Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 20.11.2017 16:02 Предварителна програма за семинара на ФМИ - 22, 23 и 24 ноември 2017 г. http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1455&ln=1&id=2 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до всички преподаватели, служители и докторанти
на Факултет по математика и информатика
при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на ФМИ  има удоволствието да Ви съобщи, че на 22, 23 и 24 ноември 2017 г. (сряда, четвъртък и петък) в комплекс „Камелия“, Пампорово ще се проведе Семинар на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Тръгването на автобуса за комплекс „Камелия“, Пампорово ще е на 22.11.2017 г. (сряда) в 10:00 ч. от спирката на Ректорат, бул. „Цар Борис III Обединител“, а връщането от комплекс „Камелия“, Пампорово ще бъде на 24.11.2017 г. (петък) в 11:00 ч.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

 

22.11.2017 г. (сряда)

10:00 ч.

Тръгване с автобуса

12:00 ч.

Пристигане

12:00 ч. – 13:00 ч.

Настаняване в комплекса

13:00 ч. – 14:00 ч.

Обяд

14:00 ч. – 14:30 ч.

Факултетен (научен) съвет

14:30 ч. – 15:30 ч.

Свободно време

15:30 ч. – 16:00 ч.

Регистрация ОС

16:00 ч. – 19:30 ч.

Общо събрание на ФМИ – Заповед, Отчет на Деканското ръководство

17:30 ч. – 18:00 ч.

Кафе пауза

20:00 ч. – 01:00 ч.

Вечеря

23.11.2017 г. (четвъртък)

08:00 ч. – 10:00 ч.

Закуска

10:00 ч. – 11:00 ч.

Публични лекции I ч.

11:00 ч. – 11:30 ч.

Кафе пауза

11:30 ч. – 12:30 ч.

Публични лекции II ч.

13:00 ч. – 14:00 ч.

Обяд

14:00 ч. – 17:00 ч.

Семинар I ч. – доклади по проект ФП17-ФМИ-008

17:00 ч. – 17:30 ч.

Кафе пауза

17:30 ч. – 19:30 ч.

Семинар II ч. – доклади по проект ФП17-ФМИ-008

20:00 ч. – 01:00 ч.

Вечеря

24.11.2017 г. (петък)

08:00 ч. – 10:00 ч.

Закуска

10:00 ч. – 11:00 ч.

Семинар III ч.

11:00 ч.

Отпътуване с автобуса

]]>
2017-11-181455
Неработни дни за Деканата и Учебен отделhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1456&ln=1&id=2Деканата и Учебен отдел на ФМИ няма да работят

от  22.11.2017 г. (сряда) до 24.11.2017 г. (петък) включително.

]]>
2017-11-171456
22, 23 и 24 ноември 2017 г. са неучебни http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1457&ln=1&id=2На 22, 23 и 24 ноември 2017 г. (сряда, четвъртък и петък) няма да се провеждат учебни занятия поради участието на преподавателите в тридневен семинар на Факултета по математика и информатика.

Пропуснатите часове е необходимо да се вземат извънредно в удобно за студентите и преподавателя време.

]]>
2017-11-171457
Инструктаж във връзка с атестирането на академичния съставhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1453&ln=1&id=2  На 30 ноември 2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в 231 с. з. ще се проведе инструктаж във връзка с атестирането на академичния състав на ФМИ.

Присъствието на подлежащите на атестиране преподаватели е желателно! 

От комисията по атестация

]]>
2017-11-161453
Стипендии за първи семестър на уч. 2017/18 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1454&ln=1&id=2ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2017/2018 г. Повече информация тук.

 

]]>
2017-11-161454
Шеста студентска научна сесияhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1439&ln=1&id=2 

Покана за участие с доклади

 

Уважаеми студенти на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,


Каним Ви да участвате с доклади, представляващи Ваши научни разработки по математика, информатика, информационни технологии и тяхното приложение в обучението и бизнеса в Шестата студентска научна сесия на 06.01.2018 във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

При оформяне на докладите задължително използвайте следния шаблон, както и стиловете в него, описани в допълнителните указания.

За участие в научната сесия се изпраща заявка, която трябва да съдържа трите имена, специалност, факултетен номер на автора (авторите), заглавие на доклада и резюме в рамките на 1000 знака.

Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет.

Най-добрите доклади ще бъдат предложени за публикуване в списанието на ФМИ. 

Важни дати:

Краен срок за получаване на заявките – 2 януари 2018 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Краен срок за получаване на окончателния текст на докладите – 4 януари 2018 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Доклади на Шестата студентска научна сесия - 06.01.2018

 

Председател на програмния комитет:

Доц. д-р Боян Георгиев Златанов

 

Програмен комитет:

Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов

Проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева

Проф. д-р Антон Илиев Илиев

Доц. д-р Ангел Атанасов Голев

Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков

Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова

Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

]]>
2017-10-301439
Награди на "БАИТ за 2017 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1436&ln=1&id=2Стартира конкурсът "Награди на БАИТ" за 2017 г.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г.
Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на Наградите - http://www.bait-awards.bg/pages/Registration/

]]>
2017-10-201436
Международна научна конференция NM&A'2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1444&ln=1&id=2Повече информация относно научната конференция NM&A'2018 може да намерите тук.

]]>
2017-10-201444
Извънредни занятия 2017/2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1401&ln=1&id=2Последна актуализация: 20.11.2017 г.

На 24.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 01.12.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 09.15 ч. до 11.45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев

На 03.12.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение,  при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 01.12.2017 г.).

На 29.11.2017 г. (сряда) от 09:15 ч. до 12:00 ч.  в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение, при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 2б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 1б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 14:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятията по избираема дисциплина Програмиране с Delphi при гл. ас. д-р Мариана Крушкова (вместо на 24.11.2017 г.).
На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 9:15 до 10:45ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 10:45 до 12:30ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

 На 29.11.2017 г. (сряда) от 11:45 до 13:15ч. в 446 к.з. ще се проведе  упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а и 1б групи, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова.
По време на  упражнението ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:50 ч. до 19:05 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 14:15 ч. до 16:50 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 19.11.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 15:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Събитийно програмиране за специалност СТД, 2-ри курс, 1'б' група в зала 532 при хон. ас. Кристиян Големинов (вместо на 01.11.2017 г. и 08.11.2017 г.).

На 01.12.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 343 каб. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 22.11.2017 г.).

На 17.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, Б група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, А група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 25.11.2017 г. (събота) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс за  3А група и от 11:45 до 14:15 за 2Б група, при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 22.11.2017 г.). По време на извънредните упражнения ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат упражнения по Алгоритми и структури от данни, за специалност Информатика, 3 курс, 1 група, при док-т Мария Малинова. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат упражнения по Разпределени приложения, за специалност Информатика 3 курс, при док-т Павел Кюркчиев. (вместо на 23.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 16:30 ч. ще се проведат извънредни лекции по Уеб програмиране за специалност Информатика, 2ри курс, в 146 с. з., с лектор доц. д-р Елена Сомова (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017).  

На 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по АСД за специалности МИ и ИТМОМ, 2ри курс, в 424 ауд., с лектор доц. д-рЕлена Сомова (вместо на 01.11.2017).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 22.11.2017 г.).
На 20.11.2017 г. (понеделник) от 14:15 часа в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 22.11.2017 г.).
На 21.11.2017 г. (вторник) от 12:45 часа в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 23.11.2017 г.). 

На 10.11.2017 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2ри курс, в аудитория 423, с лектор проф. д.м.н. Снежана Гочева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 431 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 10.11.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' и 2 'а' група в зала 346 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 22.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 546 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 08.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

 На 08.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

На 8.11.2017 и 15.11.2017  занятията по Уеб програмиране 1 със Софтуерно инженерство I-ви курс , при гл. ас. д-р Христо Христов ще започнат от 8.30 часа (1 час по-рано) заради проусната лекция на 1-ви ноември 

На 08.11.2017 г. от 11:45 до 16:00 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Математически основи на макроикономиката за специалност Бизнес математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл.ас. д-р Асен Христов. (вместо 23.11.2017)

На 10.11.2017, 17.11.2017 и 1.12.2017 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 27.10.2017 г. (петък).

На 16.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 16.11.2017 г. от 16:15 до 17:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 04.11.2017 г. (събота) от 08:15 ч. до 13:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс , при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 2 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 01.11.2017 г.)

Упражненията по ОМИ за студенти БИТ 4, редовно от 1 ноември ще се отработват на 8 ноември от 15.15 часа в същите зали, където се провеждат редовните упражнения. Доц. Д. Бояджиев

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 02.11.2017 г., 09.11.2017 г. и на 16.11.2017 г. лекциите по ПМ2 за СТД IV курс, редовно обучение, ще започват с начален час 08:15 часа в 423 ауд. при доц. Хр. Кулина.

На 03.11.2017 г. (петък) от 13:00 до 16:30 в к. з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането 1, със специалност Софтуерно инженерство, I курс, гр. 3а и 3б, редовно обучение при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2017).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:30 до 18:00 в 441 с.з. ще се проведат извънредни лекции по Математически анализ 2 за специалност. Бизнес математика, II курс, редовно обучение при проф. д.м.н. Петко Пройнов (вместо на 23.11.2017).

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов.

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 09.11.2017 г. от 17:00 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 01.11.2017 г.). 
На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 22.11.2017 г.).
На 8.10.2017 г. от 14:30до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017).

На 08.11.2017 г. и 15.11.2017 от 8:15 до 9:45 в 534 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. от 14:30 до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, II курс, 3а и 3б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 3, 10, 17 и 24 ноември занятията по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 11.2017  27.10.2017 г. (петък).

На 27.10.2017 г. (петък) няма да се проведат занятия по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев, поради служебен ангажимент.

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:15 до 16:45 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 23.11.2017 г.).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:45 до 19:15 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на  23.11.2017 г.).

На 26.10.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 1А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 02.11.2017 г. от 16:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 2А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 09.11.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 30.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група B, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 23.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група А, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 04.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 25.10.2017 г.).

На 11.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.12.2017 г. от 09:00 до 14:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев  (вместо на 31.10.2017 г.).

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. и на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Увод в информационните технологии за специалност БИТ, I курс, редовно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.10.2017 г. (петък) от 08:15 до 13:15 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник) и 06.11.2017 г. (понеделник) от 15:15 до 17:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 03.11.2017 г. (петък) от 09:15 до 11:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 23.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 20.11.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  09:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  12:45 до 16:00 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , С група при преп. Кирина Бойкина

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 1 група

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 117:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 2 група

На 08.11.2017 г. (сряда) и на 29.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 3 група

На 31.10.2017 г. (вторник) и на 14.11.2017 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. във  2 аула ще се проведат извънредни упражнения по ЛААГ за специалност  БИТ, 1 курс , 1 и 3 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  9:15 до 12:30 в 603 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 2 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  12:45 до 16:00 в 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 1 група при ас. Иванка Градева.

На 15.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 15.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 20.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 27.10.2017 г.).

На 19.10.2017 г. и 02.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Ганчев, вместо планираните по график лекции съответно на 23.10.2017 г. и 30.10.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45ч. в 343 каб. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 24.10.2017 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45ч. в 2 аула ще се проведат извънредни занятия по Линейна алгебра за специалности 1к. ИТМОМ, 1к. МИИТ, 1к. ПМ, 1к. БМ при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 16.10.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Издателски системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение, 3-та група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 12.10.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък ) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б  група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 06.10.2017 г. (петък) упражненията по Избираема дисциплина "Програмиране с Node.JS" при ас. д-р инж. Георги Пашев ще се изместят с един час по-късно: от 13:45 вместо от 12:45 в к.з. 431.

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, 2-ри курс, 1а и 1б група в 346 к.з. при  докт. Антоанета Йорданова (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 433 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. и от 15:45 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс в зала 536 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)). Отнася се за 2а и 3а група - студентите могат да идват в която група им е удобно заради съвпадението с групите по Английски език.

На 02.10.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането (C#) с 2б група,1-ви курс, специалност СТД при хон. ас. Владислав Кавазов.

На 29.09.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 06.10.2017 г.).

На 21.09.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 18:15ч. (за 1а група)  ще се проведат извънредни упражнения по Компютърна лингвистика за специалност Информатика, 4-ти курс в зала 547, задочно обучение при  ас. д-р Георги Пашев (вместо на 18.09.2017 г. (понеделник)).

]]>
2017-09-121401
Студентски практики към МОН http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1279&ln=1&id=2ВАЖНО!

ПОДНОВЯВА СЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ФМИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ КЪМ МОН до 29.09.2018 год.

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. В секцията „Документи“ http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents ще намерите образци на необходимите Ви формуляри за попълване.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 (три) екз. и придружени с 2 екз. Декларации, които може да изтеглите от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/. Няма да се приемат договори на първокурсници (необходимо е те да са завършили успешно първи курс). С предимство са ІІІ и ІV курс, бакалаври и магистрите.  Приемно време за приемане на договори в каб. 330:
от понеделник до петък,  от 10:00 до 12:00 ч.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 2 екз. деклерации и 1 (една)  регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

От 27.11.2017 г. (понеделник) до 01.12.2017 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 11.12.2017 г.

 

Приемат се и отчети от академични наставници и ментори

(ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПО ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ОТЧЕТ  ОСВЕН  ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ И ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ, В КОЙТО СА  ОТЧИТАНИ ЧАСОВЕ  ЗА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ СТУДЕНТИ)

 

 

 

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова
 4. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев
 5. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев
 6. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
 7. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 8. Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов
 9. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 10. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров
 11. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 12. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова
 13. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков
 14. Ас. д-р Христо Тошков Христов
 15. Ас. Иванка Георгиева Градева
 16. Ас. Йордан Георгиев Тодоров
 17. Проф. дмн Георги Атанасов Тотков 

С изискванията при регистрането в информационната система и провеждането на практиката студентите може да видят тук.

 


]]>
2016-11-021279
Практика по специалността за 3 курс БИТ и 3 курс СТД, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1418&ln=1&id=2За студентите от 3 курс специалност Бизнес информационни технологии и Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение, ще се проведе практика по специалността през есенния триместър от 6.11.2017 г. до 01.12.2017 г. (От понеделник до четвъртък за четирите седмици).

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там.

За целта в срок до 31.10.2017 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 02.11.2017 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Договор за практика по специалността.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 06.11.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. във 2 аула. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Бизнес информационни технологии

 • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: понеделник 12:30ч. – 13:30ч. и четвъртък 13:30ч. – 14:30ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: понеделник 13:30ч. – 14:30ч. и вторник 15:30ч. – 16:30ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg

за специалност Софтуерни технологии и дизайн

 • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 14:15ч. – 15:15ч. и четвъртък 12:30ч. – 13:30ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 15:30ч. – 16:30ч. и сряда 13:30ч. – 14:30ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии”

гл. ас. д-р Мария Василева гл. ас. д-р Елена Тодорова
1301561040
1401561017
1501561001
1501561002
1501561003
1501561004
1501561005
1501561006
1501561007
1501561008
1501561009
1501561010
1501561011
1501561012
1501561013
1501561014
1501561016
1501561019
1501561020
1501561021
1501561022
1501561023
1501561024
1501561025
1501561026
1501561027
1501561028
1501561029
1501561030
1501561032
1501561033
1501561034
1501561035
1501561036
1501561037
1501561040
1501561043
1501561045
1501561046
1501561047
1501561049
1501561052
1501561054
1501561055
1501561056
1501561057
1501561058
1501561060
1501561061
1501561062
1501561063
1501561064
1501561065
1501561066
1501561067
1501561068
1501561069
1501561070
1501561071
1501561072
1501561073
1501561074
1501561075
1501561077
1501561078
1501561079
1501561081
1501561082
1501561084
1501561085
1501561086
1501561087
1501561088
1501561089
1501561090
1501561092
1501561093
1501561094
1501561095
1501561096
1501561097
1501561098
1601561114
1701561036

Специалност “Софтуерни технологии и дизайн”

гл. ас. д-р Десислава Войникова гл. ас. д-р Слав Чолаков
1501681001
1501681002
1501681003
1501681004
1501681005
1501681006
1501681007
1501681008
1501681009
1501681010
1501681012
1501681013
1501681015
1501681016
1501681017
1501681018
1501681020
1501681021
1501681022
1501681024
1501681025
1501681026
1501681027
1501681028
1501681029
1501681031
1501681032
1501681034
1501681035
1501681036
1501681037
1501681038
1501681039
1501681040
1501681041
1501681042
1501681043
1501681044
1501681045
1501681046
1501681047
1501681048
1501681049
1501681050
1501681051
1501681052
1501681054
1501681055
1501681056
1501681057
1501681058
1501681059
1501681060
1501681061
1501681062
1501681063
1501681064
1501681065
1501681066
1501681068
1501681069
1501681070
1501681071
1501681072
1501681074
1501681075
1501681076
1501681077
1501681078
1501681079
1501681080
1501681083
1501681084
1501681085
1501681086
1501681087
1501681088
1501681089
1501681090
1501681091
1501681092
1501681093
1501681094
1501681095
1501681097
1501681098
1501681102
1501681103
1501681104
1501681106
1501681107
1501681109
1501681111
1601681002
1601681003
1601681004
1601681108
1601681110
1601681111
1601681112
]]>
2017-10-061418
Практика по специалността за 3 курс Информатика, задочно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1448&ln=1&id=2Практиката по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, задочно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 7.12.2017 г. до 08.12.2017 г. и от 11.12.2017 г. до 15.12.2017 г. и 18.12.2017 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 04.12.2017 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 07.12.2017 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 07.12.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в 346 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2  се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.
Академичен наставник:

 • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 15:30 ч. – 16:30 ч. и сряда 13:30 ч. – 14:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Информатика

1501262001
1501262002
1501262008
1501262009
1501262012
1501262013
1501262021
1501262022
1501262029
1501262030
1501262035
1501262038
1501262039
1501262042
1501262044
1501262046
1501262048
1601262019
1601262072
1701262051
1701262052
1701262063
1701262064

]]>
2017-11-101448
Избираеми дисциплини 2017/2018, Зимен триместър, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1450&ln=1&id=2ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии;
  • ІІІ, IV курс Информатика;
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн;
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика;
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика;
  • III, IV курс Приложна математика;
  • ІІІ, IV курс курс Математика и информатика;
  • III, IV курс Информационни технологии, математика и образователенмениджмънт;
  • II курс Софтуерно инженерство.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Записването ще става по следния начин:
  •  I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 15.11.2017 г. до 21.11.2017 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 27.11.2017г. в каб. 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с методите на общата алгебра, които намират приложения в теория на функциите и функционалния анализ. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: жорданова нормална форма на матрици и линейни преобразования, непрекъснати групи, групи и алгебри на Ли, експоненциални изображения. Надяваме се този курс да обогати знанията на студентите по алгебра.

2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 245 каб.
Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.

3. Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 11:45 ч. до 12:45 ч. в 343 каб.
Настоящият курс се основава на важното понятие просто число. Като се използва разлагането на множители и делимостта на целите числа, се изучава модулярната аритметика. Разглеждат се разширения на пръстена на целите числа с комплексни числа. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми от алгебричната теория на числата. Обсъжда се прилагането на разнообразни алгебрични методи за решаване на конкурсни и олимпиадни задачи.

4. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Теорията на размитите множества и системи осигурява прост и елегантен начин за дефиниране на заключение с използване на неточна, неясна или липсваща информация. Курсът запознава с основните понятия, операции от теорията на размитите множества и системи. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на йерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност – метод на избор на агент и построяване на оптимални наказатални функции. Специално внимание се отделя на съвременните приложения на теорията в алгоритми за извличане на информация и знания от данни (data mining), за целите на моделирането и предсказването на сложни процеси, изграждане на системи за вземане на решение. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

5. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 439 каб.
В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разг-ледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интег-руеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното при-ложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 445 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

7. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. дмн Петко Пройнов (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 243 каб.
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

8. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

9. Управление на риска, проф. д-р Андрей Захариев (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 330 каб.
Предлаганата дисциплина представлява въведение в практическото управление на риска, който съпътства всяка човешка дейност. Умението да управляваш риска е необходимо на всички, които искат сами да изградят своето своето благополучие в живота, а не да разчитат на случайността. Няма успешна инвестиция или проект без непрекъснато взимане на печеливши решения и преодоляването на един фундаментален проблем – неясните условия в момента на взимането на решение предизвикани от неизвестността от това което ще се случи утре. Това налага да се отчита и влиянието на субективните решения (аксиологичнна вероятност) и поведението на лицата взимащи решения (decision makers), чиито решения  могат да повишат риска от взимане на неправилно решение. Един съвременен подход в управлението на риска отчитащ тези фактори, е базиран на изследването на възможността от банкрут, при оценка на риска при инвестиране в реални и/или финансови активи (създаване на собствен бизнес). Изложението на методите за управление на риска  необходими за непрекъснато взимане на печеливши решения е направено от практическа гледна точка на базата на конретни казуси.

10. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в 436 с. з.
Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

11. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълков (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 342 каб.
Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

12. Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 543 каб.
Ще се демонстрират различни начини за решаване на задачата на линейното програмиране със софтуер. Специално внимание ще се обърне на задачи с двоични променливи. Проблеми за разполагане на максимален брой фигури върху шахматна дъска, задачите за назначения и  покрития, задача за раницата, судоку и др. ще се моделират и разгледат като двоични оптимизационни задачи.

13. Програмиране на R, доц. д-р Веска Нончева (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 342 каб.
Избираемата дисциплина разглежда системата R – език за статистическа обработка на данни и работа с графика в свободна GNU среда за програмиране и изчисления, като основният акцент ще бъде върху възможностите на R като език за програмиране. R е спечелил награда в конкурса «InfoWorld Bossie Awards 2010: The best open source application development software». Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране с R. Набляга се на прилагането на получените знания и умения за решаване на реални задачи от различни приложни области, като статистика, психология, биология и екология. Всеки студент получава индивидуално задание за курсов проект, който трябва да се разработи и защити до края на курса и формира крайната оценка. Успешно завършилите курса ще могат да програмират на R, да прилагат получените знания и умения при решаване на реални задачи от различни приложни области. Курсът се провежда в компютърна зала.

14. Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, без БИТ и БМ)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 540 каб
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

15. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 344 каб.
В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

16. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН) (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 543 каб.
Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

17. Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи, доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 438 каб.
Основната цел на курса е да се подготвят студентите да оформят и презентират дипломна работа, както и научни разработки. Студентите ще бъдат запознати с цялостния процес на провеждане на научни изследвания и презентиране на научни резултати. Последователно ще се разглеждат всички етапи по разработване на дипломна работа – проектиране, провеждане на изследването, оформяне на дипломна работа и презентация. Допълнително ще се представят и въпроси, свързани с научно писане, стандарти за цитиране и изготвянето на библиографски справки. Накратко ще се представят някои от основните софтуерни приложения, използвани при писане на дипломни работи и научни трудове, и за изготвяне на презентации. Ще бъдат създадени шаблони за оформяне на дипломни работи, на научна статия и на дисертационнен труд. Специално внимание ще се отдели и на работата с научни бази данни, наукометричните показатели и световната система за рефериране, индексиране и оценяване, които са необходими на студенти, с интереси за изследвания извън рамките на университетския курс за бакалаври. В края на курса всеки студент ще създава личен профил в професионална мрежа (LinkedIn, ResearchGate, Mendeley и др.).

18. Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 431 к.з.
В курса ще се включат следните теми: Растерни и векторни изображения. Разделителна способност и качество на изображенията. Режими и цветови настройки. Запознаване с работната среда: инструменти, палитри, настройки, менюта, слоеве. Отваряне, съхраняване и печат на файлове. Работа с изображения, оразмеряване, изрязване, ротация на изображения. Цветови режими. Инструменти за пикселно редактиране, рисуване и ретуш. Инструменти за селекция. Работа със слоеве. Работа с текст. Филтри.

19. Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 423 ауд.
Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани  в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.

20. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 534 каб.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

21. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, док-т Виктор Матански (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. 
Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

22. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Радостина Стоилова (Проксиад), хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (Проксиад) (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.
Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.).Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

23. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Т. Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. във 2. аула
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

24. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 544 каб.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания – Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

25. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 12:00 ч. до 14:00 ч. в 534 к.з.
Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.

26. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 423 с.з.
Целта на избираемата дисциплина е запознаването на студентите с най-добрия framework на PHP за 2016 година – Laravel, рамка с отворен код заразработване на уеб приложения. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект. След успешното завършване на курса, студентите: ще разбират шаблона за дизайн MVC; ще са придобили основни познания за Laravel и PHP; ще имат опит в екипната работа по проекти.

27. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 344 каб.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество.
От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си.
В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

28. Програмиране в Microsoft Office (практикум), ас. Юри Хоптериев (30 места, за спец. Инф., СИ, БИТ и СТД)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 126 каб.
В курса се разглежда възможността за програмиране в Microsoft Office на базата на вградения в Office-приложенията език Visual Basic for Applications (VBA). Студентите ще се запознаят с основни способи за създаване на VBA-макроси, позволявщи разширяване възможностите на приложенията MS Word, MS Excel и MS PowerPoint и решаване на специфични задачи в средата на Office-пакета. Ще бъдат разгледани и задачи за създаване на удобен потребителски интерфейс.

]]>
2017-11-131450