Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
КЛАСИРАНЕ и ПРОВЕЖДАНЕ на ИД 2 и ИД 1 РЕДОВНО ОБ.

Уважаеми студенти от редовно обучение,

В този файл можете да намерите класирането за Избираема дисциплина 2 от Списък 2 през втори семестър на 2023/24 уч. г., занятията по която ще се провеждат в ден петък, от 12.04.2024 г. до 31.05.2024 г., вкл.

Студентите, които не са записали Избираема дисциплина 2 или желаят да запишат допълнителна такава, могат да направят това с писмо до г-жа Мануела Генева на geneva@fmi-plovdiv.org, от която ще получат актуална информация за дисциплините със свободни места.


ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2 ОТ СПИСЪК 2 ЧАС, ЗАЛА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Анализ на данни с Python, проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов 13:30-17:45, 547 к.з.
2. Архитектура на Front-end приложения в екосистемата на Angular, доц. д-р Владимир Вълканов, д-р Михаил Петров 8:45-13:00, 547 к.з.

3. Бизнес право, ІІ част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

8:45-13:00, 423 ауд.
4. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, инф. Виктор Матански 8:45-13:00, 546 к.з.

5. Въведение в генеративния изкуствен интелект, проф. д-р Станимир Стоянов

8:45-13:00, 446 к.з.
6. Избрани задачи по алгебра, проф. дмн Нако Начев 8:45-13:00, 436 с.з.
7. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев 8:45-13:00, 422 ауд.
8. Кодиране и криптография, проф. дмн Иво Михайлов

8:45-13:00, 531 к.з.

9. Компютърна обработка на фотоизображения, доц. д-р Светослав Енков и хон. ас. Емил Ангелов 13:30-17:45, 546 к.з.
10. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова 8:45-13:00, 535 к.з.
11. Нелинейно бизнес моделиране, проф. дмн Манчо Манев и гл. ас. д-р Асен Христов 8:45-13:00, 534 к.з.
12. Преговори с клиенти, инвеститори и партньори в ИТ индустрията, Проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова 8:45-13:00, 424 ауд.
13. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Мария Василева 13:30-17:45, 433 к.з.
14. Приложни алгебрични модели, гл. ас. д-р Йордан Епитропов няма да се провежда
15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков 13:30-17:45, 535 к.з.
16. Програмиране на устройства за създаване на персонализирани IoT решения, проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов 8:45-13:00, 541 к.з.
17. Прототипиране и управление на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев

няма да се провежда

18. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. дмн Боян Златанов

8:45-13:00, 533 к.з.

 

 


 

Уважаеми студенти от редовно обучение,

В този файл можете да намерите класирането за Избираема дисциплина 1 / Факултативна дисциплина от Списък 1 през втори семестър на 2023/24 уч. г., занятията по която ще се провеждат в ден петък, от 23.02.2024 г. до 05.04.2024 г., вкл.

Студентите, които не са записали Избираема дисциплина 1 (Факултативна дисциплина) или желаят да запишат допълнителна такава, могат да направят това с писмо до г-жа Мануела Генева на geneva@fmi-plovdiv.org, от която ще получат актуална информация за дисциплините със свободни места.


ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СПИСЪК 1 ЧАС, ЗАЛА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. MySql за големи данни, проф. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Стоян Черешаров, маг. Георги Густинов 8:45-13:00, 246 к.з.
2. Водене на преговори и разрешаване на конфликти - I част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов 8:45-13:00, 423 ауд.

3. Въведение в ReactJS, доц. д-р Владимир Вълканов, хон. ас. Петър Величков (Synergy Global Financial Solutions)

13:30-17:45, 547 к.з.
4. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов 13:30-17:45, 422 ауд.

5. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков

https://classroom.google.com/u/3/c/NjYzNzg4Mzc5MjQ0

8:45-13:00, 547 к.з.
6. Геометрично моделиране за CAD/CAM, проф. дмн Манчо Манев 8:45-13:00, 424 ауд.
7. Глобализация, дипломация, политика 13:30-17:45, 423 ауд.
8. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, проф. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев

8:45-13:00, 546 к.з.

9. Избрани задачи по алгебра, проф. дмн Нако Начев 8:45-13:00, 436 с.з.
10. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев 8:45-13:00, 422 ауд.
11. Иновации в програмирането на смарт договори и анализ на криптовалути, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев 13:30-17:45, 546 к.з.
12. Интелигентен анализ на данни с Orange, доц. Ст. Хаджиколева, ас. д-р Костадин Йотов 8:45-13:00, 535 к.з.
13. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков 8:45-13:00, 346 к.з.
14. Компютърна симулация на реални процеси, доц. д-р Павлина Атанасова 13:30-17:45, 535 к.з.
15. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги  Костадинов няма да се провежда
16. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев 13:30-17:45, 534 к.з.
17. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, проф. д-р Атанаска Георгиева

13:30-17:45, 436 с.з.

18. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев

8:45-13:00, 446 к.з.

19. Състезателна информатика, част 2, проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов

8:45-13:30, 534 к.з.

20. Фрактална теория на финансовите пазари, гл. ас. д-р Асен Христов 13:30-17:45, 424 ауд.
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ