Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2010/2011 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2010/2011 - зимен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2010/2011 година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Неевклидови геометрии

за всички

проф. д-р Георги Златанов

2. Обща алгебра за всички проф. д-р Стоил Миховски
3. Методи и методика за съставяне на задачи за всички проф. дпн Васил Милушев
4. Неподвижни точки и уравнения за всички проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова
5. Операционно смятане за всички доц. д-р Иванка Касандрова
6. Геометрия на фигурите за всички доц. д-р Бистра Царева
7. Моделиране на еволюционни процеси за всички доц. д-р Недялка Казакова
8. Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ за всички доц. д-р Николай Кюркчиев
9. Функционален анализ за всички доц. д-р Боян Златанов
10. Анализ на данни със статистически софтуер за всички доц. д-р Веска Нончева
11. Интерактивна математика за всички доц. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
12. Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
13. Алгоритми и програми в състезанията за всички проф. Асен Рахнев, гл. ас. Ангел Голев
14. Компютърно счетоводство за всички проф. Асен Рахнев, гл. ас. Евгения Ангелова
15. Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript за всички доц. д-р Минчо Сандалски
16. Програмиране на машини на Пост и Тюринг и разрешимост на алгоритмични проблеми за всички доц.д-р Степан Костадинов, гл.ас. Христо Кискинов
17. Програмиране на Андроид-базирани мобилни устройства за всички гл.ас.д-р Анна Малинова, ас. Иван Ангелов
18. С# и ADO.NET за всички доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
19. Иновационни технологии в обучението за всички доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
20. Паралелни алгоритми за всички доц. д-р Найден Василев
21. Математическа теория на разума за всички доц. д-р. Манчо Манев, хон. ас.Тодор Арнаудов
22. PHP за напреднали – част 2 (Практикум) за всички Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Димитър Ников, Атанас Василев (старши програмисти във фирма „Вискомп“ ЕООД)
23. Нестандартни задачи по математически анализ за всички доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Асен Христов
24. Елементарен практически руски език – част 1 (Практикум) за всички гл.ас. Петранка Савова

 

II. Задочно обучение

   
1. Методи и методика за съставяне на задачи за всички проф. дпн Васил Милушев
2. Интерактивна математика за всички доц. д-р Снежана Гочева, гл .ас. Христина Кулина
3. Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
4. С# и ADO.NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант към ФМИ)
5. Иновационни технологии в обучението за всички доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
6. Програмиране машини на Пост и Тюринг, разрешимост на алгоритмични проблеми за всички доц.. д-р Степан Костадинов, гл. ас. Христо Кискинов
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ