и Софтуерно инженерство, 4-ти курс)

21. Бизнес право 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

22. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш финансово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

]]>
2022-09-022248
Допуснати до държавен изпит и защити на дипломни работи бакалаври и магистриhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2265&ln=1&id=2 Бакалаври        Бизнес информационни технологии - задочно обучение   ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ КИТИПОВ ДИ ПЕТЯ АНТОНОВА КОСТАДИНОВА ДИ     Бизнес информационни технологии - редовно обучение   ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА ДИ НИЯ АНГЕЛОВА ЧАВДАРОВА ДИ БОЯНА   ЦВЕТКОВСКА ДИ МЕРТ ШЕНОЛ ИСМАИЛ ДИ РАДОСЛАВА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА ДИ РОБЕРТ ХРИСТОВ МАНАСТИРСКИ ДИ СТОЯН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ ДИ ЕМИЛ ТОДОРОВ ХЪРКОВ ДИ СТЕФАН ЙОСИФОВ БАКЪРДЖИЕВ ДИ ДЖЕМ ЕРДУАН ШЕРИФ ДИ     Информатика - задочно обучение   ПЕТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ ДИ БОРЯНА АНТОНИЕВА НИКОЛОВА ДИ КОСТА ГЕОРГИЕВ ДУШЕВ ДИ ДАНИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ ДИ МИЛА ДИЯНОВА ХРИСТОВА ДИ ЖИВКО ЕВГЕНИЕВ УЗУНОВ ДИ ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА ДИ     Информатика - редовно обучение   ИВАН МИНКОВ АБУШЕВ ДИ ЕСРА ЯШАР ЯШАР ДИ РОСЕН СТЕФАНОВ ЧУШЕВ ДИ ЙОАНА МАРИНОВА МАДЖАРОВА ДИ АНТОН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ДИ ТЕОДОРА ЖЕКОВА ИВАНОВА ДИ СТОЯН ЙОРДАНОВ НОКОВ ДИ АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА ДИ ТОНИ ХАРАЛАМПИЕВ ЛЕСОВ ДИ ДИДА ЛЕМА НЕГАСА ДИ БЕИД АДЕМ ТОМАР ДИ ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА ДИ ФАТМЕ ЮСЕИН МАХМУД ДИ     Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно обучение   ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ МЛАДЕНОВ ДИ АДЕМ МУСТАФА  ОСМАНБАШ ДИ     Софтуерно инженерство - задочно обучение   ПЕТЪР АНГЕЛОВ КЪРПАРОВ ДИ     Софтуерно инженерство - редовно обучение   РУМЯНА ГЕОРГИЕВА  МУРЛЕВА ДИ ТОНИ ИВАНОВА МОМЧИЛОВА ДИ ЕМИЛ ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ ДИ АТАНАС ПЕТКОВ НАЙДЕВ ДИ ХАРИ ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ ДИ     Софтуерни технологии и дизайн - задочно обучение   САБРИ АЙХАНОВ СЕЛИМОВ ДИ ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ЯНЕВ ДИ ЯСЕН ВЛАДИМИРОВ КУРТЕВ ДИ     Софтуерни технологии и дизайн - редовно обучение   ЛЮБОМИРА ЛЮБЕНОВА  АЛЕКСАНДРОВА ДИ РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ ДИ ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА КАРАМАНОЛОВА ДИ ИВОНА ВЛАДИСЛАВОВА  СОФРОНИЕВА ДИ ВИКТОРИЯ ИВАНОВА  БОТЕВА ДИ ТЕОДОРА ТЯНКОВА ИВАНОВА ДИ ТЕОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ДИ     Магистри       Приложна математика 1 година   ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ ДИ ПЕЙО ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ ДИ     Бизнес информатика с английски език - 2 г. редовно обучение   ИГНАТ ИГНАТОВ БОНЕКОВ ДИ ЕНИС АЙБАР АХМЕД ДИ     Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения - 1 г.   ДЖОШКУН МУЗАФЕР КОЧАНДЖИ ДИ     Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства - 1 г.   САНИЕ АХМЕТ МЕХМЕТ ДИ СИМЕОН ДИМЧЕВ ПЕТРОВ ДИ ПАВЛИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ ДИ     Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект - 1 г.   БАХАР БАХРИ МУСТАФА ДИ     Обучение по информационни технологии в прогимназията - задочно обучение   ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ ДИ     Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии - редовно обучение   ХРИСТО СВЕТОСЛАВОВ АРНАУДОВ ДИ Педагогика на обучението по математика - редовно обучение   ДОБРИНКА БОГДАНОВА БОГДАНОВА ДИ

 


 

Бакалаври  
Бизнес информационни технологии - задочно обучение 
СИМОНА ПЕТРОВА ЦАНЕВА Наръчник по банково дело доц. д-р Иван Соколов
Бизнес информационни технологии - редовно обучение  
СТАНИСЛАВ   НИКОЛАЕВ Разработка на социална мрежа за личностно и кариерно развитие ас. Виктор Матански
Информатика - задочно обучение  
БОЖЕНА ЦАНКОВА АНТОНОВА Разработка на уеб приложение за карти Таро "TarotReader" ас. Виктор Матански
АСЕН БОЙКОВ ТОЛСУЗОВ Разработване на микрофронтенд архитектура с примерна реализация на React доц. д-р Светослав Енков
ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ ВЕЛЧЕВ Форум за фотолюбители и професионални фотографи доц. д-р Светослав Енков
Информатика - редовно обучение  
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ Софтуерно приложение за музикална интеграция във видео игри гл. ас. д-р Иван Димитров
НИКОЛА ДРАГОМИРОВ ДРАГОМИРОВ Визуализации в реално време на IoT устройства в производствени процеси доц. д-р Светослав Енков
ДЖЕНГИЗ ЮЗДЖАНОВ ИБРЯМОВ Уеб приложение за генериране на фитнес тренировъчни програми доц. д-р Светослав Енков
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно обучение  
ДЖЕМИЛЕ АЛИШ ПЕРЧИНКОВА Изучаване на електронни таблици в прогимназията в облачна среда чрез G Suite и Office 365 доц. д-р Стефка Анева
БОРИСЛАВА  ИЛИЕВА  ИВАНОВА Преподаване на модул "Мултимедия" в профилираната подготовка по информационни технологии в училище доц. д-р Стефка Анева
НИКИ ВАСИЛЕВ  АНДРЕЕВ Преподаване на бази данни в профилираната подготовка по информационни технологии в училище гл. ас. д-р Елена Тодорова
Математика, информатика и информационни технологии - редовно обучение  
ИРИНА ВАСИЛОВА  ВАКАНОВА Създаване на учебно съдържание по графичен дизайн доц. д-р Кремена Стефанова
Софтуерно инженерство - редовно обучение  
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ Система за управление на задачи доц. д-р Владимир Вълканов
ГАБРИЕЛА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА Разработване на уеб приложение за агенция за недвижими имоти доц. д-р Кремена Стефанова
ЩИЛЯН АНДРЕЕВ  КАЗАКОВ Разгръщане на инфраструктура за онлайн приложение в публичния облак чрез автоматизация доц. д-р Светослав Енков
СПАСИМИР ЕМИЛОВ ТРИЧКОВ Автоматизирано внедряване на софтуерен код ас. Росен Христев
КОСТАДИН ПЕНКОВ ЗАПРЯНОВ Инспектиране, анализ и оценка на институционални уебсайтове за достъпност на хора с увреждания гл. ас. д-р Христо Христов
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ДИМОВ Платформа за изпълнение на работни процеси гл. ас. д-р Никола Вълчанов
ИВЕЛИН ИЛИЯНОВ ТАНЕВ Развлекателно-обучителна система по безопастност на движението доц. д-р Светослав Енков
Софтуерни технологии и дизайн - редовно обучение  
МОНИКА МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА Интерактивна библиотека с анимирани икони "Shake that Icon" гл. ас. д-р Мая Стоева
ГЕРГАНА КАЛИНОВА ЦОЛОВА Изграждане на цялостна корпоративна визия и онлайн магазин за козметичен бранд  ас. Веселина Нанева
ЙОАНА КАЛОЯНОВА КАЛОЯНОВА Създаване на продуктов дизайн за винарна гл. ас. д-р Мая Стоева
КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА МОДЕВА Изготвяне на цялостен продуктов дизайн за Goodman Coffe гл. ас. д-р Мая Стоева
 
Магистри  
Приложна математика 1 година  
ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ МАРИНОВ Аналитични методи за решаване на линейни размити интегрални уравнения на Волтера доц. д-р Атанаска Георгиева
Обучение по информационни технологии в прогимназията - задочно обучение  
ПЕТЯ НИКОЛОВА КЪЕВА Приложение на информационни технологии в обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап доц. д-р Стефка Анева
Обучение по математика в училище 2 години - редовно обучение  
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ТУРЛАКОВА Параметрични неравенства доц. д-р Марта Теофилова
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА  ПАНДУРОВА Прилагане на проблемно-базирания подход в обучението по математика доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Педагогика на обучението по математика - редовно обучение  
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ Две стереометрични задачи и техните приложения проф. д-р Пенка Рангелова
Бизнес информатика с английски език - 2 г. редовно обучение  
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЛЕВ Приложение за книги гл. ас. д-р Георги Пашев
ХРИСТО ХАЙ НГУЕН Софтуер за управление на устройство на контрол на достъпа в две точки доц. д-р Силвия Гафтанджиева
Обучение по информатика и информационни технологии в училище - 2 г. редовно обучение   
ЙОРДАНКА БОРИСЛАВОВА ДЖОНЕВА Интерактивни средства за обучение по информационни технологии в училище проф. д-р Коста Гъров
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ КАРАЯНКОВ Дигитални технологии в обучението по български език и литература проф. д-р Тодорка Терзиева
ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА Методическо ръководство за работа с Adobe Indesign проф. д-р Тодорка Терзиева
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ Google Classroom в обучението на ученици от прогимназиален етап гл. ас. д-р Христо Христов
Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии - редовно обучение  
ДИМИТРИЯ ЦОНЕВА БОШНАКОВА Създаване и използване на дигитални интерактивни учебни материали в прогимназиален етап на училищното образование по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
АНТОН ИВАНОВ ТОДОРОВ Приложение на изкуствена невронна мрежа доц. д-р Генчо Стоицов
ВЕНЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ВОДЕНИЧАРСКА Преподаване на компютърна текстообработка в шести клас гл. ас. д-р Елена Тодорова
АСЯ СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА Преподаване на компютърна текстообработка в пети клас гл. ас. д-р Елена Тодорова
АТАНАС КОСТОВ ГРУНОВ Уеб базирана информационна система за учебно заведение 5-12 клас доц. д-р Генчо Стоицов
ТЕОДОРА ПАВЛИНОВА НИКОЛОВА Платформи за иновативни компютърни презентации в обучението по информационни технологии гл. ас. д-р Ивелина Велчева
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ Уебсайт за подпомагане на обучението по информатика гл. ас. д-р Ивелина Велчева
ПЛАМЕНА ДАНАИЛОВА КОЛЯЗОВА Използване на съвременни информационни технологии за създаване на интерактивни презентационни учебни материали доц. д-р Стефка Анева
Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси - 2 г.  
ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЪРКОВА Уеб приложение за онлайн търсене на хотели "VacationChoice" гл. ас. д-р Александър Петров
Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения - 1 г.  
МАРИЯН ИЛИЕВ СОКОЛОВ Мобилна видеоигра - стратегия гл. ас. д-р Георги Пашев
АСПАРУХ ГАЧЕВ НАЙДЕНОВ Мобилна платформа за поръчка и доставка на храна до дома. гл. ас. д-р Йордан Тодоров
Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства - 1 г.  
ИВА ДИНКОВА ДИМИТРОВА Хотелски оферти и управление на резервации доц. д-р Ася Стоянова
Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект - 1 г.  
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА Мулти-агентна система за туризъм гл. ас. д-р Йордан Тодоров
]]>
2022-09-292265
Студентски мобилности С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ за летен семестър 2022/2023 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2253&ln=1&id=2Всички студенти от ФМИ (след първата си година на обучение) могат да кандидатстват за студентски мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ за втория семестър на 2022/2023 академична година.

 • СПИСЪК (актуализиран) с приемащите университети и крайните срокове за кандидатстване;
 • УСЛОВИЯ за кандидатстване и селекция.

 

Координатор по Еразъм+ за ФМИ: гл. ас. д-р Ваня Иванова, vantod@uni-plovdiv.bg.

]]>
2022-09-112253
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2022/2023 годинаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2246&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2022/2023 година. Записването започва от 12.09.2022 г. до 14.10.2022 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) – каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'. 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка – до 12:00 ч. на 14.10.2022 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит, който ще се проведе на 17.10.2022 г. (понеделнк) от 9:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ и ще се състои в решаване на задачи върху теми от следния конспект.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1)   ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси
  по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 •  „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 472,00 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 472,00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.

2)  РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ:

професионално направление 4.6.Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение: 

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 832.00 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 926.50 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 503.00 лв. за учебната 2022/2023 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

Необходими документи за записване в магистърски програми:

1. Диплома за висше образование + приложение (оригинал се представя за сверяване)
2. Уверение за завършено висше образование с попълнен успех (при неиздадена диплома)
3. Диплома за средно образование - копие
4. Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Комплект документи се закупува от книжарницата в Нова сграда.
Записването се извършва в каб. 337, 339 и 340 с попълнени документи. Получавате факултетен номер, с който се заплаща една семестриална такса за съответната магистърска програма и кандидат-студентска такса в размер на 30 лв.

3) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 400 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 400 лв.

Справки, подаване на документи и записване: при  г-жа Надя Милева  и Гергана Колева - Деканат на ФМИ, стая 330, Нова сграда на Пловдивски университет, бул. "България" 236, тел. 032/261799.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

1. ДИПЛОМА за висше образование + приложение (оригинал се представя за сверяване)
2. УВЕРЕНИЕ за завършено висше образование с попълнен успех (при неиздадена диплома)
3. ДИПЛОМА за средно образование - копие
4. СНИМКИ 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Забележка: Суми на отказали се от квалификацията кандидати се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

]]>
2022-08-032246
КЛАСИРАНЕ за избираеми дисциплини ЗАДОЧНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2254&ln=1&id=2Зимен семестър 2022/2023 уч. г., задочна форма на обучение


Класиране за Избираема дисциплина 1

Занятията по тази избираема дисциплина ще се провеждат на 22.09.2022 и 23.09.2022 г.

Студентите от задочно обучение, които са пропуснали срока за записване за Избираема дисциплина 1 за настоящия семестър или желаят да запишат допълнителна избираема (извън задължителния брой за семестъра), могат да го направят с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org), от която ще получат актуална информация за дисциплините с останали свободни места.

 

Класиране за Избираема дисциплина 2

Класиране за факултативна дисциплина (Информатика, 4 курс, Софтуерно инженерство, 4 курс, задочно обучение)

Занятията по тази избираема или факултативна  дисциплина ще се провеждат на 24.09.2022 и 25.09.2022 г.

Студентите от задочно обучение, които са пропуснали срока за записване за Избираема дисциплина 2 или Факултативна дисциплина за настоящия семестър или желаят да запишат допълнителна избираема дисциплина (извън задължителния брой за семестъра), могат да го направят с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org), от която ще получат актуална информация за дисциплините с останали свободни места.

]]>
2022-09-132254
На вниманието на ПЪРВОКУРСНИЦИТЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2104&ln=1&id=2

Уважаеми колеги първокурсници,

за пълноценното ви участие в учебния процес е необходимо всеки от Вас да притежава акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg

Регистрацията се осъществява през Е-портала на Университета на следния линк:  

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/.

В посочения линк, в рубриката “Често задавани въпроси” са публикувани видео инструкции за ползване на e-портала.

Чрез профила си в e-портала на ПУ можете да получите достъп до студентския паркинг на Нова сграда, след въвеждане на регистрационен номер в раздела Паркинг от дясната лента на менюто. Тогава бариерата се вдига автоматично след прочитане на регистрационния номер от табелата.

За информация относно студентския паркинг, моля, погледнете следния линк в е-портала

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/profile/parking.

]]>
2022-09-052104
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА: БИТ, СТД, 3-ти курс, РЕДОВНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2262&ln=1&id=2ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ФИРМИ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА

(списъкът от фирми ще бъде допълван)

Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с гл. ас. д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 21.10.2022 г., включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:

 • Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#
 • Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4
 • 3D моделиране - продуктов дизайн и игрови обекти.

 

Elders ООД е компания, която се занимава с разработване на мобилни и web приложения. Стажантите ще получат практически знания в програмирането, основно с Kotlin, Swift, .NET, както и в ръчното и автоматизирано тестване (Automation QA), вземайки участие в реални проекти. Стажът не е обвързан със срокове за кандидатстване, а продължителността е около 4 седмици. При добро представяне има възможност за започване на постоянна работа. Среща с представители на фирмата за информация и подбор на студенти за провеждане на практика ще се проведе на 13.10.2022 г. (четвъртък) от 16:15 часа в 422 ауд. Подборът ще се състои в решаване на практически тест.


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерно технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през зимния семестър на 2022/23, от 07.11.2022 г. до 02.12.2022 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 27.10.2022 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 04.11.2022 г. (включително) да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн в периода от 1-ри до 3-ти ноември, 2022 г. вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Бизнес информационни технологии“

за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

Разпределение по факултетни номера:

Специалност БИТ 

Специалност СТД 

гл. ас. д-р Мария Василева 

гл. ас. д-р Елена Тодорова 

гл. ас. д-р Десислава Войникова 

гл. ас. д-р Слав Чолаков 

1901561088

2001561001

2001561002

2001561003

2001561004

2001561005

2001561006

2001561007

2001561009

2001561010

2001561011

2001561014

2001561015

2001561016

2001561018

2001561019

2001561023

2001561024

2001561026

2001561027

2001561028

2001561029

2001561031

2001561032

2001561034

2001561035

2001561036

2001561040

2001561041

2001561042

2001561043

2001561044

2001561047

2001561050

2001561051

2001561052

2001561054

2001561056

2001561057

2001561058

2001561059

2001561061

2001561062

2001561064

2001561066

2001561068

2001561069

2001561070

2001561071

2001561072

2001561073

2001561075

2001561076

2001561077

2001561078

2001561080

1401681033

1901681018

1901681051

2001681001

2001681002

2001681004

2001681005

2001681006

2001681007

2001681009

2001681010

2001681011

2001681012

2001681013

2001681015

2001681016

2001681017

2001681018

2001681019

2001681020

2001681021

2001681022

2001681023

2001681024

2001681025

2001681026

2001681027

2001681028

2001681029

2001681030

2001681031

2001681032

2001681033

2001681035

2001681036

2001681037

2001681038

2001681039

2001681040

2001681041

2001681042

2001681043

2001681044

2001681045

2001681046

2001681047

2001681048

2001681050

2001681051

2001681052

2001681053

2001681054

2001681055

2001681057

2001681058

2001681059

2001681060

2001681061

2001681062

2001681063

2001681064

2001681065

2001681066

2001681067

2001681068

2001681069

2001681070

2001681071

2001681073

2001681074

2001681075

2001681076

2001681077

2001681078

2001681079

2001681080

2001681081

2001681082

2001681083

2001681084

2001681085

2001681086

2001681087

2001681090

2001681092

2001681096

2001681098

2001681101

2001681102

2001681103

2101681096

]]>
2022-09-272262