Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 10.06.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2017/18 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев

04.11.2017 (събота)
11.11.2017 (събота)
2 аула

10:00

14.06.2018
436 с.з.

10:00 

Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула

10:00

12.06.2018
423 ауд.

10:00 

Зимен
(Б)

Информационни технологии, 
доц. Евгения Ангелова /
гл. ас. Тодорка Глушкова

10.02.2018 (събота)
446 к. з.
17.02.2018 (събота)
346 к. з.

14:00

10:00

15.06.2018
246 к.з.

09:00

Програмиране (С++)
доц. Николай Касъклиев

21.01.2018 (неделя)   28.01.2018 (неделя)
146 к. з.

10:00
14:00

18.06.2018
422 ауд.

10:00

Английски език,

Текуща оценка

21.06.2018
431 к.з.

10:00

Пролетен
(В)

Операционни системи,
доц. Ангел Голев
26.05.2018 (събота)
02.06.2018 (събота)
422 к.з.
10:00
14:00

27.06.2018
424 к.з.
14:00
Програмиране на Java,
доц. Владимир Вълканов
21.04.2018 (събота)
29.04.2018 (неделя)
146 к.з.
 10:00  27.06.2018
346 к.з.
10:00
Математически анализ,
доц. Теменужка Пенева
12.05.2018 (събота)
19.05.2018 (събота)
2 аула
 10:00 19.06.2018
435 с.з.
10:00
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Модели на реални процеси
доц. Неделчо Милев

Текуща оценка

20.06.2018
каб. 444

14:00 

Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова

18.11.2017 (събота)
532 к. з.
25.11.2017 (събота)
531 к. з.

10:00

18.06.2018
246 к.з.

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бази от данни, 
проф. Станимир Стоянов

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
146 к. з.

10:00

21.06.2018
546 к.з.

10:00

Геометрия, 
проф. Манчо Манев

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
2 аула

10:00

14.06.2018
436 с.з.

10:00

Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. Станимир Стоянов

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
446 к. з.

14:00

15.06.2018
146 к.з.

10:00

Практикум по ООП и БД, 
доц. Владимир Вълканов

Текуща оценка

15.06.2018
146 к.з.

10:00

Пролетен
(В)
Компютърни архитектури,
доц. Владимир Шкуртов/д-р Стоян Черешаров
21.04.2018 (събота)
28.04.2018 (събота)
422 ауд.
 10:00 27.06.2018
422 ауд,
434 к.з.
 10:00
Софтуерни технологии,
доц. Ася Стоянова
12.05.2018 (събота)
19.05.2018 (събота)
246 к.з.
 15:00 22.06.2018
546 к.з.
 14:00
Дискретна математика,
доц. Христо Кискинов
26.05.2018 (събота)
02.06.2018 (събота)
423 ауд.
10:00
14:00
  
25.06.2018
2 аула
 10:00
Избираема дисциплина  Текуща оценка
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Компютърни мрежи и комуникации,
доц. Иван Ганчев

18.11.2017 (събота) 
02.12.2017 (събота) 
547 к. з.

10:00

18.06.2018
546 к.з.

10:00

Алгоритми и структури от данни,
доц. Ангел Голев

25.11.2017 (събота) 
03.12.2017 (неделя)
424 ауд.

10:00 14:00

12.06.2018
422 ауд.

10:00 

Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев

21.10.2017 (събота)
446 к. з.
11.11.2017 (събота)
146 к. з.

14:30

14.06.2018
434 к.з.

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърна графика
доц. Димчо Димов

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
436 с. з. и 536 к. з.

10:00

19.06.2018
535 к.з. 

10:00

Вероятности и приложна статистика 
гл. ас. Петър Копанов

27.01.2018 (събота)
146 к. з.
03.02.2018 (събота)
535 к. з.

14:00

10:00

21.06.2018
532 к.з. 

10:00

Практика по специалността

Текуща оценка

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Изкуствен интелект,
проф. Станимир Стоянов
20.05.2018 (неделя)
27.05.2018 (неделя)
246 к.з.
10:00 29.06.2018
547 к.з.
10:00
Шаблони за проектиране (Design Patterns),
проф. Станимир Стоянов/гл. ас. Емил Дойчев
29.04.2018 (неделя)
13.05.2018 (неделя)
246 к.з. 
10:00 27.06.2018
547 к.з.
10:00
Практикум по софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова/ас. Ася Тоскова
 Текуща оценка 22.06.2018
546 к.з.
14:00
Избираема дисциплина  Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)

Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков

21.10.2017 (събота)
28.10.2017 (събота) 
2 аула

14:00  10:00   

13.06.2018
каб. 359
ректорат

10:00 

Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов

12.11.2017 (неделя)
19.11.2017 (неделя) 
546 к. з.

10:00

18.06.2018
432 к.з.

10:00 

Компютърни числени методи, 
гл. ас. Павлина Атанасова

26.11.2017 (неделя)
03.12.2017 (неделя) 
547 к. з.

10:00

15.06.2018
533 к.з.

 10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка 

Зимен
(Б)

Информационно моделиране С# 
проф. Антон Илиев

17.02.2018 (събота)
446 к. з.
24.02.2018 (събота)
546 к. з.

10:00

14.06.2018
434 к.з.

10:00

Методи за транслация 
доц. Димчо Димов

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
436 с. з. и 536 к. з.

10:00

19.06.2018
535 к.з. 

10:00

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 
гл. ас. Георги Шарков

20.01.2018 (събота)
422 ауд.

11:00

16.06.2018
533 к.з. 

11:00

Избираема дисциплина 

Текуща оценка 

Пролетен
(В)
Управление на проекти,
проф. Георги Тотков
12.05.2018 (събота)
19.05.2018 (събота)
каб. 438
10:00 13.06.2018
каб. 359
ректорат
10:00
Преддипломен стаж  Текуща оценка  
Избираема дисциплина   Текуща оценка  

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ