Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Провеждане на държавни изпити за учебната 2022-2023 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

Първа дата
04.07.2023 г., вторник (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалност „Софтуерно инженерство“);
05.07.2023 г., сряда (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);
06.07.2023 г., четвъртък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности "Информатика", „Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“);
ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  06.07.2023 г., четвъртък.
07.07.2023 г., петък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности „Бизнес информационни технологии“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ „Математика, информатика и информационни технологии“);
08.07.2023 г., събота (студенти от всички специалности, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ );

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.
За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да подадат лично или да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 23.06.2023 г.:
1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354) и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис.
2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354)  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис. Научният ръководител изпраща потвърждение по електронна поща до инспектора за дипломанта и темата или списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.
Студентите с пълна справка с оценки могат да изпращат документите и по-рано.
В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.
След получаване, инспекторът връща потвърждение за редовност на документите.
До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

Студенти, които ще се явяват на втора дата през месеци септември и октомври 2023 г., не подават заявление през месец юни.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ