Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - И, БИТ, СТД, СИ, 4-ти курс, РЕДОВНО ОБ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ


Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването (посочване на предпочатания за фирма) ще се осъществи онлайн от 01.05.2023 г. до 04.05.2023 г., вкл. чрез попълване на следната електронна форма.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента и попълнените предпочитания. До 07.05.2023 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТАЖА


Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през втори семестър в периода от 08.05.2023 г. до 25.05.2023 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 28.04.2023 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 05.05.2023 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – на хартиен носител (3 бр., молим да бъдат разпечатани едностранно)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми. 

В тази обява ще бъдат публикувани и предложения от фирми за стажантски позиции (с или без предварителен подбор). 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 с оценка на академичния си наставник в срок най-късно до 09.06.2023 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи по дисциплината своевременно за подаване на заявленията за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

специалност „Информатика“

 • ас. Иванка Градева, gradeva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда: 9:00-10:00, петък: 8:00-9:00, каб. 343;
 • гл. ас. д-р Милена Петкова, milenapeeva@gmail.com; Приемно време: сряда: 13:30-14:30, четвъртък: 11:30-12:30, каб. 444;

специалност „Бизнес информационни технологии“

 • гл. ас. д-р Мария Василева, mariavasileva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 13:15-14:15, сряда: 12:30-13:30, 444 каб.;
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова, etodorova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 16:00-17:00, четвъртък: 13:30-14:30, 241 каб.;

специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

 • гл. ас. д-р Десислава Войникова, desi_voynikova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 10:30-11:30, сряда: 10:30-11:30 (1-10 седмица) каб. 540;
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда: 13:00-14:00, четвъртък:
  13:00-14:00, 445 каб.;

специалност „Софтуерно инженерство“

 • гл. ас. д-р Магдалена Веселинова, veselinova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: вторник: 12:30-13:30
  сряда: 13:00-14:00, 445 каб.;
 • гл. ас. д-р Ивелина Велчева, ivelinavelcheva@uni-plovdiv.bg, сряда: 10:00-11:00, четвъртък: 11:00-12:00, 242 каб.

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност Информатика

Специалност Бизнес информационни технологии

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1301261044

1401261002

1401261019

1701261030

1701261058

1801261012

1801261017

1801261032

1801261068

1801261078

1901261001

1901261002

1901261003

1901261004

1901261005

1901261006

1901261007

1901261009

1901261012

1901261013

1901261015

1901261017

1901261019

1901261020

1901261022

1901261023

1901261024

1901261025

1901261029

1901261030

1901261031

1901261032

1901261034

1901261038

1901261039

1901261042

1901261043

1901261052

1901261053

1901261055

1901261061

1901261062

1901261063

1901261064

1901261066

1901261067

1901261068

1901261069

1901261072

1901261073

1901261075

1901261076

1901261077

1901261081

1901261082

1901261084

1901261087

1901261088

1901261092

1901261103

2201261097

 

1101561109

1801561030

1801561057

1801561059

1901561001

1901561002

1901561003

1901561004

1901561005

1901561007

1901561008

1901561010

1901561011

1901561015

1901561016

1901561017

1901561018

1901561019

1901561020

1901561023

1901561024

1901561025

1901561026

1901561029

1901561030

1901561032

1901561036

1901561037

1901561038

1901561039

1901561040

1901561041

1901561043

1901561044

1901561045

1901561048

1901561049

1901561051

1901561053

1901561054

1901561055

1901561059

1901561061

1901561062

1901561064

1901561070

1901561071

1901561073

1901561076

1901561077

1901561080

1901561081

1901561082

1901561083

1901561084

1901561085

1901561086

1901561087

1901561089

1901561090

1901561092

1901561094

Специалност Софтуерни технологии и дизайн

Специалност Софтуерно инженерство

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Ивелина Велчева

1401681021

1801681013

1801681021

1801681085

1801681088

1901681001

1901681002

1901681003

1901681004

1901681005

1901681007

1901681008

1901681009

1901681010

1901681011

1901681013

1901681014

1901681015

1901681016

1901681017

1901681019

1901681020

1901681021

1901681022

1901681025

1901681027

1901681029

1901681030

1901681031

1901681032

1901681034

1901681035

1901681036

1901681037

1901681039

1901681040

1901681041

1901681042

1901681043

1901681044

1901681045

1901681046

1901681047

1901681048

1901681049

1901681050

1901681053

1901681054

1901681056

1901681057

1901681058

1901681059

1901681061

1901681062

1901681063

1901681064

1901681065

1901681066

1901681068

1901681069

1901681070

1901681072

1901681073

1901681074

1901681075

1901681076

1901681077

1901681079

1901681080

1901681081

1901681082

1901681085

1901681087

1901681088

1901681089

1901681090

1901681091

1901681092

1901681094

1901681095

1901681096

2001681095

2001681097

2001681100

1801321020

1901321001

1901321002

1901321003

1901321004

1901321005

1901321006

1901321008

1901321009

1901321010

1901321011

1901321012

1901321014

1901321016

1901321017

1901321018

1901321019

1901321020

1901321021

1901321022

1901321023

1901321024

1901321025

1901321026

1901321028

1901321030

1901321031

1901321032

1901321033

1901321035

1901321036

1901321037

1901321038

1901321039

1901321040

1901321041

1901321042

1901321043

1901321044

1901321045

1901321046

1901321048

1901321049

1901321051

1901321052

1901321054

1901321055

1901321056

1901321059

1901321060

1901321061

1901321062

1901321063

1901321064

1901321066

1901321067

1901321068

1901321069

1901321070

1901321071

1901321072

1901321073

1901321074

1901321075

1901321076

1901321077

1901321079

1901321080

1901321081

1901321082

1901321083

1901321084

1901321085

1901321087

1901321088

1901321089

1901321090

1901321091

1901321092

1901321093

1901321095

1901321096

1901321097

1901321099

1901321100

1901321101

1901321102

1901321103

1901321105

1901321106

1901321107

1901321109

1901321110

1901321111

2001321084

2101321099

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ