Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистърски програми за учебната 2023/2024 година

ФМИ обявява следните магистърски програми за учебната 2023/2024 година. Записването започва от 11.09.2023 г. до 13.10.2023 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) – каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788.

Минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка – до 12:00 ч. на 13.10.2023 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит, който ще се проведе на 16.10.2023 г. (понеделнк) от 09:30 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ и ще се състои в решаване на задачи върху теми от следния конспект.

 

1)   ТАКСИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Биостатистика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 750.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 472.00 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 472.00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.; 
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;

2) РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално                    направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и          професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше      образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на                  обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 832.00 лв. за учебната 2023/2024 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 926.50 лв. за учебната 2023/2024 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 503.00 лв. за учебната 2023/2024 г.

ВАЖНО! Посочените такси за обучение са ПРОГНОЗНИ. Точният им размер ще бъде публикуван след                    определяне от МОН на коефициентите за бюджетната 2023 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  за записване в магистратура:

1.  Молба по образец 
2.  Диплома за висше образование– копие (оригинала се представя за сверяване)
3.  Диплома за средно образование – копие (оригинала се представя за сверяване)
4.  Уверение – при още  неиздавена диплома
5.  Студентска книжка 
6.  Такса за обучение 
7.  Кандидат-студентска такса 
8.  Снимки – 3 бр., размер 3.5/4.5 см.

 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ