Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ОБЩО събрание на ФМИ - 22.11.2023 г.

О Б Я В А

Уважаеми членове на Общото събрание
на Факултета по математика и информатика,

          На основание чл.26, ал.6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42, ал.2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Факултета по математика и информатика, протокол №47/25.10.2023 г. свиквам Общо събрание на Факултета по математика и информатика.

          Общото събрание на ФМИ ще се проведе на 22. но­ември 2023 г. (сряда) от 13:00 часа във 2-ра аула. Регистрацията на членовете на ОСФ започва в 12:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на комисии за провеждане на ОС на ФМИ.

2. Предложения и обсъждане на кандидатурите за Председател и Зам.-председател на ОС на ФМИ.

3. Доклад на председателя на мандатната комисия.

4. Избор на Председател и Заместник-председател на ОС на ФМИ.

5. Отчетен доклад на деканското ръководство за изтеклия мандат.

6. Разисквания и предложения по отчетния доклад и приемането му.

7. Предложения, обсъждане и гласуване кандидатурите за Декан на ФМИ.

8. Предложения и гласуване числеността и  структурата на  ФС на ФМИ.

9. Предложения, обсъждане и гласуване състава на ФС на ФМИ.

10. Разни.

 

ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ , /п/
Председател на ОС на ФМИ

 

07.11.2023 г.
гр. Пловдив

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ