Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Студенти Правила за прехвърляне Правила за прием на студенти завършили колеж    English
Факултет по математика и информатика - Правила за прием на студенти завършили колеж

Студенти завършили колеж могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в същото професионално направление по силата на решение на Академичния съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" от 18.07.2011 година (Протокол  № 5). Приетите студенти могат да се обучават само срещу заплащане на държавната субсидия, определена за специалността, в която са приети, плюс таксата за обучение, определена със съответното Постановление на Министерския съвет (платено обучение съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и на чл. 95, ал. 4 от ЗВО).  Текущите такси платено обучение може да видите тук. Приетите студенти подписват при записването си декларация, че са съгласни да се обучават в платена форма на обучение.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедурата е следната:

1. Попълва се заявление до Декан и Ректор, в което се описва желаната специалност и форма на обучение. Записва се телефон за връзка и валиден e-mail адрес.
2. Прилага се копие от Академична справка за взети изпити в предишното ВУЗ въз основа на която може да се прецени в кой курс да бъде записан кандидатът.
3. Двата документа се оставят в стая 330.
4. След получаване на обаждане и среща с Декана кандидатът получава информация в кой курс може да бъде записан.
5. С резолираната от Ректор молба, квитанции за такси платено обучение и други документи за записване на новоприети студенти, кандидатът отива в учебен отдел и се записва.
6. Подава се заявление до Декана за признаване на изпитите, в което освен специалност, форма на обучение и курс, е попълнен и факултетният номер, получен при записването.
7. В рамките на пет работни дни студентът получава информация на посочения e-mail адрес за признатите изпити както и кои изпити трябва да положи. Тези дисциплини трябва да се впишат на отделна страница(и) в издадената след записването студентска книжка. Изпитите по тези дисциплини трябва успешно да бъдат положени през първата година на обучението във ФМИ за да се изравни със състудентите си.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ