Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - И, СИ, 3-ти курс, РЕДОВНО ОБ.

Студентите, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени на 07.12.2023 г. по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн до 06.12.2023 г. вкл. чрез попълване на следната електронна форма.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ФИРМИ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Среща с представители на фирма ПРОКСИАД ще се проведе на 28.11.2023 г. (вторник) от 16:00 часа в 422 ауд. На срещата ще получите информация относно възможностите за провеждане на практиката по специалността във фирмата.


Среща с представители на фирма DREAMIX ще се състои на 14.11.2023 г. (вторник) от 13:00 до 13:30 часа в 422 ауд. На срещата ще получите информация относно възможностите за провеждане на практиката по специалността във фирмата.


Енев Софт развива дейност в областта на уеб програмирането с PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, WordPress и други езици и технологии. Студентите-практиканти ще работят по нашия нов проект - сайт на Пловдивско Уеб Общество, https://plovdiv-web.com/, който предлага курсове по програмиране, co-working space и др. На отлично представилите се студенти се може да бъде предложена почасова / постоянна работа. За допълнителна информация и събеседване, моля, свържете се с г-н Йордан Енев (0887 834 647, dakaenev@gmail.com). Офисът на фирмата се намира на ул. Христо Г. Данов №11 (срещу Куклен Театър). Кандидатстване: чрез CV и онлайн събеседване до 28.11.2023 г., включително.


Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата." Сдружението организира три емблематични за Пловдив туристически събития: Дефиле "Вино и гурме", "Дефиле на младото вино" и Уикенд в Пловдив. Подготовката за събитията изисква много административна, но и креативна работа. Студентите, които изберат да проведат стажа си в Съвет по туризъм - Пловдив, ще имат възможност да се докоснат до реална работна среда и да представят своите креативни идеи в съчетание с наученото практически в университета. Позицията в сдружението е подходяща за студенти имащи интерес в графичния дизайн и видеообработката. Ако са възникнали въпроси и се колебаете дали да изберете позицията, може да потърсите административния секретар и дизайнер на сдружението - Ваня Аргирова (0883456519 и vanya.argirova@gmail.com). Практиката може да се провежда в присъствена или в дистанционна форма. За присъствената форма са предвидени 8 места.


Факултетът по математика и информатика дава възможност на свои студенти, желаещи да повишат знанията и уменията си в проектирането и управлението на компютърни мрежи, както и администрирането на компютърни системи и сървърна техника, да проведат своя стаж по специалността в специализираното звено на факултета обслужващо учебния процес. При нас:

- ще усвоите (подобрите) практически умения при работата с компютърни мрежи и мрежови устройства;
- ще получите нови знания в мрежовите технологии;
- ще имате възможността да се запознаете отблизо със сървърна техника и виртуализационни технологии;
- ще проведете стажа си в работещ екип от системни администратори;
- ще тренирате уменията си за работа в екип;

Одобрението на желаещите ще се извърши след попълване на тест за базови знания необходими за обучението. Срок за кандидатстване до 30.11.2023 г. (включително). За повече информация: всеки ден от 10 до 16 часа  кабинет 530 Нова сграда на ПУ или на e-mail: fmiadmins@uni-plovdiv.bg.


Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с гл. ас. д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 30.11.2023 г включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:

- Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#,

- Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4,

- Разработване на система за автоматично обработване на аудио файлове.


Лечев.спейс се занимава с аерокосмически разработки както и с разработки в сферите на климата, кръгова икономика и градове на бъдещето. Можете да кандидатствате до 28-ти ноември, включително, като се свържете с Лъчезар Лечев на имейл адрес lachezar@lechev.space. Моля да предоставите информация и линкове към ваши публични проекти и практически опит или кратко CV.

Практиката може да се проведе дистанционно в Discord, както и с посещения в офиса при нужда (за хардуер, работа с оборудване и съдействие), а студентите имат възможност да работят в следните направления:

  • Аерокосмически библиотеки (с езика Rust);
  • Работилница за програмиране на вградени системи с направление - Наносателити (с езика Rust);
  • Софтуер за визуализация на сензорни данни (с езиците Rust или JavaScript);
  • Сензори библиотеки за вградени системи (с езика Rust).

 


Практиката по специалността за студентите от 3-ти курс на специалности „Информатика“ (И) и „Софтуерно инженерство“ (СИ), редовно обучение, ще се проведе през Зимния семестър на 2023/2024 уч. г., от 11.12.2023 г. до 11.01.2024 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 29.11.2023 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 06.12.2023 г., вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – на хартиен носител в 3 екзепляра (Приложение 1 само в 1 екз.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник. Краен срок - 31.01.2024 г.

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Информатика“:

  • гл. ас. д-р Веселина Тавкова, vtavkova@uni-plovdiv.bgПриемно време: вторник: 12:15-13:15 (2, 4, 6, 8, 10 седмица), сряда, 16:45-17:45, 239 каб.
  • гл. ас. д-р Милена Петковаmilenapetkova@uni-plovdiv.bgПриемно време: понеделник, 13:15-14:15, вторник, 13:00-14:00, 444 каб.

за специалност „Софтуерно инженерство“:

  • гл. ас. д-р Магдалена Веселиноваveselinova@uni-plovdiv.bgПриемно време: понеделник, 11:30-12:30, вторник, 16:00-17:00, 445 каб.
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bgПриемно време: понеделник, 13:00-14:00, вторник, 12:00-13:00, 445 каб.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАКУЛТЕТНИ НОМЕРА

Специалност Информатика

Специалност Софтуерно инженерство

гл. ас. д-р Веселина Тавкова

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

2001261023

2001261059

2101261001

2101261002

2101261003

2101261004

2101261005

2101261007

2101261008

2101261009

2101261011

2101261012

2101261014

2101261015

2101261016

2101261018

2101261019

2101261022

2101261023

2101261025

2101261026

2101261027

2101261028

2101261029

2101261034

2101261036

2101261037

2101261038

2101261039

2101261041

2101261042

2101261043

2101261044

2101261046

2101261048

2101261049

2101261051

2101261055

2101261058

2101261059

2101261064

2101261066

2101261067

2101261068

2101261069

2101261070

2101261071

2101261077

2101261080

2101261083

2101261084

2101261085

2101261087

2101261088

2101261090

2101261093

2101261095

2101261099

2201261078

2201261096

1901321058

2001321077

2101321002

2101321003

2101321004

2101321005

2101321006

2101321007

2101321008

2101321009

2101321010

2101321012

2101321013

2101321014

2101321015

2101321017

2101321018

2101321019

2101321020

2101321021

2101321022

2101321023

2101321024

2101321025

2101321026

2101321028

2101321029

2101321030

2101321031

2101321032

2101321033

2101321034

2101321036

2101321037

2101321038

2101321039

2101321040

2101321041

2101321042

2101321043

2101321044

2101321045

2101321046

2101321047

2101321048

2101321049

2101321050

2101321051

2101321053

2101321054

2101321055

2101321056

2101321057

2101321058

2101321059

2101321060

2101321061

2101321062

2101321063

2101321065

2101321066

2101321067

2101321068

2101321069

2101321071

2101321072

2101321073

2101321075

2101321076

2101321078

2101321079

2101321080

2101321081

2101321083

2101321084

2101321085

2101321086

2101321087

2101321089

2101321090

2101321091

2101321094

2101321096

2101321097

2101321098

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ