Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - Информатика, БИТ, СТД, 3-ти курс, ЗАДОЧНО ОБ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ФИРМИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ФМИ

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването (посочване на предпочитания за фирма) ще се осъществи онлайн от 11.09.2023 г. до 13.09.2023 г., вкл., чрез попълване на следната електронна форма. 

Класирането по фирми ще бъде извършено на 14.09.2023 г. според средния успех от следването до момента и попълнените предпочитания. До 17.09.2023 г. студентите, участващи в записването за практика във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 


Практиката по специалността за студентите от 3-ти курс на специалности ИнформатикаБизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през първия семестър на 2023/2024 уч. г. в периода от 18.09 до 21.09.2023 г., вкл. и от 25.09 до 26.09.2023 г., вкл.

 Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да осигурят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да проведат практиката си там. За целта в срок до 10.09.2023 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 15.09.2023 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – на хартиен носител (3 екз.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ. Изборът на фирма, осигурена от ФМИ, ще се осъществи чрез попълване на Google формуляр в периода от 11.09 до 13.09.2023, вкл. Класирането по фирми ще бъде направено на 14.09.2023 г. по среден успех от следването до момента и заявените желания. В тази обява ще бъде публикувана връзка към електронна форма за избор на фирма, осигурена от ФМИ.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

 

Академичните наставници специалностите са следните:

  • Бизнес информационни технологии - гл. ас. д-р Мария Василева, mariavasileva@uni-plovdiv.bg
  • Софтуерни технологии и дизайн гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bg
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ