Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
КЛАСИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИД 2, I сем., 2023-24, РЕДОВНО ОБ.

Уважаеми студенти от редовно обучение,

В този файл можете да намерите класирането за Избираема дисциплина 2 / Факултативна дисциплина от Списък 2, занятията по която ще се провеждат в ден петък, от 24.11.2023 г. до 19.01.2024 г., вкл. (без 08.12.2023 г.)

Студентите, които не са записали Избираема дисциплина 2, могат да направят това с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org), от която ще получат актуална информация за дисциплините със свободни места.


ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СПИСЪК 2 ЧАС, ЗАЛА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. PropTech в България и 30 европейски държави: индустриална трансформация на строителната индустрия чрез технологии, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова 8:45-13:00, 424 ауд.
2. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев 13:30-17:45, 431 к.з.

3. Бизнес право I част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

 9:00-13:15, 423 ауд.
4. Бизнес статистика с SPSS, доц. д-р Атанас Иванов 13:30-17:45, 535 к.з.
5. Валути и валутни сделки, проф. д-р Елена Сомова , хон. ас. Светозар Гледачев  8:45-13:00, 422 ауд.
6. Въведение в блокчейн и проектирането накрипто валути, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев 8:45-13:00, 346 к.з.
7. Въведение в Изкуствения интелект и логическо програмиране на Пролог, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Венета Табакова 8:45-13:00, 534 к.з.
8. Въведение в машинното учене, проф. д-р Станимир Стоянов

8:45-13:00, 446 к.з.

9. Графови бази данни с Neo4j, доц. д-р Станка Хаджиколева, хон. ас. Георги Густинов (магистър) 8:45-13:00, 532 к.з.
10. Дигитален маркетинг и SEO оптимизация, проф. д-р Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев 8:45-13:00, 546 к.з.
11. Компютърна математика и софтуер, доц. д-р Христина Кулина,доц. д-р Атанас Иванов 8:45-13:00, 535 к.з.
12. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Павлина Атанасова 13:30-17:45, 536 к.з.
13. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов няма да се провежда
14. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищнатаматематика, проф. д.м.н. Нако Начев 8:45-13:00, 436 с.з.
15. Нелинейно моделиране в медицината, гл. ас. д-р Асен Христов 13:30-17:45, 422 ауд.
16. Основи на невронните мрежи, проф. д-р Емил Хаджиколев, ас. д-р Костадин Йотов 8:45-13:00, 531 к.з.
17. Панаирна индустрия и иновации, доц. д-р Иван Соколов

8:45-13:00, 2 аула

На 24.11.2023 няма да се проведе занятие.

18. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов

13:30-17:45, 446 к.з. на 24.11.2023 и 01.12.2023

8:45-13:00, 246 к.з. от 15.12.2023 до края на семестъра

19. Разработване на уебсайт с Drupal, проф. д-р Тодорка Глушкова, хон. ас. Мария Тотова

13:30-17:45, 546 к.з.

На 24.11.2023 няма да се проведе занятие.

20. Състезателна информатика, проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов 8:45-13:00, 547 к.з.
21. Теория на графите, проф.  дмн Манчо Манев 8:45-13:00, 533 к.з.
22. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. дмн Боян Златанов няма да се провежда
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ