Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 26.04.2019 01:18 26.04.-1.05.2019 г. и 6.05.2019 г., неработни и неучебни дниhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1699&ln=1&id=2За студентите, преподавателите и непреподавателския състав на Университета дните от 26.04.2019 г. до 01.05.2019 г. включително и 06.05.2019 г. (понеделник) са неработни и неучебни.

]]>
2019-04-241699
Великденско поздравлениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1695&ln=1&id=2Ръководството 
на Факултета по математика и информатика

при Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски"

поздравява студентите, докторантите, преподавателите и служителите на факултета с

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ СИЛНА ВЯРА, ОБИЧ И МЪДРОСТ,
МНОГО ЗДРАВЕ, ХАРМОНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

 

]]>
2019-04-221695
Международна конференция "Автоматика и информатика 2019" http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1690&ln=1&id=2Международната конференция "Автоматика и информатика 2019" ще се проведе под егидата на президента на Република България г-н Румен Радев в периода от 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. София.

 

Тематични направления на конференцията:

- Обработка на сигнали и данни
- Индустриална информатика
- Компютърни и комуникационни системи  и технологии
- Програмни системи и технологии
- Разпределени паралелни и грид изчисления  и системи
- Киберсигурност
- Теория на автоматичното управление
- Автоматично управление на технологични процеси
- Технически средства за автоматизация и контрол
- Изкуствен интелект и интелигентни системи
- Вградени системи
- Системи за автоматизация на производството
- Мониторинг и управление на големи системи
- Биоинформатика, биоавтоматика и биотехнологии
- Роботика и мехатроника
- Системи за управление на електрозадвижванията
- Информационно общество
- Електронно обучение

Международният програмен комитет оценява предложените доклади въз основа на тяхната оригиналност, научни постижения и потенциала им за приложимост.
Трудовете на конференцията с всички приети доклади ще бъдат издадени на CD и хартиен носител и включени в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране.
По преценка на Международния програмен комитет най-добрите изнесени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани като статии в списания Автоматика и информатика и Information Technologies and Control.

Пълна информация за конференцията е достъпна на сайта на конференцията – http://sai.bg/ai19.html

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Представяне на докладите

20.07.2019 г.

Отговор за приети доклади

25.08.2019 г.

Представяне на докладите в окончателен вид

Плащане на таксата  за участие

08.09.2019 г. 

08.09.2019 г.

Програма на конференцията

14.09.2019 г.

]]>
2019-04-101690
Еразъм+ мобилности за студентиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1689&ln=1&id=2Еразъм+ за студенти 

Обучение по Еразъм+ през първия семестър на следващата академична година 2019-2020

 

Срок за прием на документи: до 11:00 ч. на 07.05.2019 г. в 344, всеки работен ден.

Събеседване с кандидатите: 07.05.2019 от 11:30 ч. до 13:30 ч. в 345

Списък с приемащите университети за студенти на ФМИ

Кандидатстване и селекция  Документите се подават в кабинет 344, всеки работен ден.

Повече за програмата 

Информационен ден: 11:30 ч. на 23.04.2019 в Заседателна зала, 2ри етаж, бул. България 236 /Нова сграда/

]]>
2019-04-041689
Нац. конф. "Образованието и изследванията в информационното общество"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1687&ln=1&id=212-та Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" ще се проведе на 30 и 31 май 2019 г. в гр. Пловдив.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

Повече информация може да намерите тук.

]]>
2019-04-021687
Разпределение на стажа по Математика и Информационни технологии за 4-ти курс МИ и ИТМОМhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1683&ln=1&id=2// ]]>2019-03-191683Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1693&ln=1&id=2Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 03.06.2019 г. до 13.06.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 20.05.2019 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 31.05.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 03.06.2019 г. (понеделник) от 14:30 ч. във 2 аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 12:30 ч. – 13:30 ч. и сряда 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч. и петък 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: понеделник 11:00 ч. – 12:00 ч. и петък 15:00 ч. – 16:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
  • ас. Иванка Градева (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 08:00 ч. – 09:00 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).
  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:45 ч. – 11:45 ч. и сряда 17:00 ч. – 18:00 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 13:30 ч. – 14:30 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1301561040
1301561094
1401561017
1401561116
1501561001
1501561002
1501561003
1501561004
1501561005
1501561006
1501561007
1501561008
1501561009
1501561010
1501561011
1501561012
1501561013
1501561014
1501561016
1501561019
1501561020
1501561021
1501561022
1501561023
1501561024
1501561025
1501561026
1501561027
1501561028
1501561029
1501561030
1501561032
1501561033
1501561034
1501561035
1501561037
1501561039
1501561040
1501561043
1501561045
1501561046
1501561047
1501561049
1501561052

1501561054
1501561055
1501561056
1501561057
1501561058
1501561060
1501561061
1501561062
1501561063
1501561064
1501561066
1501561067
1501561068
1501561069
1501561070
1501561071
1501561072
1501561073
1501561074
1501561075
1501561077
1501561078
1501561079
1501561081
1501561082
1501561083
1501561084
1501561085
1501561086
1501561087
1501561088
1501561089
1501561090
1501561092
1501561093
1501561094
1501561095
1501561096
1501561097
1501561098
1601561114
1701561036
1801561089

1401261019
1401261024
1401261033
1401261080
1401261112
1501261001
1501261002
1501261004
1501261005
1501261006
1501261007
1501261008
1501261009
1501261010
1501261011
1501261012
1501261013
1501261014
1501261015
1501261017
1501261018
1501261019
1501261020
1501261021
1501261022
1501261023
1501261025
1501261026
1501261027
1501261028
1501261029
1501261030
1501261032
1501261033
1501261034
1501261035
1501261038
1501261039

1501261042
1501261043
1501261044
1501261045
1501261046
1501261047
1501261051
1501261052
1501261054
1501261055
1501261057
1501261059
1501261060
1501261061
1501261062
1501261064
1501261066
1501261067
1501261070
1501261072
1501261076
1501261078
1501261079
1501261080
1501261081
1501261082
1501261084
1501261085
1501261089
1501261091
1501261092
1501261094
1501261095
1501261097
1501261098
1701261036
1701261096
1701261111

1501681001
1501681002
1501681003
1501681004
1501681005
1501681006
1501681007
1501681008
1501681009
1501681010
1501681012
1501681013
1501681015
1501681016
1501681017
1501681018
1501681020
1501681021
1501681022
1501681024
1501681025
1501681026
1501681027
1501681028
1501681029
1501681031
1501681032
1501681034
1501681035
1501681036
1501681037
1501681038
1501681039
1501681040
1501681041
1501681042
1501681043
1501681044
1501681045
1501681046
1501681047
1501681048
1501681049
1501681051
1501681052
1501681054
1501681055
1501681056
1501681057
1501681058

1501681059
1501681060
1501681061
1501681062
1501681063
1501681064
1501681065
1501681066
1501681068
1501681069
1501681070
1501681071
1501681072
1501681074
1501681075
1501681076
1501681077
1501681078
1501681079
1501681080
1501681083
1501681084
1501681085
1501681086
1501681087
1501681088
1501681089
1501681090
1501681091
1501681092
1501681093
1501681094
1501681095
1501681097
1501681098
1501681102
1501681103
1501681104
1501681106
1501681107
1501681109
1501681111
1601681002
1601681003
1601681004
1601681108
1601681110
1601681111
1601681112

]]>
2019-04-111693