Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Задължително избираеми дисциплини, II сем. 2023/24 (МИИТ, ИТМОМ, 3. и 4. курс)

През Летен (втори) семестър на 2023/2024 уч. г. обучение по задължително избираеми дисциплини провеждат студентите от специалности:

  • МИИТ, ИТМОМ – 3 курс,

които за първите 7 седмици от семестъра записват дисциплината

Използване на динамичен софтуер в обучението по математика, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, 

а за следващите 8 седмици записват дисциплината

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, проф. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Ивелина Велчева.

  • МИИТ, ИТМОМ – 4 курс,

които за първите 7 седмици записват дисциплината

Дигитална компетентност и дигитална креативност, проф. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева.


Записването за задължително избираеми дисциплини за МИИТ и ИТМОМ, 3-ти и 4-ти курс се осъществява с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org) до 16.02.2024 г.

Тези дисциплини са предназначени само за студентите съответно от МИИТ и ИТМОМ, 3-ти курс и МИИТ, ИТМОМ, 4-ти курс.

 

АНОТАЦИИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Използване на динамичен софтуер в обучението по математика, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова (МИИТ, ИТМОМ, 3 - задължително избираема)

ИзбираемаУчебното съдържание на тази задължително избираема дисциплина е фокусирано върху формиране у студентите на знания и умения за приложение на съвременните информационни технологии и по-конкретно използването на динамичен геометричен софтуер в обучението по математика - като инструмент за постигане на експерименталност в часовете по математика и средство за реализиране на изследователски подход в обучението. Студентите се запознават със съвременни методи за разработване на дидактически материали в помощ на учителя по математика чрез използване на динамичен геометричен софтуер – GeoGebra, GeoNext, Volfram Mathematica и др. Познаването на технологии, подпомагащи математическите знания и изследвания в последните години е изключително необходимо. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, предоставящ възможности за визуализация в динамична среда и оказващ влияние върху познавателната дейност на учениците.

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, проф. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (МИИТ, ИТМОМ, 3 - задължително избираема)

Курсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя.

Дигитална компетентност и дигитална креативност, проф. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (МИИТ, ИТМОМ, 4 - задължително избираема)

Избираемата дисциплина е подходяща за студенти, които искат да придобият нови знания и умения, свързани с дигиталната компетентност и дигиталната креативност, както и за студенти, които искат да доразвият своите знания и умения в областта на дигиталната компетентност и креативност. Обучаемите ще бъдат запознати с Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp, която е сред осемте ключови компетентности, препоръчани от Европейския парламент. Тя се отнася до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота. В избираемата дисциплина се изучават различни дигитални инструменти и платформи за работа, свързани с две от областите, посочени в Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp – комуникация и сътрудничество и създаване на дигитално съдържание. Демонстрират се иновативни методи и практики, свързани с развиването на дигиталната креативност. Благодарение на това студентите биха могли да повишат знанията и уменията си, свързани с критично, уверено и творческо използване на информационните и комуникационни технологии, включително и да повишат комуникативните и презентационните си умения.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ