Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
КЛАСИРАНЕ и ПРОВЕЖДАНЕ НА ИД 1, РЕД. ОБ., I сем., 2023-24

Уважаеми студенти от редовно обучение,

В този файл можете да намерите класирането за Избираема дисциплина 1 от Списък 1, занятията по която ще се провеждат в ден петък, от 06.10.2023 до 17.11.2023 г., вкл.

Студентите, които не са записали Избираема дисциплина 1, могат да направят това с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org), от която ще получат актуална информация за дисциплините със свободни места.


ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1 ОТ СПИСЪК 1 ЧАС, ЗАЛА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев (Проксиад) 8:45-13:00, 547 к.з.
2. Водене на преговори и разрешаване на конфликти - част 2, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов 9:00-13:15, 423 ауд.

3. Въведение в математика на парите, проф. д.м.н. Боян Златанов

8:45-13:00, 447, к.з.
4. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева и адв. д-р Стоян Мемцов 13:30-17:45, 422 ауд.
5. Въведение във функционалния анализ, проф. д-р Атанаска Георгиева 13:30-17:45, 436 с.з.
6. Дигитални решения в 12 индустрии, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова 8:45-13:00, 422 ауд.
7. Дискретни логистични модели, проф. дмн Манчо Манев 8:45-13:00, 536 к.з.
8. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

13:30-17:45, 546 к.з.

9. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев 8:45-13:00, 424 ауд.
10. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков 13:30-17:45, 346 к.з.
11. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев 8:45-13:00, 446 к.з.
12. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова 8:45-13:00, 533 к.з.
13. Математически аспекти при описанието на природни системи, доц. д-р Павлина Атанасова 13:30-17:45, 536 к.з. 
14. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов няма да се провежда
15. Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова 8:45-13:00, 534 к.з.
16. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. дмн Нако Начев 8:45-13:00, 436 с.з.
17. Обработка и анализ на данни, доц. д-р Ст. Хаджиколева, проф.  д-р Георги Димитров и д-р Полина Цветкова 8:45-13:00, 346 к.з. 
18. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова 13:30-17:45, 535 к.з.
19. Паралелно програмиране със C# и TPL, проф. д-р Николай Павлов 8:45-13:00, 546 к.з.
20. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков 13:30-17:45, 534 к.з.
21. Разработка на игри в С++ с Unreal Engine, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Plovdiv Software) 13:30-17:45, 446 к.з. 
22. Теория на инвестиционния портфейл, гл. ас. д-р Асен Христов 13:30-17:45, 423 ауд. 
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ