Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 12.04.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев
17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 юни 2019 10:00 
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 юни 2019 10:00 
Зимен
(Б)
Информационни технологии 
доц. Евгения Ангелова
03.02.2019 (неделя)
246 к.з.
10.02.2019 (неделя)
446 к. з.

14:00

10:00

юни 2019  
Програмиране (С++)
доц. Николай Касъклиев
19.01.2019 (събота)
446 к. з.
26.01.2019 (събота)
246 к. з.
10:00

14:00
юни 2019  
Английски език Текуща оценка юни 2019  
Пролетен
(В)
Операционни системи
проф. Ангел Голев

20.04.2019 (събота)
422 ауд.
11.05.2019 (събота)
435 с.з.

10:00   юни 2019  
Програмиране на Java
доц. Владимир Вълканов

18.05.2019 (събота)
346 к.з.
25.05.2019 (събота)
146 к.з. 

10:00   юни 2019  
Математически анализ
доц. Теменужка Пенева
01.06.2019 (събота)
422 ауд.
08.06.2019 (събота)
422 ауд. 

14:00

10:00

 юни 2019  
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Модели на реални процеси
доц. Теменужка Пенева
Текуща оценка юни 2019 10:00 
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
446 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Бази от данни 
проф. Станимир Стоянов
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
546 к. з.
10:00 юни 2019  
Геометрия 
гл. ас. д-р А. Христов
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
423 ауд.
10:00 юни 2019  
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. Станимир Стоянов
20.01.2019 (неделя)
26.01.2019 (събота)
446 к. з.
10:00
14:00
юни 2019  
Практикум по ООП и БД 
доц. Владимир Вълканов
Текуща оценка юни 2019  
Пролетен
(В)
Компютърни архитектури
гл. ас. Стоян Черешаров
18.05.2019 (събота)
25.05.2019 (събота)
422 ауд. 
 14:00  юни 2019  
Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
 01.06.2019 (събота)
08.06.2019 (събота)
146 к.з.

14:00
10:00

юни 2019   
Дискретна математика
доц. Т. Глушкова

21.04.2019 (неделя)
422 ауд.
12.05.2019 (неделя)
435 с.з.

10:00  юни 2019   
Избираема дисциплина  Текуща оценка
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Компютърни мрежи и комуникации,
проф. Иван Ганчев
21.10.2018 (неделя)
27.10.2018 (събота)
446 к. з.
10:00 юни 2019 10:00
Алгоритми и структури от данни,
проф. Ангел Голев
10.11.2018 (събота)
423 ауд.
17.11.2018 (събота)
424 ауд.
10:00 юни 2019 10:00 
Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев
24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
446 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Компютърна графика
доц. Димчо Димов
10.02.2019 (неделя)
436 с. з. и 536 к. з.
23.02.2019 (събота)
436 с. з. и 535 к. з.
10:00  юни 2019  
Вероятности и приложна статистика 
гл. ас. Петър Копанов
26.01.2019 (събота)
02.02.2019 (събота)
146 к. з.
14:00  юни 2019  
Практика по специалността Текуща оценка
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
Изкуствен интелект
проф. Станимир Стоянов
 18.05.2019 (събота)
25.05.2019 (събота)
246 к.з.
10:00  юни 2019   
Шаблони за проектиране (Design Patterns)
доц. Ася Стоянова

20.04.2019 (събота)
546 к.з.
11.05.2019 (събота)
346 к.з. 

10:00 юни 2019   
Практикум по софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
 Текуща оценка  юни 2019  
 Избираема дисциплина  Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)
Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
14:00
10:00
юни 2019 10:00 
Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов
03.11.2018 (събота)
10.11.2018 (събота)
546 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Компютърни числени методи, 
гл. ас. д-р Павлина Атанасова
17.11.2018 (събота)
547 к. з.
24.11.2018 (събота)
246 к. з.
10:00 юни 2019 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка 
Зимен
(Б)
Информационно моделиране С# 
проф. Антон Илиев
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
446 к. з.
14:00

10:00

юни 2019  
Методи за транслация 
доц. Димчо Димо
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
436 с. з. и 535 к. з.
10:00 юни 2019  
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 
гл. ас. Георги Шарков
19.01.2019 (събота)
423 ауд.
11:00 юни 2019  
Избираема дисциплина  Текуща оценка 
Пролетен
(В)
Управление на проекти
проф. Георги Тотков
 11.05.2019 (събота)
18.05.2019 (събота)
каб. 438
10:00   юни 2019  
Преддипломен стаж Текуща оценка
Избираема дисциплина Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ