Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Учебни Разписания 2022/2023    English
Факултет по математика и информатика - Учебни Разписания 2022/2023
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФМИ

  Семестри  Актуализирано на:
1. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА      
1.1. Срок на обучение 1 година зимен летен  
1.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен  
1.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен летен  
2. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ      
2.1. Срок на обучение 1 година зимен летен  
2.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен  
2.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен летен  
3. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ      
3.1. Срок на обучение 1 година зимен летен  
3.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен  
3.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен летен  
4. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ      
4.1. Срок на обучение 1 година зимен летен  
4.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен  
4.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен летен  
5. БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК      
5.1. Срок на обучение 1 година зимен летен -
5.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен -
5.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс -
6. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ
     В УЧИЛИЩЕ
     
6.1. Срок на обучение 1 година зимен -
6.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен -
6.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен -
7. ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА      
7.1. Срок на обучение 1 година
зимен
летен
-
7.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен -
7.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс
зимен
летен
-
8. ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ


8.1. Срок на обучение 1 година -
8.2. Срок на обучение 2 години – І курс зимен летен -
8.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс -
9. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
     В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
-
10. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
     В ПРОГИМНАЗИЯТА
зимен летен -
11. TЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ зимен летен -
12. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ зимен летен -
13. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА зимен летен -
14. БИОСТАТИСТИКА
летен  

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ