Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2021 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2021 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2021 г. - 03.2022 г.

 

Дейностите за периода не са изпълнени в планирания обем,  пряко следствие от условията за работа през изминалата година. 

Неприключилите обществени поръчки за доставки на компютърна и комуникационна техника допълнително отложиха възможността за реализиране на набелязаното.

Забавени в изпълнение са т. 1 и т. 4 от годишния план за развитие на компютърните лаборатории за 2021г. Процедурите по ОП вече са приключени, но към момента се бавят доставките.

Факултетът получи 15 работни станции за подмяна на техниката в една компютърна лаборатория.

Общата сума на техниката, която трябва придобием е над 85000 лв.

През изминалия период екипът на звено “Учебни компютърни зали” е със служител по-малко.
р – л звено УКЗ към ФМИ:  ______________

/Тодор Чаушев/

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 28 / 23.03.2022 г.


 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ