Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Стипендии на фондация "Еврика" 2023/2024

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;

4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

8. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2023\2024 година.

Кандидатите за именните стипендии  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата и куриер във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2, от 01.09.2023 г. до 15.10.2023 г., следните документи:

  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за  получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“
  3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници).

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция)  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

 За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

 За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.orggrigor@evrika.org.

ЗАБЕЛЕЖКА: Студентите и учениците, кандидатстващи за стипендия по право като спечелили медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология могат да изтеглят съответните регистрационни формуляри.

За повече информация: https://www.evrika.org/?p=4250&fbclid=IwAR2Zf0N6pMqIu-UDDleuR5KUjKOxSnWAQpbkAx3xpMWoGwL1wwzVJ48EaD0

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ