Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Избираеми дисциплини - Пролетен 2021/2022 Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини - Пролетен 2021/2022 Редовно
номер Предмет (име на избираемата дисциплина) Преподавател Линк за материали Пояснения за достъп
1 Педагогически и психологически аспекти на оценяването
на учениците чрез тестове
доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова,
 гл. ас. д-р Ивелина Велчева
Google classroom Сутрин 9:15 -12:30  246 к.з. - Неприсъствено(1ва и 2ра седмица)
2 Аналитична логистика проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов   Сутрин 9:15 -12:30   435 с.з.
3 Геометрично моделиране проф. дмн Манчо Манев Google classroom
Код на курса: wbnu6he
Сутрин 9:15 -12:30   436 с.з.
4 Итерационни методи за корени на полиноми проф. дмн Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков   Сутрин 9:15 -12:30   231 с.з.
5 Математически основи на автоматизираното управление доц. д-р Георги Костадинов Няма да се проведе  
6 Приложна финансова математика проф. д-р Николай Кюркчиев Записаните студенти ще получат покана по майл за Google classroom
Google meet
Сутрин 9:15 -12:30  Неприсъствено
7 Метрични пространства проф. д-р Боян Златанов Няма да се проведе  
8 Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) MS Teams Сутрин 9:15 -12:30   546 к.з.
9 Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL проф. д-р Минчо Сандалски Google meet
Условията на задачи и примерния проект

Google drive
Следобед 12:45 - 16:00  Неприсъствено
10 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи доц. д-р Генчо Стоицов Google classroom Сутрин 9:15 -12:30   Неприсъствено
11 Информационна и комуникационна сигурност доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков Google classroom Сутрин 9:15 -12:30   Неприсъствено
12 Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов Google classroom Следобед 12:45 - 16:00  546 к.з.
13 Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации доц.  Владимир Вълканов и маг. Румен Михайлов   Сутрин 9:15 -12:30   531 к.з.
14 Въведение в генеративната визуализация проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански   Сутрин 9:15 -12:30   532 к.з.
15 Компютърна математика и софтуер проф. дмн Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина,
 гл. ас. д-р Атанас Иванов
Няма да се проведе  
16 Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения доц. д-р Атанаска Георгиева Няма да се проведе  
17 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери доц. д-р Светослав Енков Google classroom
класрум с код gvpfn5w
Следобед 12:45 - 16:00  Неприсъствено
18 Валути и валутни сделки проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев   Сутрин 9:15 -12:30   2 аула
19 Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания
 и разработка на чатботове с Python 3
доц. д-р Силвия Гафтанджиева и гл. ас. д-р Георги Пашев Google classroom Сутрин 9:15 -12:30  Неприсъствено
20 Търговско право в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев DOCS Следобед 13:00 - 16:15 Неприсъствено
21 Математически модели в практиката проф. д.п.н. Сава Гроздев Google meet
Код на курса: tjmrkir
Сутрин 9:15 -12:30   Неприсъствено
22 Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов На 13 и 20 май занятията ще са с двоен хорариум от 9:00 до 16:00 422 ауд. Сутрин 9:15 -12:30   422 ауд.
23 Стратегии за навлизане на пазари доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова   Сутрин 9:15 -12:30   424 ауд.
24 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част Проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев https://chochev.eu/seo2/ Сутрин 9:15 -12:30   Неприсъствено
25 Разработка на уеб приложения с ReactJS проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов Google meet
код: 26klckp
Следобед 12:45 - 16:00  Неприсъствено
26 Тестване на Single page приложения проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова Google classroom
код: 7of52db
Следобед 12:45 - 16:00  Неприсъствено
27 Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL доц. Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев   Сутрин 9:15 -12:30   533 к.з.
28 Обработка и съхранение на структурни и неструктурни данни доц. д-р Анна Малинова, докторант Станислав Даков Няма да се проведе  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ