Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Извънредни занятия 2022/2023

Последна актуализация на: 25.05.2023 г.

На 26.05.2023 г. (петък) от 11:30 ч. до 13:00 ч. в зала 233 ще се проведе извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ (вместо на 24.05.2023 г.).

На 26.05.2023 г. (петък) от 11.00 до 13.30 ч. в 431 ще се проведат пропуснатите упражнения от Практикум по ООП и БД за студентите от специалност СИ 2 курс, редовно обучение, при доц. д-р Генчо Стоицов и гл. ас. д-р. Иван Димитров.

На 22.05.2023 г. (понеделник) от 9:00 ч.в 433 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Комплексен анализ, за специалностите Математика и Приложна математика, II курс, при доц. д-р Теменужка Пенева (вместо на 24.05.2023 г.).

На 23.05.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат  извънредни лекции по дисциплината „Бизнес информационни технологии“ за 4-ти курс БИТ, задочно обучение при проф. Асен Рахнев.

На 18.05.2023 г. (четвъртък) от 9.45 ч. -- 13:30 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Геометрия, за специалностите МИИТ II курс, ИТМОМ III курс, при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 24.05.2023 г.).

В понеделник 15.05.2023г. ще се проведат извънредни упражнения по ППМУ за специалност СТД 3к. за групи 1а, 3а, 2а, 1б вместо сряда 17.05.2023г. (сряда) в обичайните стартови часове за всяка група в зала 346.

В понеделник 22.05.2023г. ще се проведат извънредни упражнения по ППМУ за специалност СТД 3к. за групи 1а, 3а, 2а, 1б вместо сряда 24.05.2023г. (сряда) в обичайните стартови часове за всяка група в зала 346. 

На 26.05.2023 г. няма да се проведат занятия по избираемата дисциплина “Агентни системи” при гл.ас.д-р Стефан Ставрев. Защитите на курсови проекти ще се проведе предишната седмица, на 19.05.2023 г. от 9:00 ч.

На 22.05.2023 г. /понеделник/ от 9:00 часа в 546 к.з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини, водени от доц. д-р Хр. Кулина за студентите, редовно и задочно обучение, на които им предстоят Държавни изпити през 2023 г.

На 15.05.2023 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 часа в ауд. 442 ще се проведат извънредни лекции по "Операционни системи" за специалност "Информатика", I курс, при проф. Ангел Голев.

На 23.05.2023 г. (вторник) от 10:30 до 14:15 часа в ауд. 423 ще се проведат извънредни лекции по „Интернет технологии“ за специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 22.05.2023 г.).

На 16.05.2023 г. от 09:45 до 11:15 ще се проведат лекции по Компютърни системи и комуникации за спец. МИИТ, ред., II курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 434 к.з. (вместо на 23.05.2023).

На 13.05.2023 г. (събота) от 10:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат  извънредни лекции по дисциплината „Бизнес информационни технологии“ за 4-ти курс БИТ, задочно обучение при проф. Асен Рахнев.

На 16.5.2023 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Разработка на ГПИ (C#) за студентите от специалност СТД I курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Стефан Ставрев, вместо на 24.5.2023 г. Занятията ще се проведат при следния график: 2 гр. от 9:00 ч.  до 11:00 ч. в 546 к.з., 3 гр. от 11:15 ч до 13:15 ч. в 546 к.з., 1 гр. от 14:15  ч. до 16:15 ч в 447 к.з.

Упражненията по "Изкуствен интелект" на специалност "Информатика", 3 курс, редовно обучение, поради ангажименти на преподавателя,  гл. ас. д-р Венета Табакова-Комсалова, вместо на 09.05.2023 (вторник) ще се проведат на 10.05.2023 г. (сряда) в 536 к.з., като графика на часовете се запазва.

На 05.05.2023 г. няма да се проведат занятия по избираемата дисциплина “Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS” при ас. Хасан Гюлюстан. Ще бъдат отработвани на 26.05.2023 г. от 13:30 ч.

На 12.5.2023 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Разработка на ГПИ (C#) за студентите от специалност СТД I курс, 3 група, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Стефан Ставрев, вместо на 10.5.2023 г. Занятията ще се проведат в  534 к.з. от 13:30 ч.

Упражненията по Избираема дисциплина "Крипто и блокчейн" при гл. ас. д-р Георги Пашев на 05.05.2023г. (петък) ще се проведат от 09:30 ч. в зала 447 вместо следобед на същия ден.

На 5.05.2023 г. (петък) от 10:30 ч. до 14:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат  извънредни лекции по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.05.2023 г.).

На 10.05.2023 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 08.05.2023 г.

На 10.05.2023 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 08.05.2023 г.

На 29.4.2023 (Неделя) упражненията по "Разработване на хибридни приложения" няма да се проведат. Отучването ще се направи на 28.05.2023(Неделя) от 9:00.

На 27.4.2023 (четвъртък) в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по КА с втора група от специалност Информатика, редовно, първи курс, при К. Иванов (вместо 17.4.2023), както следва: от 9:45 до 11:15 с подгрупа 2а; от 11:30-13:0 с подгрупа 2б.

На 29.4.2023 г. (събота) и 13.05.2023 г. (събота) ще се проведат упражнения Практикум по ООП и БД   за студентите от специалност СИ 2 курс, редовно обучение, при доц. д-р Генчо Стоицов и гл. ас. д-р. Иван Димитров  вместо на 1.5.2023 г. и 8.05.2023 г.  Занятията ще се проведат в 431 к.з. и 432 к.з. от 8:00 - 18:30.

На 26.04.2023 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 17.04.2023 г.

На 26.04.2023 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 17.04.2023 г.


На 03.05.2023 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 01.05.2023 г.

На 03.05.2023 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност БИТ, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 01.05.2023 г.

На 17.05.2023 (сряда) от 09:00 часа в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит при проф. Антон Илиев и ас. Виктор Матански по дисциплините Разпределени приложения (специалност: Информатика), Информационно моделиране и Застраховане и застрахователни информационни системи.

На 25.4.2023 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Разработка на ГПИ (C#) за студентите от специалност СТД I курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Стефан Ставрев, вместо на 26.4.2023 г. Занятията ще се проведат в 547 к.з. от 8:00 - 18:30.

На 26.4.2023 г. (сряда) ще се проведат упражнения по дисциплината Уеб дизайн за студентите от специалност СТД I курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Христо Христов, вместо на 25.4.2023 г. Занятията ще се проведат в 546 к.з. от 8:00 - 18:30.

На 28.04.2023, 05.05.2023 и 19.05.2023  г. (петък) в 433 к.з. занятията по  Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище при доц. д-р Иван Шотлеков ще започват от 09:45 вместо от 10:30 ч. за отработване на занятието от 12.05.2023 (петък).

На 27.04.2023 г. (четвъртък)  от 13:30  и от 16:00 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалност СТД, 1 курс, групи C и D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 28.04.2023 г. (петък)  от 08:45 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 05.05.2023 г. и 12.05.2023 (петък)  от 08:45 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова ще да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B в к.з. 432

На 25.05.2023 г. (четвъртък)  от 13:30  и от 16:00 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова ще да се проведе за специалност СТД, 1 курс, групи C и D в к.з. 246.

Лекциите по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" за специалност Бизнес информационни технологи, 2-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев, в седмици от 10-15 ще се провеждат с един допълнителен час след редовните лекции - от 17:00 до 17:45 ч. в 547 к.з. (вместо на 13.4.2023 г). 

На 03.05.2023 г. (сряда) от 11:30 до 13:00 часа в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по „Обработка на цифрови изображения“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, II курс, 1 гр., при ас. Веселина Нанева (вместо на 18.04.2023 г.).

На 03.05.2023 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 часа в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по „Създаване и обработка на векторни изображения“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, III курс, 3 гр., при ас. Веселина Нанева (вместо на 26.04.2023 г.).

На 20.04.2023 г. лекциите и упражненията по Комплексен анализ за специалност Математика, информатика и информационни технологии, 3 курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева, ще се проведат в електронна среда в Google Meet. Промяната се налага поради заболяване на преподавателя.

На 20.4.2023 (четвъртък) в 434 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за специалност Приложна математика, редовно, втори курс, при К. Иванов (вместо 5.4.2023) от 8:00 до 10:30.

На 21.04.2023 г. ще се проведат извънредни лекци по ООП за специалност Бизнес информационни технологии, 1 курс, с лектор проф. д-р Н.Павлов в 424 аудитория от 13:30 до 15:00(вместо 11.04.2023).

На 18.4.2023 г. и 19.4.2023 г. лекциите и упражненията по Комплексен анализ за специалностите Математика и Приложна математика, 2 курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева, ще се проведат в електронна среда в Google Meet. Промяната се налага поради заболяване на преподавателя.

На 02.05.2023 г. (вторник) от 10:30 до 15:00 часа в ауд. 423 ще се проведат извънредни лекции по „Интернет технологии“ за специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 01.05.2023 г.).

На 09.05.2023 г. (вторник) от 10:30 до 15:00 часа в ауд. 423 ще се проведат извънредни лекции по „Интернет технологии“ за специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 08.05.2023 г.).

На 18.05.2023 г. (четвъртък) и на 25.05.2023 г. (четвъртък) от 11:30 до 13:00 часа в к.з. 246 ще се проведат извънредни лекции по „Интернет технологии“ за специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 03.04.2023 г.).

На 24.04.2023 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL" със специалност СТД, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев, вместо на 17.04.2023 г.

Упражненията при гл.ас. д-р Ася Тоскова по Софтуерни технологии за Информатика 2 курс, редовно обучение ще се проведат на 25.04., 2.05., 9.05. и 16.05. (вместо на 17.04, 1.05. и 8.05.), както следва:
8.00-10.30 ч. - 534 к.з. 10.30-13.00 ч. - 534 к.з. ; 17.45-20.15 ч., - 536 к.з.

На 13.05.2023 и 14.05.2023 (събота и неделя) от 09:00ч до 17:30ч за магистри СТСИИ в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интелигентни софтуерни архитектури, при гл. ас.  д-р Йордан Тодоров(вместо на 09.04.2023г).

На 19.04.2023г (сряда) от 13:30ч до 16:00ч за 2б група и от 16:00ч до 18:30ч за 1б група в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране в интернет с PHP и MySQL за студентите от специалност БИТ – 2 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 17.04.2023г).

На 02.05.2023г (вторник) от 13:30ч до 16:00ч за 1б група в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране в интернет с PHP и MySQL за студентите от специалност БИТ – 2 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 24.04.2023г).

На 09.05.2023г (вторник) от 13:30ч до 16:00ч за 2б група в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране в интернет с PHP и MySQL за студентите от специалност БИТ – 2 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 24.04.2023г).

На 02.05.2023г (вторник) от 08:00 до 10:30ч за 2б група и от 10:30ч до 13:00ч за 1б група в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране в интернет с PHP и MySQL за студентите от специалност БИТ – 2 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 1.05.2023г).

На 09.05.2023г (вторник) от 08:00 до 10:30ч за 1б група и от 10:30ч до 13:00ч за 2б група в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране в интернет с PHP и MySQL за студентите от специалност БИТ – 2 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 8.05.2023г).

На 03.05.2023г (сряда) от 10:30 до 13:00ч за 1а група и от 13:30ч до 16:00ч за 2а група в к.з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината МУБП за студентите от специалност БИТ – 3 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева (вместо на 27.04.2023г).

На 24.04.2023 г. (понеделник) от 15:30-18:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по „Анализ на изискванията и спецификации“ за специалност Софтуерно инженерство, III курс при проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева. (вместо на 17.04.2023 г.).    

На 15.05.2023 г. (понеделник) от 15:30-18:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по „Анализ на изискванията и спецификации“ за специалност Софтуерно инженерство, III курс при проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева. (вместо на 01.05.2023 г.).  

На 22.05.2023 г. (понеделник) от 15:30-18:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по „Анализ на изискванията и спецификации“ за специалност Софтуерно инженерство, III курс при проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева. (вместо на 08.05.2023 г.).

На 25.04.2023 г. (вторник) от 10:30-13:00 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по „Въведение в уеб програмирането“ за специалност МИИТ и ИТМОМ, I курс при проф. д-р Тодорка Терзиева. (вместо на 11.04.2023 г.).

На 28.04.2023 г. (петък) от 9:00-12:15 ч. във 2 аула ще се проведе извънредна лекция по „Създаване на ГПИ (C#)“ за специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс при проф. д-р Тодорка Терзиева. (вместо на 1.05.2023 г.).

На 25.04.2023 г. (вторник) от 10:30-13:00 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по „Въведение в уеб програмирането“ за специалност МИИТ и ИТМОМ, I курс при проф. д-р Тодорка Терзиева. (вместо на 11.04.2023 г.).

На 06.04.2023 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Операционни системи за специалности Математика и Приложна Математика, 1-ви курс при  ас. Росен Христев (вместо на 05.04.2023 г.).

На 05.04.2023 г. (сряда) от 11:30 ч. до 13:00 ч. в 447 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс при проф. д-р Анна Малинова (вместо на 20.02.2023 г.).

На 10.04.2023 г. (понеделник) от 11:30 ч. до 13:00 ч. в 535 к.з. и от 13:30 ч. до 14:15 ч. в 447 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2-ри курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 05.04.2023 г.).

На 06.04.2023 г. (четвъртък) 09:30 ч. -- 12:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Геометрия, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ II к. и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ II к., при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 05.04.2023 г.)

На 06.04.2023 г. (четвъртък) от 09:00 ч. за първа група и от 11:15 ч. за втора група в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина „Бази от данни“ за БИТ, 2 курс при ас. д-р Себиха Маданска.

На 18.04.2023 г. (вторник) от 17:00 ч. - 18:30 ч.  за  специалност БИТ“, III курс  в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекция по УЕБ дизайн, при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 11 април 2023 г.).

На 25.04.2023 г. (вторник) от 11:30-13:00 ч.  за  специалност Информатика“, II курс  в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекция по Дискретна математика при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 11 април 2023 г.).

На 26.04.2023 г. (сряда) от 8:00-10:30 ч.  за  специалност „Информатика“, II курс, 3 група  в 531 к.з. ще се проведат извънредни упажнения  по Дискретна математика при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 19 април 2023 г.).

На 24.04.2023 г. (понеделник) от 16:00-17:45 ч.  за  специалност Информатика“, I курс  в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 01 май 2023 г.).

На 15.05. и 22.05. 2023 г. (понеделник) от 8:00-8:45 ч.  за  специалност Информатика“, I курс  в 2 аула ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 08 май 2023 г.).

На 25.04.2023 г. (вторник) от 8 ч. до 9:30 ч.  в 434 к.з.   ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 2а група(вместо 17.04.2023)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 25.04.2023 г. ( вторник  ) от 9:30 ч. до 11 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 2б група(вместо 17.04.2023)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 02.05.2023 г. ( вторник  ) от 8 ч. до 9:30 ч.  в 434 к.з.   ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 1б група(вместо 17.04.2023)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 02.05.2023 г. ( вторник  ) от 9:30 ч. до 11 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 1а група(вместо 17.04.2023)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 09.05.2023 г. ( вторник  ) от 9 ч. до 10:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 3а група(вместо 17.04.2023)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 13.04.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 10:30 часа в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по „Бизнес информационни системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 21.03.2023 г.)

Извънредни занятия при проф. дн Снежана Гочева-Илиева с Бизнес информационни технологии, 1ви курс, редовно (БИТ1), Лабораторни упражнения по Приложна математика през 8ма седмица: група на 04.04.2023 г. (вторник) от 11:30-14:15 ч., 346 к.з.; група на 07.04.2023 г. (петък) от 9:45-12:15 ч., 534 к.з.; група на 07.04.2023 г. от 12:15-14:45 ч., 534 к.з. (Занятията са вместо 11 седмица, 27.04.2023 г.).

На 30.03.2023 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 17:45 ч.  в 532 к.з.. ще се проведат извънредни занятия по Специализиран английски език при доц. д-р Иван Шотлеков вместо на 28.03.3023.

На 25.03.2023 г. (събота) в 423 а. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалности СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 13.04.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 17.04.2023 г.), както следва: СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч. и БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 25.04.2023 г. (вторник) от 14:15 ч. - 16:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 11.04.2023 г.)

На 18.04.2023 г. (вторник) от 14:15 ч. - 17:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 11.04.2023 г.)

На 4.04.2023 г. (вторник) от 12:15 ч. - 17:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции и упражнения по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо от 8:45 ч. – 14:15 на същата дата).

Планираната за 13.03.2023 г. (понеделник) ЛЕКЦИЯ по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. СЕ ОТЛАГА и ще бъде проведена ИЗВЪНРЕДНО в бъдеще.

На 28.03.2023 г. (вторник) от 16:00 до 18:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Верификация и валидиране на софтуер за спец. Софтуерно инженерство, IV-ти курс редовно обучение, 1 и 3-та група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 29.03.2023 г. (сряда) от 16:00 до 18:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за спец. Софтуерни технологии и дизайн, III -ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 30.03.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 10:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Верификация и валидиране на софтуер за спец. Софтуерно инженерство, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 24.03.2023 г,(петък) от 14:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина „Инфраструктурни решения за контейнеризация“ при ас. Росен Христев.

На 21.03.2023г (вторник) от 8:00 до 16:00 упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност СТД, 2-ри курс, първа, втора и трета група, редовно обучение при ас. Иван Желев ще бъдат отложени поради здравословни причини.

На 21.03.2023г (вторник) от 16:00 до 18:30 упражненията по Информационни технологии в интернет БУТ 2 курс РО, 3-а група  при ас. Иван Желев ще бъдат отложени поради здравословни причини.

На 22.03.2023г (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3курс1б, 2а и 2б група, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, съответно от 8:00ч. до 10:30ч. в зала 447, 10:30-13:00 в зала 446 и от 13:30-16:00 в зала 446  вместо 20.03.2023г. 

Часовете на специалност "Информатика", 3 курс, редовно обучение,
поради ангажименти на преподавателите, проф. Стоянов и гл. ас. д-р Венета Табакова-Комсалова,  лекциите и упражненията от 9-та седмица (вместо на 11. и 13.04.2023) ще се проведат през 8-та седмица, както следва:
Упражнения – Вторник, 04.04.2023 г. в 446 к.з.
От 8:00 ч. до 10:30 ч. група
От 10:30 ч. до 13:00 ч. 1б група
От 13:30 ч. до 16:00 ч. 2а група
От 16:00 ч. до 18:30ч. 2б група
Лекции – Четвъртък, 06.04.2023 г. в 424 ауд.
от 8:45 ч. до 12:15 ч.

На 21.03.2023 от 08:45 до 11:15 ще се проведат упражнения по Компютърни системи и комуникации за спец. МИИТ, ред., II курс, 1a подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 431 к.з. (вместо на 28.03.2023).На 21.03.2023 от 17:45 до 19:30 ще се проведат лекции по Компютърни системи и комуникации за спец. МИИТ, ред., II курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 434 к.з. (вместо на 28.03.2023).

На 22.03.2023 от 8:00 до 10:30 ще се проведат лекции по Верификация и валидиране на софтуер за спец. СИ, ред., IV курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 533 к.з. (вместо на 29.03.2023).

Извънредни занятия при проф. дмн Иво Михайлов: по Алгебра 2 с II курс Математика на 04.05.2023 (четв.) от 8.00 до 13 ч. в 434 к.з. и по Теория на числата с IV курс Математика на 03.05 (сряда) от 13.30 до 18.30 в 434 к.з.

На 23.03.2023 г. (четвъртък)  от 08:45 до 13:00 в 146 к.з. ще се проведе Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B, вместо 24.03.2023.

Упражненията по „Онтологично инженерство“ за студентите от специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) при ас. Себиха Маданска на 18.03.2023 г. (събота) няма да се проведат и ще бъдат отработени на 26.03.2023г.

Упражненията по „Android - бази от данни и RESTful услуги“ за студентите от специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) при гл. ас. Йордан Тодоров на 19.03.2023 г. (неделя) няма да се проведат и ще бъдат отработени на 26.03.2023г.

Упражненията по „Бази от данни“ за студентите от специалност Бизнес информационни технологии II курс, 1 и 2 група при ас. Себиха Маданска на 22.03.2023 г. (сряда) и 23.03.2023 г. (четвъртък) няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 24.03.2023 г. (петък) от 13:30 ч. - 18:15 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни часове по ЗИД № 2 от група Б, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Стефка Анева/гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.03.2023 г.)

На 01.04.2023 г. (събота) в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 16.03.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 20.03.2023 г.), както следва:
СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч.
БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 26.03.2023 г. (неделя) в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 09.03.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 13.03.2023 г.), както следва:
СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч.
БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 25.03.2023 г. (събота) от 13:30 ч. - 17:45 ч.  в 346 к.з.. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина Параметричен и генеративен дизайн; софтуерни пакети за 3D моделиране на киберфизични системи при доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. д-р Петко Стоев  за отработване на занятията от 03.03.3023.

Планираната за 13.03.2023 г. (понеделник) ЛЕКЦИЯ по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. СЕ ОТЛАГА и ще бъде проведена ИЗВЪНРЕДНО в бъдеще.

На 17.03.2023 г. (петък) от 8:00 ч. - 10:30 ч. за 2б гр. и от 10:30 ч. - 13:00 ч. за 1а гр. в 531 к.з. за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Информационните технологии в математиката, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 23.02.2023 г.)

На 13.3.2023 г.> (понеделник) ще се проведат упражнения по дисциплината Въведение в уеб програмирането за студентите от специалност МИИТ>, I курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Стефан Ставрев, вместо на 23.3.2023 г. Занятията ще се проведат в 446к.з.> от 16:45-19:00.

На 03.04.2023 г. (понеделник) от 08:00 ч. до 10:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Вероятности и приложна статистика" за спец.Информатика, ред., 3 курс, при проф. дмн Снежана Христова (вместо на 17.04.2023 г.).

На 24.03.2023 г. (петък) от 08:00 ч. до 12:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 3 при Георги Динов (вместо на 14.03.2023 г.).

На 09.03.2023 г. (четвъртък) планираната лекция по "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об се отлага и ще бъде проведена извънредно в бъдеще.

На 08.03.2023 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Издателски системи за спец. Бизнес информационни технологии, IV-ти курс редовно обучение, 1-ва група при ас. Веселина Нанева (вместо на 06.03.2023 г.)

На 08.03.2023 г. (сряда) от 16:00 до 18:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Издателски системи за спец. Бизнес информационни технологии, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 06.03.2023 г.)

На 9.03.2023 г. (четвъртък) от 8:45 ч. до 11:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Математика и Приложна математика, 3 курс (вместо на 10.04.2023 г).

На 16.03.2023 г. (четвъртък) от 10:30 до 12:15 ч. в 423 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ за специалност Софтуерни технологии и дизайн,  II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 10.04.2023 г).

На 24.04.2023 г. (понеделник) от 10:30 до 13:00 ч. в 422 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ за специалност Софтуерни технологии и дизайн,  II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 17.04.2023 г).

На 10.03.2023 г. (петък) от 13:30 до 17:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по избираемата дисциплина Начини за визуализация с Wolfram Mathematica  доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  03.03.2023 г. (петък) ).

На 05.03.2023 г. (неделя) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 28.02.2023 г.), както следва: 2а група: 10:00 ч. – 11:30 ч.;  2б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1б група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 1а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 04.03.2023 г. (събота) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 27.02.2023 г.), както следва: 2б група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 1б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1а група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 3а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 1.03.2023 г. (сряда) от 11:30 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. ИТМОМ + МИИТ, 3 курс (вместо на 12.04.2023 г).

На 23.02.2023г упражненията по Информационни технологии в математиката за БИТ I курс, 1а и 2б група при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 22.02.2023г упражненията по Дискретна математика за Информатика II курс, 1 и 2 група при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 21.02.2023 г. /вторник/ от 8:00 до 10:30 в 433 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Теория на игрите“ за спец. БМ, 2 курс, М, 3 курс, при проф. дмн Снежана Христова (вместо занятията на 14.03.2023 г.).

На 20.02.203г лекциите и упражненията по Застрахователна математика за БМ II курс при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработена в подходящо време.

На 14.03.2023 г. (вторник) от 11:30 до 13:00 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 1-ва група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 14.03.2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 14.03.2023 г. (вторник) от 15:15 до 16:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 3-та група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 17.02.2023 ,часовете по специализиран английски език на специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 ви курс, група А, при д-р Шаркова, ще бъдат отменени. Отучването ще се уточнява допълнително.

На 25.02.2023 г. (събота) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 20.02.2023 г.), както следва: 2б група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 1б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.;  1а група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 3а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 26.02.2023 г.(неделя) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 21.02.2023 г.), както следва: 2а група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 2б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1б група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 1а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 03.04.2023 г..от 8:00 до 9:30 часа в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Управление на проекти за специалност Информатика 4тии курс, при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 9:45 до 11:15 часа в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 1а група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 02.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 11:30 до 13:00 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 1б група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 13:30 до 15:00 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 2а група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 02.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 15:15 до 16:40 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 2б група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

Лекцията по Иконометрия от 20.02.2023 г. за БИТ ред. 2 курс при проф. Анна Малинова няма да се проведе и ще бъде отработена в подходящо време.

На 16.02.2023, часовете по специализиран английски език на специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1ви курс, група Б, при др. Шаркова, ще бъдат отменени. Отучването ще се уточнява допълнително.

Извънредни лекции по дисциплината "Вероятности и приложна статистика" за спец. Информатика, 3 курс, редовно обучение при проф. дмн Снежана Христова:
- 6.03.2023 г. /понеделник/ от 8:00 до 10:30 в 546 к.з. (вместо занятията на 13.03.2023 г.).
- 10.04.2023 г. /понеделник/ от 8:00 до 10:30 в 546 к.з. (вместо занятията на 17.04.2023 г.).

На 09.02.2023 г. няма да бъдат проведени присъствени упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн IV курс, задочно обучение при ас. В. Нанева подари здравословни причини. Линк за онлайн провеждане и на двете занятия е https://meet.google.com/sxv-arqc-qzk като той е споделен в google класната стая на курса. Упражненията, независимо от промяната във формата на провеждане, стартират по програма от 9:00 ч. и от 14:00 ч.

На 16.02.2023 г. (четвъртък)  от 13:30  и от 16:00 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалност СТД, 1 курс, групи C и D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 17.02.2023 г. (петък)  от 08:45 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

Часовете на СИ 2 курс от 15.02.2023 г. (сряда) за упражнения по Интелигентни системи се преместват на 14.02.2023 г. (вторник), поради служебна ангажираност на преподавателя гл. ас. д-р Венета Табакова, както следва:
от 13:30 до 16:00 ч. 1б група в 532 к.з.
от 16:00 до 18:30 ч. 3а група в 532 к.з.

На 01.03.2023 от 13:30  в ауд. 423 ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии в математиката за.БИТ ред. 1 курс, при проф. Анна Малинова, (вместо 20.02.2023).

На 07.02.2023 и 08.02.2023 г. няма да бъдат проведени присъствени упражнения по Обработка на цифрови изображения за спец. Софтуерни технологии 2 курс, задочно обучение при ас. В. Нанева подари здравословни причини. Линк за онлайн провеждане на занятията и за двата дни е https://meet.google.com/baa-zdiu-ypo като той е споделен в google класната стая на курса. При необходимост от физическо присъствие в сградата на ПУ е предвидена 447 к.з. и за двата дни, за студентите, които искат да работят от комп. зали във ФМИ. Занятията, независимо от промяната във формата на провеждане, стартират по програма от 14:00 ч. 

На 30.01.2023 от 10:00 - 13:00  в к.з. 434 ще се проведат упражнения по Специализиран английски език за спец.БИТ , зад., 1 курс, В подгрупа при хон. ас. Мария Лесовска, (вместо 31.01.2023).

На 27.01.2023 г. /петък/ от 14:00 до 18:15 в 424 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Математически анализ" при доц. д-р Теменужка Пенева за спец. Информатика, I курс, задочно обучение (вместо занятията на 22.01.2023 г.).

Упражненията за редовно обучение по "Създаване и обработка на видео и анимации", СТД, III курс, при  гл. ас. Мартин Василев във вторник (10.01.23 г.) ще се проведат онлайн чрез Google Meet вместо присъствено.

На 10.01.2023 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в зала 435 ще се проведе извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Математика, Приложна математика и Бизнес математика (вместо на 2.01.2023 г.).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 12:00 ч. до 13:30 ч. в зала 435 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Математика, Приложна математика и Бизнес математика (вместо на 2.01.2023 г.).

На 10.01.2023 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 1а гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 546 к.з. от 13:30-17:00.

На 13.01.2023 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2б гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 547 к.з. от 9:00-12:00.

На 13.01.2023 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2а гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 547 к.з. от 12:00-15:00.

На 12.01.2023г (четвъртък) от 12:15ч до 13:15ч за 2б група и от 14:00ч до 15:00ч за 1б група в к.з. 533 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика – 1 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева.

На 12.01.2023 г. (четвъртък)  от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Издателски системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 02.01.2023 г.)

На 13.01.2023 (петък) от 09:15 до 11:45 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 1a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

На 13.01.2023 (петък) от 15:15 до 17:45 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 3a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

На 13.01.2023 (петък) от 11:45 до 15:15 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 3a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

Лекциите по избираема дисциплина „Основи на големите данни“ при проф. д-р Георги Димитров, в петък (06.01.2023 г.) ще бъдат проведени от 8:00 часа, онлайн чрез Google Meet: meet.google.com/ogc-exct-ngm.

На 20.12.2022 г. (вторник) и 03.01.2023 г. (вторник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Събитийно Програмиране“ при гл. ас. д-р Н. Вълчанов, за спец. Софтуерни Технологии и Дизайн, 2 курс (вместо на 08.12.2022 г. и 02.01.2023).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. и  от 13:30 до 18:45 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Събитийно Програмиране“ при гл. ас. д-р Н. Вълчанов, за спец. Софтуерни Технологии и Дизайн, 2 курс (вместо на 08.12.2022 г. и 02.01.2023).

Упражненията по "Създаване и обработка на видео и анимации", СТД Р, III курс, във вторник (03.01.23 г.) при гл. ас. Мартин Василев ще бъдат проведени онлайн чрез Google Meet.

Упражненията по "Методи на транслация", Информатика Р, IV курс, в сряда (04.01.23 г.) при гл. ас. Мартин Василев ще бъдат проведени онлайн чрез Google Meet.

Упражненията по английски език за специалност Информатика I курс, редовно обучение (група Г) при хон.ас. Мария Лесовска на 03.01.2023 (вторник), ще се проведат онлайн вместо присъствено.

На 19.12.2022 г. (понеделник), от 12:30 ч. до 13:15 ч. в 422 ауд., на 05.01.2023 г. (четвъртък), 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 ауд., и на 09.01.2023 г. (понеделник), от 12:30 ч. до 13:15 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Въведение в облачните технологии“ при доц. Ст. Хаджиколева, за спец. Бизнес информационни технологии, 3 курс (вместо на 2.01.2023 г).

На 6.1.2023 (петък) от 11:00ч. в електронна среда ще се проведат извънредни лекции по "Увод в уеб програмирането" за специалност СТД, редовно, първи курс, при проф. д-р Т. Терзиева (вместо 8.12.2022). Подробна информация във виртуалната класна стая на курса.

По медицински причини днес (22.12.2022) няма да се проведе лекцията на гл. ас. д-р Христо Христов по "Уеб програмиране 1" със специалност СИ първи курс редовно. Допълнително ще бъде обявена дата за провеждането на занятието.

Упражненията по Избираема дисциплина "Обработка на естествени езици и чатботи с Python 3" при гл. ас. д-р Георги Пашев на 23.12.2022г. (петък) ще се проведат онлайн, вместо присъствено от 10:00 часа в мийт: https://meet.google.com/krn-qfvb-cmd, вместо от 13:30 на същия ден.

На 5.1.2023 (четвъртъкв 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност Информатика, редовно, първи курс, при К. Иванов (вместо 2.1.2023), както следва: 8:15-11:45 с 2а подгрупа; 11:45-15:15 с 3а подгрупа; 15:15-18:45 с 1а подгрупа.

На 10.01.2023 (вторник) от 9:30 до 11:00 в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за студентите от специалности МИИТ и ИТМОМпри проф. Сомова (вместо на 02.01.2023).

На 13.12.2022 (вторник) от 9:30 до 11:00 в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за студентите от специалности МИИТ и ИТМОМпри проф. Сомова (вместо на 05.12.2023).

На 03.01.2023 (вторник) от 9:15 до 13:30 в 231 с.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Диференциални уравнения" за студентите от специалност "Бизнес математика", при проф. Пройнов (вместо на 02.01.2023).

На 05.01.2023г (четвъртък) от 10:00ч до 13:30ч за 2б група и от 13:30ч до 17:00ч за 1б група в к.з. 533 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика – 1 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, вместо 02.01.2023г.

Поради служебен ангажимент днес (19.12.2022 ) няма да се проведе лекцията на доц. д-р Христо Паунов по "Право и правни информационни системи" със специалност БИТ първи курс редовно. Допълнително ще бъде обявена дата за провеждането на занятието.

На 09.01.2023 от 14:30 до 18:15 ще се проведат лекции по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 423 ауд. (вместо на 02.01.2023).

На 23.12.2022 (петък) от 8:15 до 10:45 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 2а група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 14:30 до 17:00 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 17:00 до 19:30 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 2б група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 11:00 до 14:15 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 08.12.2022).

На 16.12.2022 (петък) от 8:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 24.11.2022).

На 20.12.2022 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 22.12.2022), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 3.1.2023 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 5.1.2023), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 10.1.2023 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 12.1.2023), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 20.12.2022 г. (вторник) от 12.00 ч. -- 13:30 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ДГС, за специалностите „Математика“  III курс, „ Приложна математика" III курс, при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 1.11.2022 г.).

На 03.01.2023 г. (вторник) от 9:15 до 10:45 в 424 с.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  02.01.2023 г. (понеделник) ).

На 03.01.2023 г. (вторник) от 11:00 до 14:15 в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражения по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс  (1а и 1б групи) при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  02.01.2023 г. (понеделник) ).

На 04.01.2023 г. (сряда) от 10:00 до 13:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражения по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс  (2а и 2б групи) при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  03.01.2023 г. (вторник) ).

На 12.01.2023 (четвъртък) ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Софтуерни процеси“ при хон. ас. Ангел Георгиев, за специалност „Софтуерно инженерство“, 4 курс. Занятието ще се проведе в 424 аудитория от 14:30 до 17:00 за всички групи. Допълнителна информация – в Google Classroom.

На 15.12.2022 г. (четвъртък), 22.12.2022 г. (четвъртък) и 5.01.2023 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 17:45 ч. в 434 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Бази от данни“ при хон. ас. Мария Горгорова, за спец. Бизнес математика, 2 курс (вместо на 8.12.2022 г). 

На 13.12.2022 (вторник) от 11.0 до 16:00 ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 08.12.2022)., както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 03.01.2023(вторник) от 8:15 ч.-18:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни занятия по ООП при гл.ас. Йордан Тодоров за спец. Софтуерно инженерство, 1 курс 2а,б и 3а групи(вместо на 07.12.2022)

На 16 и 23.12.2022 г, 6.01 и 13.01.2023 г. (петък) от 17:45 ч. - 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина „Блоково програмиране“ при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 09.12. 2022 г.).

На 16.12.2022 г. (петък) от 10:00 ч. до 14:15 ч. в 547 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Основи на големите даннипри проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева (вместо на 16.12.2022 г., от 15:00 ч.). 

На 1.12.2022 г. (четвъртък), 15.12.2022 г. (четвъртък) и 22.12.2022 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 14:15 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Бизнес математика, 2 курс (вместо на 8.12.2022 г).

На 23.12.2022 г. (петък) от 9:15 ч. до 13:30 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Въведение в правото на интелектуалната собственост, при доц. д-р Станка Хаджиколева и адв. д-р Стоян Мемцов (вместо на 23.12.2022 г., от 13:30 до 17:45 ч.). 

На 05.12.2022 г. (понеделник) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 16.11.2022 г.)

На 12.12.2022 г. (понеделник)  от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 23.11.2022 г.)

На 14.12.2022 от 11:00 - 14:15  в к.з. 546 ще се проведат упражнения по Английски език за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 1 курс, В подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 07.12.2022).

На 21.12.2022 от 14.30 - 18:00 в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по Английски език за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 1 курс, В подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 09.11.2022).

На 05.12.2022 от 14:30 до 18:00 ще се проведат лекции по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 423 ауд. (вместо на 19.12.2022). 

На 07.12.2022 от 11:00 до 14:30 ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 2а подгрупа, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 546 к. з. (вместо на 20.12.2022).

На 13.12.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 1а подгрупа, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 434 к. з. (вместо на 20.12.2022).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 12:45 до 17:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс (1а и 1б групи), при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 03.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време във вторник и в същата компютърна зала, както е по учебно разписание).

На 11.01.2023 г. (сряда) от 8:15 до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Училищен курс по информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс (1а група (8.15-10.45 ч.)  и 1б +ИТМОМ (11.00-13.30 ч.)), при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 04.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време в сряда и в същата компютърна зала, както е по учебно разписание).

На 11.01.2023 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 04.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време в сряда в 434 компютърна зала).

На 13.12.2022 г. (вторник) от 08:15 ч. - 11:45 ч. в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 1 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 13.12.2022 г. (вторник) от 11:45 ч. - 15:15 ч. в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 2 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 13.12.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. - 18:45 ч. в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 3 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 9 декември (петък) от 13:30 ч. до 17:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни занятия по  "Изчислителна математика 2 " за спец. Бизнес математика, ред., IV курс,  при доц. д-р Павлина Атанасова.

На 6.12.2022 г. (вторник, 11та седмица), от 8:15-10:45 ч. в 424 ауд. ще се проведе второто контролно по ПМ1 със студентите СТД2 при проф. дн Снежана Гочева-Илиева и гл. ас. д-р Слав Чолаков.

На 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) от 8:15 до 10:45 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Приложна математика 1 със студентите от СТД 2ри курс при проф. дн Снежана Гочева-Илиева вместо редовните занятия на 16.11.2022 г., а по-рано обявената за 24.11.2022 г. лекция отпада. Редовните занятия (упр. по ПМ1) за 2б група, СТД2 при гл. ас. д-р Слав Чолаков се преместват за следващия ден 29.11.2022 (вторник) от 9:15 до 10:45 ч. в 531 к.з.

На 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) от 11:00 до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат редовните лабораторни упражнения по Приложна математика 2 със студентите от 1а група, СТД 4ри курс при проф. дн Снежана Гочева-Илиева вместо от 11:45 до 14:15 ч.  Редовните лабораторни упражнения по Приложна математика 2 на 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) със студентите от 3а група, СТД 4 се преместват в същия ден от 13:30 до 16:00 ч. в 432 к.з. вместо от 9:15 до 11:45 ч.

На 28 Ноември (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Информатика, ред., III курс, подгр. 1б и 2б при Георги Динов (вместо на 30.11.2022 г.).

На 12.01.2023 г. (четвъртък) от 9:00 ч. - 11:45 ч.  онлайн ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Бизнес английски език с ИТ с 4 курс Бизнес информационни технологии (БИТ) при доц. д-р Иван Шотлеков, а всички лекции започват в 9:00 вместо в 9:15 за отработване на занятията на 25.11.2022 и на 08.12.2022 г.

На 22.11.2022 г. от 16:15 до 18:45 в к.з. 246, ще се проведе извънредна лекция по дисциплината Информационно моделиране за студентите от специалност Информатика, IV курс, при проф. д-р Антон Илиев.

На 29.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни, за специалност „Информатика“, Ill курс, при проф. д-р Ангел Голев. (вместо на 01.12.2022 г.)

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 16:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 01.12.2022 г. (четвъртък), от 11:00 ч. - 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно занятие (упражнение) по Информационни технологии, за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2022 г.).

На 06.12.2022 г. (вторник), от 12:30 ч. - 15:00 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Увод в информационните технологии, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2022 г.).

На 09.11.2022 г. (сряда)  от 14:30 Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 22.11.2022 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Софтуерно инженерство, 3 курс (вместо на 1.11.2022 г).

На 08.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 17:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс (2а и 2б групи), при д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2022 г.).

На 14 Ноември (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Информатика, ред., III курс, подгр. 1б и 2б при Георги Динов (вместо на 09.11.2022 г.).

На 17.11.2022 г. (четвъртък) от 15:15 ч. - 17:45 ч. за 1а гр. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт", I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 24.11.2022 г.)

На 22.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведат изънредна лекция по Алгоритми и структури от данни, за специалност „Информатика“, Ill курс, при проф. д-р Ангел Голев. (вместо на 24.11.2022 г.)

На 16.11.2022 г. (сряда) от 8:15 ч. - 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат изънредна лекция по Електронна търговия, за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при проф. д-р Анна Малинова / гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 31.10.2022 г.)

Лекциите по финансова математика за 2 курс БИТ ще се проведат на 05.12.2022(понеделник) и 12.12.2022 (понеделник) от 11:00 във 447 к.з. при проф. А.Захариев (вместо 03.10.2022 и 14.11.2022).
Часовете по английски език за специалности ИТМОМ и МИИТ на д-р Деница Шаркова, група А, ще бъдат отучени на 9 ти ноември  (сряда) от 12:45-17:45, и на 16 ти ноември (сряда) от 12:45-17:45

На 22.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (1а и 1б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 17.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/qox-wpoj-jte

На 22.11.2022 г. (вторник) от 15:15 до 17:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (2а и 2б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 17.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/qox-wpoj-jte

На 29.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 ч.  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (1а и 1б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 24.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/wud-hggz-yvn

На 29.11.2022 г. (вторник) от 15:15 до 17:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (2а и 2б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 24.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/wud-hggz-yvn

На 5.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 11:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по „Мобилни приложения“ за специалност Софтуерно инженерство, III-ти курс, група 3А редовно обучение, при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев (вместо на 1.11.2022 г).

На 3.11.2022 г. (четвъртък) от 11:15 до 14:45 ч. в 422 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране“ за специалност Софтуерно инженерство, I-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 1.11.2022 г). 

На 24.11.2022 г. (четвъртък) от 14:30 до 17:00 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Приложна математика 1 със студентите от СТД 2ри курс при проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева вместо редовните занятия на 16.11.2022 г. 

На 08.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 17:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс (2а и 2б групи), при д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2022 г.).

На 02.11.2022 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Информационни технологии в образованието за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс (1а и 1б групи слято), при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2022 г.). (Пояснение: Ще бъдат отработени 2 учебни часа, тъй като хорариума на упражненията за дисциплината „Информационни технологии в образованието“  е 20 часа и за една от предвидените седем седмици занятието трябва да бъде само 2 учебни часа, а останалите шест седмици - по 3 учебни часа.)

Лекцията по ПМ2 при доц. д-р Хр. Кулина на 08.11.2022 г. от 13:30 до 17:45 часа ще се проведе онлайн в Meet връзката на класната стая: https://meet.google.com/bbf-ihzw-vbm.

На 02.11.2022 г. (сряда) в с.з. 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Приложна математика 1  за студентите от СТД 2 курс, редовно обучение, само за групи 1б, 2а и 1а при гл. ас. д-р Слав Чолаков, (вместо 01.11.2022 г.).  Група  - от 08:15 до 09:45 ч. в 603 с.з.; Група 2а - от 10:00 до 11:30 ч. в 603 с.з.; Група 1а - от 14:30 до 16:00 ч. в 603 с.з.

На 03.11.2022 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1а, 2а и 3а подгрупи при Юри Хоптериев (вместо 01.11.2022 г.).

На 8.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. за 1а гр. в 531 к.з. и на  10.11.2022 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 1б гр. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2022 г.)

На 15.11.2022(вторник) от 08:00ч. до 11.45ч. и от 11:45ч. до 15:15ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина ВКН за студентите от специалност БИТ -1 курс ,1б и 2б група, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, вместо 01.11.2022

Извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации при хон. ас. Лазар Пендов за специалност Информатика, 3-ти курс, редовно обучение:

  •  08.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 532 к.з. (вместо на 27.10.2022 от 14:30).
  •  09.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 к.з. (вместо на 27.10.2022 от 16:15).
  •  3а14.11.2022 от 17:00 до 18:45 в 533 к.з. (вместо на 01.11.2022 от 08:15).
  •  2б15.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 к.з. (вместо на 01.11.2022 от 10:00).
  •  1б16.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 k.з. (вместо на 01.11.2022 от 11:45).

На 24.10.2022 г. /понеделник/, лекцията от 9:15 часа и лаб. упражнения от 11:45 часа по Числени методи за МИИТ и ИТМОМ 3 курс при доц. д-р Хр. Кулина ще се проведат онлайн в Meet връзката на класната стая на курса: https://meet.google.com/nju-cehh-cre.

На 15.11.2022 г. (вторник) от 8:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 3 а  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 15.11.2022 г. (вторник) от 11:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 а  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 15.11.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 б  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 25.10. и 8.11 от 17:00 до 17:45 часа в 424 ауд. и на 29.11. от 17:00 до 17:45 часа в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Информационни технологии за специалности Приложна математика и Математика 2ри курс, при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.11.2022).

На 19.10, 26.10 и 2.11.2022 г. (сряда) от 14:30 ч. - 16:00 ч.  за  специалности „ИТМОМ и МИИТ“, II курс  в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по УЕБ дизайн, при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 09, 16 и 23 ноември 2022 г.).

На 18.10., 25.10. от 16:00 до 17:45 часа в 546 к.з. и на 22.11., 29.11. от 16:00 до 17:45 часа в 547 к.з. ще се проведат извънредни занятия по ПМ2 за СТД 4 курс, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 01.11.2022 и 15.11.2022 г.).

 На 08.11.2022 г. (вторник) от 16:00 до 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведе лекция по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение, при проф. А. Илиев (вместо на 01.11.2022).

На 13.10.2022 г. (четвъртък) от 9:15 до 11:45 ч. в 533 к.з. ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 1а група; На  20.10.2022 г. (четвъртък) от 13:30 до 16 :00 ч. в 535 к.з. ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 3а група;  На 03.11.2022 г. (четвъртък) от  9:15 до 11:45 ч. в 533 к.з.   ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 1а - при проф. д.н. Снежана Гочева вместо редовните занятия в периода 14.11.-21.11.2022 г.

На 16.12.2022 г. (петък) от 8:15 ч. - 12:30 ч.  (група А) и от 13:30 ч. - 17:45 ч. (група B) в 246 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Английски език на 1 курс Софтуерно инженерство (СИ) при доц. д-р Иван Шотлеков, вместо на 14.11.2022 г.

На 07.10.2022 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в програмерането  (C#) за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 3 гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 26.09.2022. Занятията ще се проведат в 531 к.з. от 10:00-13:45.

На 11.10.2022 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в програмерането (C#) за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2б гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 26.09.2022. Занятията ще се проведат в 431 к.з. от 15:15-19:00.

На 03.10.2022 г. лекциите и упражненията по Модели на реални процеси за спец. Информатика, II курс, редовно обучение, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева, ще се проведат в електронна среда от разстояние съгласно публикуваното учебното разписание. Присъединяването към срещата в Google Meet ще става от линка в класната стая на дисциплината с код dfw3tsg.

На 19.10.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 20.10.2022 от 08:00 до 11:45 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 27.10.2022 от 08:00 до 11:45 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 533 к. з. (вместо на 10.10.2022).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ