Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 14.07.2020 13:18 Разпределение по зали за държавен изпит 15.07.2020http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1891&ln=1&id=2Влизането в сградата ще се осъществява през страничния вход до книжарницата. Всеки студент трябва да носи лични предпазни средства (маска), документ за самоличност и студентска книжка.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ДАТА: 15.07.2020 г.  от 08:00 ч.
СПЕЦИАЛНОСТ:   БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (задочно) – БАКАЛАВРИ
ЗАЛА: 422 ауд.

ДИМИТРИНА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ТОНИ НАНКОВА МИНЕВА
ПЕТКО СТОЯНОВ БОШНАКОВ
ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАНОВ
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ
МАРТИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА КОЖУХАРОВА
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЕН ДЕСИМИРОВ ТОРБЕВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА

 

СПЕЦИАЛНОСТ:   БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (редовно) – БАКАЛАВРИ
ЗАЛА: 422 ауд.

РАДОСЛАВА КОСТАДИНОВА СОКЕРОВА
ИВО ЕМИЛОВ БЪРЗАКОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ВАКАВЛИЕВ
БОЖИДАР СТЕФАНОВ ТИЛЕВ
ПЕТЯ МИЛЕНОВА ХРИСТОВА
АНТОНИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ЕСМЕРАЙ ЕРАЙ СЮЛЕЙМАН

 

СПЕЦИАЛНОСТ:   БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (редовно) – БАКАЛАВРИ
ЗАЛА: 423 ауд.

МАРИЯ ПАНЧОВА БАНГЬОЗОВА
АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ ГИГЬОВ
АТАНАС БИСЕРОВ ЧОЛОВ
БОЯН РАДОСТИНОВ ТОМОВ
МИХАЕЛА НИКОЛОВА ПРЕДОВА
ФАТМЕ НИХАТ АЛИ
ТИЖЕН МУХАРЕМ ХАСАН
ТОДОР ЕМИЛОВ ПРОДАНОВ
МЕРВАН РАИФ АРИФ
ОНУР ОРХАН АЛИ
НАТАЛИЯ МИЛКОВА КОСТАДИНОВА
ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ИВАН ТИХОМИРОВ ТОДЕВ
ДЖАНЕТ РУЖДИ МЮМЮН
ЙОАН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ
ТЕОДОРА ОГНЯНОВА МИНКОВА
ДОБРИНКА БОГДАНОВА БОГДАНОВА

 

СПЕЦИАЛНОСТ:   БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (редовно) – БАКАЛАВРИ
ЗАЛА: 2 аула

КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СТЕЛЛА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
БИРОЛ БИРСЕН МЕХМЕДАЛИ
ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА БАНОВСКА
СЕВГИ ЮКСЕЛ АЛИ
СИЛВИО ЮЛИЯНОВ МОЛЛОВ
МИРЕЛА НЕЙКОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ КИСКИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧУЧУЛСКИ
ПЕТКО КОСТОВ ГЕОРГИЕВ
ЗОРНИЦА ЕВГЕНИЕВА ШОПОВА
ГРИГОР БЛАГОЕВ ХРИСТОЗОВ
БОЙКО ЗАПРИНОВ ЛАСЕВ
ОКАН ФЕИМ ИБРЯМ
АЙХАН ЮСЕИН ЮСЕИН
ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
КРИСТИАН РАДКОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ВОДЕНИЧАРСКА
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
АСЯ СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ЕДИ ЗЕРОН ТАХМЕЗЯН
МАРИО АЛБЕНОВ МОЛЛОВ
ИВАН   ЗДРАВКОВ

]]>
2020-07-131891
Разпределение по зали за държавен изпит - защити на дипломни работи 15.07.2020http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1892&ln=1&id=2Влизането в сградата ще се осъществява през страничния вход до книжарницата. Всеки студент трябва да носи лични предпазни средства (маска), документ за самоличност и студентска книжка.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

ДАТА: 15.07.2020 г.  от 09:00 ч.

СПЕЦИАЛНОСТ:   БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (задочно) – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА 546 к.з.

БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ

]]>
2020-07-131892
"Студентски практики - Фаза 2" към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1894&ln=1&id=2 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 20 и 21 юли 2020 г. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 03.08.2020 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2020-07-131894
Допуснати до защити на дипломни работи и държавен изпит, бакалаври и магистриhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1890&ln=1&id=2Допуснати до държавен изпит

БАКАЛАВРИ

Бизнес информационни технологии
 
Димитрина Младенова Димитрова
Светлана Димитрова Тодорова
Тони Нанкова Минева
Петко Стоянов Бошнаков
Ивайло Ивайлов Панов
Станислав Веселинов Вълков
Мартин Стоянов Тодоров
Изабела Пламенова Кожухарова
Тихомир Николаев Георгиев
Милен Десимиров Торбев
Десислава Петрова Вълчева
 
 
Информатика
 
Калин Петров Еленков
Алнид  Саити
Ралица Елинова Тамашова
Румен Кръстев Шишков
Исмет Севдиев Брахимбашев
Георги Иванов Маламов
Нилай Ердоан Али
Иван Йорданов Цаков
Ренета Теодорова Георгиева
Кристиан Даниелов Йорданов
Велин Александров Стайков
Никола Анатолиев Томчев
Сибел Шенасимова Салимова
Георги Николов Арабаджиев
Марин Димитров Димитров
Любомир Василев Стамболиев
Неделка Ангелова Карамфилова
Боян Николаев Марков
Ферад Рамадан Рамадан
Самир Рифатов Кафеджиев
Мюмюн Фаик Фаик
Любомир Тодоров Михайлов
Васил Атанасов Каръшев
Айхан Ахмедов Алиджиков
Павел Живков Димчев
Георги Николаев Пирянков
Живко Димов Димов
Вели Метков Крушовалиев
Радко Георгиев Тодев
Мартин Ангелов Димитров
Станимир Василев Василев
Иван Алексеев Петов
Йелена  Иванов
Ивайло Георгиев Форшинов
 
 
Математика
 
Богомила Димитрова Стойчева
Мехмед Ибрямов Мехмедов
 
 
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
 
Даниел Добромиров Добрев
Антония Ангелова Милева
Дилян Стойчев Попов
Георги Иванов Дюкев
 
 
Софтуерни технологии и дизайн
 
Гергана Стоилова Нанкинова
Мхер Артавазд Ованнисян
Кристиян Динков Динев
Павел  Тагиев
Ивелин Деянов Кръстев
Светослав Живков Живков
Теодора Валентинова Краева
Миневер Ахмет Мюслюм
Михаела Кирилова Вакадинова
Александър Медианов Чолаков
Виктория Недкова Сандова
Ангел Георгиев Терзиев
Божидара Марева Божилова
Румен Руменов Лазаров
Алексиос Ираклис Пломаритис
Иван Станимиров Георгиев
Александър Христов Драев
Атие Мехмед Мустафа
Ивелин Тошков Петрев
Георги Йорданов Симонов
Момчил Костадинов Момчилов
Виктор Красимиров Лалев
Надя Петрова Ненчева
Мартина Валериева Миронова
Димитър Иванов Кутованчев
Джошкун Тасим Мехмед
Ивелина Петкова Атанасова
Красимира Цветанова Пискачева
Зорница Антоан Гогова
Ангелина Костадинова Матева
Цветина Емилова Цекина
Симона Емилова Вълкова
Янислав Стефанов Стоименов
Йоана Лазарова Спасова
Илиян Йовчев Илиев
Мирослав Веселинов Василев
Калоян Бориславов Палазов
Симеон Томов Банев
Халил Ердуван Сюлейман
Зарина Ангелова Панайотова
Ирена Георгиева Лесова
Станислав Венелинов Йотов
Илия Христов Митвичин
Християния Колева Колева
Георги Димитров Митев
Дария Георгиева Златкова
Гергана Христова Джонджорова
Ивелина Видолова Мисова
Ивелина Атанасова Нонева
Василена Атанасова Минкова
Иван Христов Гаргов
Валентин Спасимиров Първанов
Иван Иванов Митев
Васил Николаев Николов
Христо Тодоров Петков
Деница Здравкова Младенова
Антон Кирилов Грънчаров
Илия Ангелов Мирев
Кирил Спасов Котев
Иван Симеонов Здравчев
Мерал Хашим Емин
Ния Лилова Дрянкова
Симона Валентинова Костова
Силвия Енчева Енчева
Елеонора Лазарова Малешкова
 
 
Софтуерно инженерство
 
Станимир Миленов Славов
Даниел Веселинов Чилингиров
Николай Станиславов Ников
Валентин Георгиев Георгиев
Илиян Руменов Георгиев
Виктория  Деревенска
Олга  Стрижкова
Васил  Руссев
 
 
Бизнес информационни технологии
 
Радослава Костадинова Сокерова
Ивайло Георгиев Вакавлиев
Божидар Стефанов Тилев
Петя Миленова Христова
Антония Христова Василева
Есмерай Ерай Сюлейман
Мария Панчова Бангьозова
Александър Минчев Гигьов
Атанас Бисеров Чолов
Боян Радостинов Томов
Михаела Николова Предова
Фатме Нихат Али
Тижен Мухарем Хасан
Тодор Емилов Проданов
Мерван Раиф Ариф
Онур Орхан Али
Наталия Милкова Костадинова
Веселина Атанасова Халачева
Камен Александров Янков
Иван Тихомиров Тодев
Джанет Ружди Мюмюн
Йоан Николаев Лазаров
Теодора Огнянова Минкова
Добринка Богданова Богданова
Кирил Христов Христов
Стелла Георгиева Цонева
Венцислав Йорданов Йорданов
Бирол Бирсен Мехмедали
Виктория Христова Бановска
Севги Юксел Али
Силвио Юлиянов Моллов
Мирела Нейкова Петрова
Александър Петков Кискинов
Иван Георгиев Чучулски
Петко Костов Георгиев
Зорница Евгениева Шопова
Григор Благоев Христозов
Бойко Запринов Ласев
Окан Феим Ибрям
Айхан Юсеин Юсеин
Данаил Валентинов Вълев
Кристиан Радков Стоянов
Георги Тихомиров Георгиев
Венелина Станиславова Воденичарска
Иван Петров Иванов
Ася Стефанова Филипова
Пламен Георгиев Стаматов
Еди Зерон Тахмезян
Марио Албенов Моллов
Иван   Здравков
 
 
Информатика
 
Светлин Стоянов Спиров
Десислав Стоянов Дараджански
Теодора Вълканова Вълканова
Стефан Евелинов Джигалиев
Христо Стайков Искрев
Мария Красимирова Цветанова
Андон Атанасов Минков
Георги Петров Динов
Людмил Данов Данов
Димитър Живков Желев
Станимир Христов Мирчев
 
 
Софтуерни технологии и дизайн
 
Трифон Николаев Цънцаров
Евгени Светлозаров Велков
Десислава Тодорова Златичева
Мария Николова Клечерова
Мария Димитрова Гайдажиева
Петър Иванов Байков
Петя Младенова Младенова
Стилияна Паулинова Дръндарска
Мария Тодорова Тананска
Димитър Иванов Александров
Нелина Ганчева Петришка
Тереза Стоянова Младенова
Яни Иванов Гарфалски
Николай Пламенов Колев
Златомира Миткова Стоянова
Милена Христова Станчева
Роберта Николаева Стойнова
Иван Кирилов Биков
Иван Росенов Крушев
 
 
Бизнес математика
 
Павлин Пламенов Николов
 

МАГИСТРИ

Бизнес информатика с англ.език РМ1
Евгени Свиленов Шипочинов
 
Бизнес информатика с англ.език РМ2
Теодора  Великова Георгиева

Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси РМ1

Кристиян Манев Бончев
Нурие Шинаси Сюлейман
Ебру Джемал Емурла
Нуршен Реджеб Билял
Хрисиана Теодорова Христова
Валентин Атанасов Тодоров
Станимир Николаев Стойнов
Ивета Найденова Василева

Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ1

Венцислав Венциславов Мирзов

Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ2

Светослав Колев  Енчев
Атанас  Тодоров Начев
Живко  Тянчев Желев

Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект РМ1

Красимир Олегов Михайлов
Красина Стефанова Ковачева

Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект РМ2

Георги Дончев  Стоянов

Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства РМ2

Илия Иванов Пашков

 

Допуснати до защити на дипломни работи

Бакалаври    
Бизнес информационни технологии - задочно обучение  
Борислав Пламенов Борисов Разработване на онлайн магазин за фотоволтаични системи ас. Веселина Нанева
     
Информатика - редовно обучение    
Лъчезар Петров Лечев Контролиране на дрон с Rust доц. д-р Светослав Енков
Иван Иванов Иванов Редизайн, имплементация и оптимизация на сайта uni-plovdiv.bg гл. ас. д-р Мая Стоева
Ангел Паунов Георгиев Многоцелева библиотека за разработка на видео игри д-р Христо Лесев
Атанас Йорданов Аршинков Интерактивна система на съвременния пътешественик гл. ас. д-р Георги Чолаков
Мартин Найденов Величков Приложение за запис на час в автосервиз гл. ас. д-р Стоян Черешаров
     
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно обучение  
Благой Серафимов Серафимов Оптимизационен модел за финансово управление в средните училища доц. д-р Ивайло Старибратов
Розалина Недялкова Недялкова Онагледяване в училищния курс по математика проф. д-р Пенка Рангелова
Моника Илиянова Караиванова Квадратна мрежа и координатна система в 5. - 6. клас проф. д-р Пенка Рангелова
Петя Деянова Семова Търсене на инварианти проф. д-р Пенка Рангелова
Димитър Василев Хайверов Методически подход за изучаване на елементи от теория на графите в профилираната подготовка по Информатика проф. д-р Коста Гъров
Дейвид Светланов Младенов Въведение в програмирането със С# в общообразователната подготовка по информатика проф. д-р Коста Гъров
Стойчо Вълев Вълев Използване на облачни платформи за отдалечено обучение по математика и информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
     
Математика и информатика - редовно обучение  
Тодор Недялков Тодоров Преподаване на Електронни таблици в училище проф. д-р Коста Гъров
Ивайло Петров Коев Системи за управление на съдържанието и приложението им в обучението по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
Десислава Ваньова Бондокова Методически аспекти на профилираното обучение по програмиране с графичен потребителски интерфейс в средното училище доц. д-р Стефка Анева
Фатиме Сюлейман Еюп Начини за мотивиране на учениците в обучението по математика доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Мария Димитрова Тенева Иновативни методи и техники в обучението по математика - 7 клас доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Мария Иванова Борисова Формиране на умения от висок порядък при обучението по графови бази данни доц. д-р Станка Хаджиколева
Ася Димитрова Назърова Трудности при решаване на геометрични задачи проф. д-р Пенка Рангелова
Кристина Владимирова Владимирова Един подход за преподаване на уеб дизайн в училище проф. д-р Коста Гъров
     
Софтуерни технологии и дизайн РБ    
Росина Иванова Петрова Разработване на уеб-базирана система за управление на производствен процес гл.ас. д-р Кремена Стефанова
Стоян Ангелов Рачев 3D Battle Royale игра с интелигентна система за търсене на мачове ас. Йордан Тодоров
Йордан Иванов Вачков Разработване на онлайн системи за провеждане на практически интервюта с отдалечен характер в сектора на информационните технологии гл.ас. д-р Кремена Стефанова
Станислава Станиславова Терчева Портал за животни в нужда доц. д-р Светослав Енков
Мирослав Цветанов Терзийски Многоплатформени мобилни приложения, проблеми, свързани с процеса на разработка и решения за тях, обзорна характеристика на всички основни видове мобилна разработка докторант Михаил Петров
Симеон Георгиев Мечков Разработване на уеб базирано приложение за администриране на битови дейности за целите на студентски общежития гл.ас. д-р Кремена Стефанова
     
Софтуерно инженерство РБ    
Силвия Деянова Дичева Разработване на адаптивно iOS мобилно приложение за онлайн търговия ас. Хасан Гюлюстан
Павел Димитров Павлов Тактическа стратегическа игра с Unity3D доц. д-р Светослав Енков
Кирило  Неделев Разработка на информационно-социална платформа "Хранилище.БГ" Виктор Матански
Данило  Неделев Изграждане на система за уведомления при придобиване на българско гражданство доц. д-р Станка Хаджиколева
Ирина  Вербицка Разработване на софтуер за автоматизация на детски лагер за почивка доц. д-р Светослав Енков
Християн Борисов Киров Информационна система за управление на човешките ресурси доц. д-р Светослав Енков
     
Информатика ЗБ    
Стефан Петков Петков Система за наблюдение и защита на центрове за данни доц. д-р Светослав Енков
Стоян Асенов Димитров Онлайн магазин за поръчки и доставки на био храни и продукти гл. ас. д-р Иван Димитров
Розалина Вълкова Киркова Платформа за мениджмънт на работно време за софтуерни екипи гл. ас. д-р Иван Димитров
Николай Красимир Христов Софтуерно приложение за управление на услуги, предлагани от автосервиз гл. ас. д-р Иван Димитров
Кирил Николаев  Павлов Уеб базиран софтуер за управление на архитектурни проекти доц. д-р Светослав Енков
Николина Тодорова Тодорова  Проектиране и реализиране на мониторинг за сървъри гл. ас. д-р Иван Димитров
Кристиан Пламенов Петков Електронна платформа за стеганография гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева
Мила Ангелова Гьошкова Приложение за бектестинг на криптовалути гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева
     
Софтуерни технологии и дизайн ЗБ    
Кристиян Ивайлов Михалов Изграждане на интелигентен гараж с Ардуино доц. д-р Светослав Енков
Владимир Маринов Узунов Приложение на цифровият подпис за автентификация и сигурна комуникация проф. д-р Ангел Голев
     
Обучение по математика 1 година - редовно обучение  
Диляна Стоянова Камбурова Математическите задачи в обучението по математика - средство за интелектуалното развитие на учениците доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Обучение по математика 2 години - редовно обучение  
Антоанета Ангелова  Танева Търсене на методи за решаване на задачи за точни квадрати проф. Пенка Рангелова
Венелин Георгиев Чернашки Помощни елементи при решаване на планиметрични задачи проф. Пенка Рангелова
Добрин Колев Косев Индивидуализация и диференциация в обучението по математика доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Даяна Ненчева Стойкова Някои приложения на ИКТ в обучението по математика доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Димитър Стоянов Арабов За развитие на логическото мислене проф. Пенка Рангелова
Евгения Антонова Вецева Вътрешнопредметни и междупредметни връзки на математиката проф. Пенка Рангелова
Антоанета Генадиева Онума Софизмите - средство за повишаване на мотивацията и активността на учениците в обучението по математика доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Ирина Димитрова Паскалева Графично решаване или изследване на параметрични уравнения, неравенства и системи проф. Пенка Рангелова
     
Обучение по информационни технологии в началното училище - задочно обучение  
Величка Георгиева Косева Използване на помощни информационни технологии за деца със СОП доц. д-р Генчо Стоицов
Айлин Емурла Расимова-Ахмед Компютърни презентации по математика за трети клас доц. д-р Генчо Стоицов
Джансу Рефик Иброва-Ахмедова Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Околен свят" във втори клас доц. д-р Генчо Стоицов
Цанко Димитров Михов Софтуерни приложения подпомагащи дистанционното обучение в началното училище гл. ас. д-р Иван Димитров
Моника  Христова Георгиева Визуални инструменти за обучение в началното училище гл. ас. д-р Иван Димитров
Мария Манова Манова Геометрични задачи в начален етап на обучение, представени чрез информационни технологии гл. ас. д-р Иван Димитров
Стефка Георгиева Генова-Гешева Използване на мултимедийни презентации в обучението по "Околен свят" във втори клас доц. д-р Генчо Стоицов
Веселина Валериева Цанкова Електронно портфолио гл. ас. д-р Иван Димитров
Добринка Стефанова Кисьова Обучението по български език и литература в началното училище чрез информационните технологии гл. ас. д-р Иван Димитров
Силвия  Милкова Белчева Използване на компютърни презентации в обучението по математика във втори клас доц. д-р Стефка Анева
Даниела Петрова Благоева Използване на мултимедийни презентации по предмета "Математика" в трети клас гл. ас. д-р Иван Димитров
Стоянка Стоянова Димитрова Виртуални инструменти за обучение в начален етап доц. д-р Генчо Стоицов
Мария Христова Макакова Мултимедийните презентации в обучението по предмета "Математика" във втори клас гл. ас. д-р Иван Димитров
Добромира Славчева Заркова Приложение на съвременни образователни технологии в обучението по "Човекът и природата" в четвърти клас доц. д-р Стефка Анева
Юлияна Младенова Бенчева Приложение на образователната платформа Кахут в началното училище гл. ас. д-р Иван Димитров
Соня Кирилова Делчева-Карагяурова Преподаване на информационни технологии в началното училище доц. д-р Стефка Анева
Адлен Хасан Къйджи Интерактивни бели дъски и приложението им в образованието доц. д-р Стефка Анева
Десислава Методиева Стаменова Образователният софтуер Джъмпидо и приложението му по математика в началното училище гл. ас. д-р Иван Димитров
Милена Георгиева Попова-Власева Уеб приложения, подпомагащи часовете по "История и цивилизация" и "Изобразително изкуство" в пети клас гл. ас. д-р Иван Димитров
Мария Руменова Рашева Използване на приложението Енвижън за обучение в началното училище гл. ас. д-р Иван Димитров
Мария Георгиева Костадинова Използване на мултимедийни презентации в обучението на учениците по "Човекът и природата" в 3. клас доц. д-р Генчо Стоицов
Петя Иванова Славова Приложение на информационните технологии в обучението по български език и литература в начален етап доц. д-р Стефка Анева
Ирина Костадинова Василева Мултимедийните презентации в обучението по "Човекът и природата" в 4. клас доц. д-р Генчо Стоицов
Таня Мирчева Николова Приложение на информационните технологии в обучението на учениците от началното училище доц. д-р Стефка Анева
Айше Салих Мандраджи Компютърни презентации по математика за втори клас доц. д-р Генчо Стоицов
     
Обучение по информационни технологии в прогимназията - задочно обучение  
Величка Александрова Радева Използване на софтуерни приложения в обучението по български език и литература гл. ас. д-р Иван Димитров
Радка Стойчева Славова Компютърни презентации в обучението по предмета "История и цивилизации" за шести клас доц. д-р Генчо Стоицов
Стефка Иванова Шабан Уеб представяне на народните танци, изучавани в училище доц. д-р Генчо Стоицов
Александър Христов Солунов Приложение на информационно комуникационните технологии в обучението по "Човекът и природата" в 5. клас доц. д-р Генчо Стоицов
Александър Дечев  Враджев Дистанционен подход за преподаване на народни хора в часовете по физическо възпитание и спорт в прогимназията доц. д-р Генчо Стоицов
Виктория Цанкова Кердакова Изучаване на компютърна текстообработка в прогимназията гл. ас. д-р Иван Димитров
Милица Георгиева  Андреева Сайт на Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - село Кадиево гл. ас. д-р Иван Димитров
Силвия  Георгиева Господинова Образователен уеб сайт в помощ на обучението по история за темата "Древна Тракия" доц. д-р Стефка Анева
Маргарита Янкова Башлиева Методически подход за преподаване на електронни таблици в пети и шести клас доц. д-р Стефка Анева
Мартин Цанков Кючуков Използване на графичен редактор "Paint" за предмета "Информационни технологии" в пети клас гл. ас. д-р Иван Димитров
     
Бизнес информатика с англ.език РМ1    
Димитър Костадинов Стоянов Уеб базирана система "Транзи". Модули човешки ресурси и тестови схеми ас. Павел Кюркчиев
Евгени Владимиров Вълчев "Транзи" - система за управление на логистични процеси ас. Павел Кюркчиев
     
Обучение по информатика и информационни технологии в училище РМ1  
Йорданка Атанасова Нанкова Дигитални технологии в обучението по математика и информатика доц. д-р Тодорка Терзиева
Деляна Недкова Николова Уеб приложение в помощ на обучението по програмиране в средното училище гл. ас. д-р Елена Тодорова
Станислав Петров Кименов Връзка между компютърните игри и агресивното поведение на учениците от 6 клас проф. д-р Коста Гъров
Любен Бисеров Ушев Изучаване на светлата и тъмната страна на интернет в обучението по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
     
Обучение по информатика и информационни технологии в училище РМ2  
Анастасия Димитрова  Гоцева Приложение на облачни технологии в обучението чрез Google Classroom проф. д-р Коста Гъров
Деница Недялкова Грозева Интерактивно помагало в обучението по програмиране доц. д-р Тодорка Терзиева
Мария Йорданова Филипова-Димова Mentimeter в дигиталната класна стая доц. д-р Тодорка Терзиева
Веселина Ангелова Маренска Преподаване на "Мултимедия" в профилираната подготовка по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
Ирена Димитрова Димитрова  Проектите в обучението по информационни технологии проф. д-р Коста Гъров
Десислава  Радославова Цветкова Изучаване на уеб технологии в училище и приложението им за изграждане на уеб сайт на училище проф. д-р Коста Гъров
Ива Славейкова Ташева-Тропчева Платформите liveworksheets.com & zoom.us в помощ на началния учител при онлайн обучение доц. д-р Генчо Стоицов
     
Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси РМ1  
Калоян Илиянов Величков Приемна грижа - мениджмънт Александър Петров
Викториа Иванова Тенчева Eventertainment (приложение за резервация на събития) Александър Петров
Николай Ангелов Ангелов Уеб платформа за пътешествия Александър Петров
Роси Ангелова Пенкова Онлайн социална мрежа за студенти - потребителски интерфейс Александър Петров
Слави Митков Митев Web приложение за визуализиране на статистики на играчи от Teamfight Tactics Александър Петров
Пламен Трендафилов Церов Онлайн социална мрежа за студенти - слой на данни и компоненти Александър Петров
Христо Дианов Испиров Онлайн социална мрежа за студенти - сървърна част Александър Петров
     
Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси РМ2  
Марина Стоименова Грочева Уеб приложение "Слети грижи" Александър Петров
Ерол Бахтинов Амишев Резервация на ресторанти Александър Петров
Божидара Христова Динева Готварски дневник - сървърна част Александър Петров
Десислава Емилова  Атанасова Готварски дневник - клиентска част Александър Петров
     
Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ1  
Иванка Славова Тодорова Мобилно приложение, улесняващо вътрешната комуникация във фирмата инф. Йордан Тодоров
Борислав Руменов Достов Система за управление на мобилна лаборатория инф. Йордан Тодоров
     
Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ2  
Станка Димчева Стоева Електронен училищен дневник инф. Йордан Тодоров
     
Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства РМ1  
Рафи Гаро Мелконян Интерактивен Уеб магазин за ергономични раници "Мама Панда" доц. д-р Светослав Енков
]]>
2020-07-101890
Факултетен съвет 15.07.2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1888&ln=1&id=2ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
15.07.2020 (сряда), 13:00 ч., 2. аула

 

ДНЕВЕН РЕД:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Научни.
4) Хонорувани.
5) Разни.

]]>
2020-07-081888
ТЪЖНА ВЕСТ - на 4.07.2020 г. ни напусна доц. д-р Дойчин Бояджиевhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1886&ln=1&id=2ТЪЖНА ВЕСТ

 

На 4. юли 2020 г. ни напусна доц. д-р Дойчин Бояджиев.

Академичната общност загуби мил колега и приятел, математик, обичан преподавател.
Той даде много сили за нашия Факултет.
За нас той остава пример на трудолюбие, грижовност и прецизност, които проявяваше към всичко.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 7. юли 2020 год. (вторник) от 9:45 часа

в Траурен парк "Север" (Рогошки гробища - Пловдив).

 

От академичната общност на ФМИ

 

 


]]>
2020-07-051886
Магистърски програми и квалификации за уч. 2020/2021http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1884&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2019/2020 година. Записването започва от 10.09.2020 г. до 12.10.2020 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236)  каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка  до 12:00 ч. на 09.10.2020 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" – по 2 места за всяка от специалностите: "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси" (обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект" (обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език"  (обучение 1 г.) и 1 място за специалност "Технология за софтуерното производство и внедряване" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв;
 • "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв;
 • "Педагогика на обучението по математика" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 330 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 330 лв.

3)    Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)„Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 757.72 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец 
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА 
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА – 30 лв. 
5. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО 
6. СНИМКИ  4 бр., размер 3.5/4.5 см. 
7. ДИПЛОМА – КОПИЕ 
8. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КОПИЕ 
9. КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

]]>
2020-07-031884
Избираеми дисциплини 2020/2021, Есенен триместър, редовно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1877&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2020/2021

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:

 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии
 • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика
 • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн
 • II, III, IV курс Софтуерно инженерство
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика
 • ІІІ, IV курс Математика
 • III, IV курс Приложна математика
 • II, ІІІ курс Математика, информатика и информационни технологии
 • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

 

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За Есенния триместър на 2020/2021 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1 Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за предстоящия Есенен триместър на 2020/21 уч. г.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

Записването за избираема дисциплина за Есенния триместър на 2020/21 уч. г. ще се проведе онлайн чрез попълване на Google форма, достъпна на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPDvLfwDTDPYb0hcecncXi49CYSiLys1GN6rAurs-r9my3Mw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Срок: до 06.07.2020 г. (понеделник), включително.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова (задължителна за МИИТ и ИТМОМ, 3 курс) 

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.

2. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова (30 места, за всички) 

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Дирихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

3. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) 

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

4. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички) 

В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

5. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания в равнината” и „Геометрични преобразувания в пространството”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

6. Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизации, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, плащания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акции. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

7. Теория на инвестиционния портфейл, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)

 Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране. 

8. Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)

В противоположност на широко известната космологична хипотеза  (т. е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактиките, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. В банковото дело се разглеждат влогове, кредитиране и лихви и погасявяане на кредитите. Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения, произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства. Чрез използване  на квадратичните форми. Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата, а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимна-зиалния материал.

9. Математически основи на автоматизираното управление, доц д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

10. Въведение във функционалния анализ, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ) 

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

11. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация  това са част от въпросите, разглеждани в този курс. Ще бъдат представени основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането). Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот. Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер. Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

12. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД) 

Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната информатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

13. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

14. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички)

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

15. Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков, докт. Денислав Лефтеров (30 места, за всички) 

Избираемата дисциплина ще запознае студентите с основните концепции при осигуряването качеството на софтуера (Software Quality Assurance / QA). Ще се демонстрира търсенето на дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да се тества потребителското изживяване.
Ще се упражнят различните подходи за тестване и ще се усвои как да се преценява в кои случаи е подходящо да се използва всеки един от тях. Също така ще се разгледа тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.

Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се представи един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.

Дисциплината е предназначена за хора с малък или никакъв опит в програмирането, особено подходящ за ръчни (manual) тестери, които са решили да разширят познанията си в областта на софтуерното осигуряване.

16. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички) 

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

17. Основи на невронните мрежи, доц. д-р Емил Хаджиколев, докт. Костадин Йотов (30 места, за всички) 

В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на невронните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начални математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за решаване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab.

18. Създаване на видео реклами, доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев - няма да се провежда обучение по тази избираема дисциплина през Есенния триместър на 2020/21 уч. г. Моля, не я записвайте за предстоящия триместър. Студентите, които вече са я посочили като първо желание, ще бъдат класирани по следващи предпочетени от тях дисциплини (в посочения от тях ред).

19. Киберпрестъпления в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички) 

Времето, в което живеем, съчетано с технологиите, с които разполагаме, създава нови условия за извършване на незаконни действия с правни последствия в информационното общество. Курсът има за цел да запознае студентите с трите основни категории престъпни деяния, които се извършват посредством и срещу електронни мрежи и информационни системи.

20. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

21. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков (30 места, за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

22. Мобилни приложения - Android за начинаещи, проф. д-р Станимир Стоянов, инф. Йордан Тодоров (30 места, за всички) 

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

23. Бизнес статистика с SPSS, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др. Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички) курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

24. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

25. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (30 места, за всички) 

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

26. Мениджмънт на уеб сървъри, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на уеб сървърите и основни протоколи върху които е изграден интернет. Те ще придобият знания и умения как да администрират и менажират основните протоколи и услуги в съвременните операционни системи. Студентите ще се запознаят със следните протоколи HTTP, DNS и SSH, също както ще научат възможностите за инсталиране, конфигуриране и работа с тези услуги.

27. Разработване на Single Page приложения с Angular, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Здравка Страхинова (30 места, за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

28. Дигитални технологии в образованието, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Тодорка Терзиева (30 места, за всички)

Учебната дисциплина е фокусирана върху съвременни дигитални технологии и ефективното им приложение в образователния процес. Студентите ще се запознаят с инструменти за 3D моделиране и ще използват 3D принтери за създаване на реални тримерни модели за илюстриране на учебно съдържание. Ще бъдат разгледани технологии и средства за създаване на тримерни интерактивни виртуални модели и софтуерни платформи за разработка на видео игри. Специално внимание ще бъде отделено на използването на облачни технологии с образователни цели и прилагане на система за адаптивно електронно обучение. Студентите ще знаят съвременни дигитални технологии при обучение на хора със специални образователни потребности. По време на обучението се разработват самостоятелно или в екип практически проекти върху теми от учебната програма. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат базови познания по програмиране, информационни технологии и тяхното приложение.

29. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

30. Програмиране с Delphi, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички) 

Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

31. Проектиране на компютърни системи и хардуер, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз) (30 места, за всички) 

Дисциплината ще запознае студентите с най-новите методики и процеси за проектиране на компютърни системи, процесори, контролери и хардуер. Дисциплината ще обучава студентите в следните области: 1) Запознаване със структурата на компютърната система: Това ще включва запознаване с отделните модули които се използват при създаването на една компютърна система, тяхното взаимодействие и движението на данните. 2) Методика на проектиране: Дисциплината също включва запознаване с основни методики за проектиране и моделиране на хардуер като езика Верилог (Verilog). 3) Практически умения: В рамките на лабораторни упражнения и/или курсови и домашни работи студентите ще имат възможност да проектират процесори, контролери и други структурни части на една компютърна система.

32. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички) 
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

33. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив) (30 места, за всички) 

Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

34. Предприемачество в IT индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички) 

ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия. Генерирането на множество идеи, които трябва да се тестват, намерят финансиране и представят на пазара, води до предизвикателството на предприемачеството. Доброто предприемачество прави една идея способна да изкарва пари. Този модул ще ви помогне да анализирате: Кои са страните, заинтересовани дадена идея да стане или да не стане печеливша? Какви са източниците на финансиране? Какви документи са необходими за успешното представяне на идеята? Как се прави Бизнес план, Организационен план, Маркетинг план, Финансов план? Този модул не се фокусира върху генерирането на идеи, но ще ви помогне да направите вече съществуваща идея работеща.

35. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички) 

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA. 

 

]]>
2020-06-161877
ВАЖНО! Провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за учебната 2019/2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1875&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Дати:

14.07.2020 г., вторник (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности "Информатика", „Софтуерно инженерство“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“);

15.07.2020 г., сряда (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалности „Бизнес информационни технологии“, „Математика и информатика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“,);

16.07.2020 г., четвъртък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

18.07.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  14.07.2020 г., вторник (03.10.2020 г., събота).

03.10.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности "Информатика", „Софтуерно инженерство“, „Бизнес информационни технологии“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика и информатика“, „Приложна математика“, );

04.10.2020 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

10.10.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

Поради извънредното положение и изискването за спазване на всички мерки за превенция срещу СOVID-19, приемът на документи за допускане до държавен изпит/ защита на дипломна работа, поместен на сайта на факултета,  за уч 2019-2020, се променя по следния начин:

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.
За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 07.07.2020 г.:

1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност да бъдат изпратени и двата документа сканирани с подпис.

2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност да бъдат изпратени и двата документа сканирани с подпис. Студентите да изпратят заявлението на научния си ръководител, който трябва да потвърди по електронната поща на инспектора за дипломанта и темата. Научният ръководител може да изпрати списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.

Молим студентите с пълна справка с оценки да изпратят документите си по-рано.

В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.

След получаване, инспекторът връща потвържение за редовност на документите.

До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

]]>
2020-06-121875
График за получаване на дипломитеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1866&ln=1&id=2ВАЖНО ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Всички дипломирани през учебната 2018-2019 г. бакалаври и магистри могат да получат дипломите си по следния график при спазване на всички епидемични мерки:

Молим абсолвентите, които досега не са представили попълнена анкета за завършили студенти, да го направят при получаването на дипломите си в Учебен отдел. Анкетата можете да изтеглите от тук.

На 04 и 05 юни 2020 от 10.00 до 15.00 часа

от инспектор Нели Тодорова за специалности:

Бакалавър

Бизнес информационни технологии - задочно обучение, Информатика - редовно обучение,
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно обучение,
Математика - редовно обучение,
Математика и информатика - редовно обучение

Магистър

Приложна математика - редовно обучение,
Обучение по информационни технологии в началното училище - задочно обучение,
Обучение по информационни технологии в прогимназията - задочно обучение,
Обучение по математика в училище - редовно обучение

 

На 08 и 09 юни 2020 от 10.00 до 15.00 часа

от инспектор Диана Минчева за специалности:

Бакалавър

Бизнес информационни технологии - редовно обучение, Софтуерни технологии и дизайн - задочно обучение

Магистър

Бизнес информатика с английски език 1 год.,
Бизнес информатика с английски език  2 год.,
Софтуерни технологии 2 год.,
Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси 2 г.,
Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект 2 г.,
Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения 2 г.,
Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства 2 г.

 

На 10 и 11 юни 2020 от 10.00 до 15.00 часа

от инспектор Константина Иванова за специалности:

Бакалавър

Бизнес математика – редовно обучение
Информатика – задочно обучение
Софтуерни технологии и дизайн – редовно обучение

Магистър

Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси  - 1 година,
Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект – 1 година,
Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения – 1 година,
Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства -  1 година,
Обучение по информатика и информационни технологии в училище - една и две години

 

Забележка: Неполучените дипломи могат да се получават след 13.07.2020 г., при съответния инспектор в приемното време.

]]>
2020-05-221866
Летни стажове 2020http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1872&ln=1&id=2ФМИ дава възможност на студенти, на които предстои практика по специалността или преддипломен стаж, да го проведат през летния период във фирма, с която Факултетът има сключен договор.

Летният стаж завършва с оценка, която ще замени оценката, необходима през учебната година.

Студентите, които са приети за летен стаж, трябва да се свържат с наставника си, за да му предоставят своите данни за контакт.

Академичен наставник:
гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg).

За допълнителна информация: Мануела Генева (каб. 344, тел. 032/261 740, geneva@fmi-plovdiv.org).

Документи:

 

Фирми:

 • Social Cloud (Социален облак КЧТ) - за повече информация тук.
 • Сайбиз България ООД (http://www.sibiz.net/) - за информация и събеседване, свържете се г-н Радослав Дервишев (0899 415 389, chipwhiz@yahoo.com).
 • Генчев Груп (https://www.genchevgroup.eu/) за информация и събеседване, свържете се г-н Христо Генчев (0892 381 362, office@genchevgroup.eu).
]]>
2020-06-071872