Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 09.06.2017 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2016/17 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев

05.11.2016 г. (събота)
2 аула
12.11.2016 г. (събота)
2 аула

14:00

10:00

24.06.2017
2 аула

10:00

Въведение в компютърните науки
проф. Георги Тотков

23.10.2016 г. (неделя)
29.10.2016 г. (събота)
2 аула

10:00

14.06.2017
446 к.з.

14:00

Зимен
(Б)

Информационни технологии 
доц.д-р Евгения Ангелова

25.02.2017 г. (събота)
446 к. з.
04.03.2017 г. (събота)
546 к. з.

10:00

23.06.2017
546 к. з.

14:00

Програмиране (С++) 
доц. д-р Николай Касъклиев

05.02.2017 г. (неделя)
11.02.2017 г. (събота)
446 к. з.

14:00

22.06.2017
346 к.з.

10:00

Английски език

Текуща оценка

29.06.2017
441 с.з.

10:00

Пролетен
(В)

Операционни системи
доц. д-р Ангел Голев

27.05.2017 (събота)
03.06.2017 (събота)
424 ауд. 

14:00

26.06.2017
422 ауд.

 10:00

Програмиране на Java
проф. д-р Станимир Стоянов/
гл. ас. д-р Емил Дойчев

13.05.2017 (събота)
20.05.2017 (събота)
547 к.з. 

10:00

19.06.2017
346 к.з.

 10:00

Математически анализ
доц. д-р Теменужка Пенева

22.04.2017 (събота)
29.04.2017 (събота)
2 аула 

10:00

27.06.2017
547 к.з.

 14:00
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Модели на реални процеси
доц. Теменужка Пенева

Текуща оценка

27.06.2017
547 к.з.

 14:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова

30.10.2016 (неделя)
04.12.2016 (неделя)
446 к. з.

10:00

29.06.2017
346 к.з.

 10:00

Зимен
(Б)

Бази от данни,
гл. ас. д-р Георги Чолаков

28.01.2017 (събота)
04.02.2017 (събота)
546 к. з.

14:30

15.06.2017
546 к.з.

14:00

Геометрия,
проф. д-р Манчо Манев

11.02.2017 (събота)
18.02.2017 (събота)
2 аула

10:00

24.06.2017
2 аула

10:00

Обектно-ориентирано програмиране (Java)
гл. ас. д-р Владимир Вълканов

14.01.2017 (събота)
21.01.2017 (събота)
546 к. з.

14:30

16.06.2017
346 к.з.

10:00

Практикум по ООП и БД,
гл. ас. д-р Владимир Вълканов

Текуща оценка

16.06.2017
346 к.з.

10:00

Пролетен
(В)

Компютърни архитектури
доц. д-р Владимир Шкуртов

13.05.2017 (събота)
20.05.2017 (събота)
422 к.з. 
27.05.2017 (събота)
422 к.з.

10:00

21.06.2017
346 к.з.

 10:00

Софтуерни технологии
проф. д-р Станимир Стоянов/
гл. ас. д-р Емил Дойчев

27.05.2017 (събота)
03.06.2017 (събота)
546 к.з. 

14:00
14:00

19.06.2017
346 к.з.

 10:00

Дискретна математика
доц. д-р Христо Кискинов

22.04.2017 (събота)
29.04.2017 (събота)
422 ауд. 

10:00

23.06.2017
2 аула

09:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Компютърни мрежи и комуникации,
доц. Иван Ганчев, гл. ас. А. Иванов
29.10.2016 (събота) 
546 к. з., 432 к. з.
05.11.2016 (събота) 
546 к. з., 432 к. з.
10:00 14.06.2017
346 к. з. 
 10:00
Алгоритми и структури от данни,
доц. Ангел Голев
26.11.2016 (събота) 
03.12.2016 (събота)
424 ауд.
10:00 26.06.2017
422 ауд.
 10:00
Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев
12.11.2016 (събота)
19.11.2016 (събота)
547 к. з.
10:00 21.06.2017
446 к.з.
10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърна графика 
доц. д-р Димчо Димов

04.02.2017 (събота)
11.02.2017 (събота)
436 с. з. + 536 к. з.

10:00

20.06.2017
434 к.з. 422 ауд.

10:00

Вероятности и приложна статистика
гл. ас. д-р Петър Копанов

21.01.2017 (събота)
28.01.2017 (събота)
536 к. з.

10:00

23.06.2017
547 к.з.

10:00

Практика по специалността

Текуща оценка

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов/
гл. ас. д-р Владимир Вълканов

20.05.2017 (събота)
27.05.2017 (събота)
446 к.з. 

14:00

16.06.2017
346 к.з.

 10:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

29.04.2017 (събота)
546 к.з.
13.05.2017 (събота)
346 к.з.

10:00

28.06.2017
547 к.з.

10:00 

Практикум по софтуерни технологии
гл. ас. д-р Владимир Вълканов

Текуща оценка

16.06.2017
346 к.з.

 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка 
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)
Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков
23.10.2016 (неделя)
29.10.2016 (събота)
2 аула
14:00 14.06.2017
446 к.з.
 14:00
Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов,
гл. ас. Димитър Благоев
13.11.2016 (неделя)
20.11.2016 (неделя) 
446 к. з.
10:00 16.06.2017
446 к.з.
 10:00
Компютърни числени методи,
гл. ас. Павлина Атанасова
26.11.2016 (събота)
03.12.2016 (събота) 
547 к. з.
10:00 19.06.2017
547 к.з.
10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка 

Зимен
(Б)

Информационно моделиране С#
проф. д-р Антон Илиев

28.01.2017 г. (събота)
04.02.2017 г. (събота)
431 к. з.

10:00

21.06.2017
446 к.з.

10:00

Методи за транслация 
доц. д-р Димчо Димов

18.02.2017 г. (събота)
25.02.2017 г. (събота)
436 с. з. + 536 к. з.

10:00

20.06.2017
434 к.з. 422 ауд.

10:00

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 
гл. ас. д-р Георги Шарков

14.01.2017 (събота)
21.01.2017 (събота)
146 к. з.

10:00

15.06.2017
146 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка 

Пролетен
(В)

Управление на проекти
проф. дмн Георги Тотков

20.05.2017 (събота)
27.05.2017 (събота)
346 к.з.

10:00

14.06.2017
446 к.з.

 14:00
Преддипломен стаж Текуща оценка  
Избираема дисциплина  Текуща оценка  

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ