Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 05.01.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2017/18 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев

04.11.2017 (събота)
11.11.2017 (събота)
2 аула

10:00

юни 2018

 

Въведение в компютърните науки
проф. Георги Тотков

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула

10:00

юни 2018

 

Зимен
(Б)

Информационни технологии 
доц. Евгения Ангелова /
гл. ас. Тодорка Глушкова

10.02.2018 (събота)
446 к. з.
17.02.2018 (събота)
346 к. з.

14:00

10:00

юни 2018

 

Програмиране (С++)
доц. Николай Касъклиев

21.01.2018 (неделя)   28.01.2018 (неделя)
146 к. з.

10:00
14:00

юни 2018

 

Английски език,

Текуща оценка

юни 2018

 

Пролетен
(В)

         
         
         
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Модели на реални процеси
доц. Неделчо Милев

Текуща оценка

юни 2018

 

Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова

18.11.2017 (събота)
532 к. з.
25.11.2017 (събота)
531 к. з.

10:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бази от данни, 
проф. Станимир Стоянов

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
146 к. з.

10:00

юни 2018

 

Геометрия, 
проф. Манчо Манев

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
2 аула

10:00

юни 2018

 

Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. Станимир Стоянов

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
446 к. з.

14:00

юни 2018

 

Практикум по ООП и БД, 
доц. Владимир Вълканов

Текуща оценка

юни 2018

 

Пролетен
(В)
         
         
         
   
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Компютърни мрежи и комуникации,
доц. Иван Ганчев

18.11.2017 (събота) 
02.12.2017 (събота) 
547 к. з.

10:00

юни 2018

 

Алгоритми и структури от данни,
доц. Ангел Голев

25.11.2017 (събота) 
03.12.2017 (неделя)
424 ауд.

10:00 14:00

юни 2018

 

Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев

21.10.2017 (събота)
446 к. з.
11.11.2017 (събота)
146 к. з.

14:30

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърна графика
доц. Димчо Димов

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
436 с. з. и 536 к. з.

10:00

 юни 2018

 

Вероятности и приложна статистика 
гл. ас. Петър Копанов

27.01.2018 (събота)
146 к. з.
03.02.2018 (събота)
535 к. з.

14:00

10:00

 юни 2018

 

Практика по специалността

Текуща оценка

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
         
         
       
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)

Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула

14:00  10:00   

юни 2018

 

Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов

12.11.2017 (неделя)
19.11.2017 (неделя) 
546 к. з.

10:00

юни 2018

 

Компютърни числени методи, 
гл. ас. Павлина Атанасова

26.11.2017 (неделя)
03.12.2017 (неделя) 
547 к. з.

10:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка 

Зимен
(Б)

Информационно моделиране С# 
проф. Антон Илиев

17.02.2018 (събота)
446 к. з.
24.02.2018 (събота)
546 к. з.

10:00

юни 2018

 

Методи за транслация 
доц. Димчо Димов

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
436 с. з. и 536 к. з.

10:00

юни 2018

 

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 
гл. ас. Георги Шарков

20.01.2018 (събота)
422 ауд.

11:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка 

Пролетен
(В)
         
   
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ