Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии - 2022/2023 - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии - 2022/2023 - Задочно
 Последна актуализация: 25.8.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Бизнес информационни технологии“ - задочно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата,зала
Час
Допълнителна информация
I курс
Въведение в компютърните науки
доц. д-р Емил Хаджиколев
 8.09.2023
9:00
546 к.з.
 
 Увод в информационните технологии доц. д-р Евгения Ангелова  25.09.2023
9:00
547 к.з.
 

 Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова

 18.09.2023
9:30
233 с.з.
 

Програмиране
гл.ас. д-р Магдалена Веселинова

19.09.2023
09:00
146 к.з.
 

Право и правни информационни системи доц. д-р Христо Паунов

10.09.2023
10:00
446 к.з.
 

Английски език 
доц. д-р Иван Шотлеков

25.09.2023
10:00 432,433,434 к.з.
 

Обектно-ориентирано програмиране проф. д-р Н.Павлов

18.09.2023
10:00
346 к.з. 
 

Информационни технологии в математиката
проф. д-р Анна Малинова

25.09.2023 13:00ч.
346 к.з
 

Банково дело и банкови информационни системи
доц.д-р Соколов

   

Приложна математика
проф.дн Сн.Гочева 

19.09.2023, 14:00, 546 к.з.   

Графика и презентации
доц.д-р А.Пенев

10.09.2023
10:00
546 к.з.
Задължителна регистрация в Classroom, като се използват студентските акаунти.
Специализиран английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
II курс
Програмиране чрез .NET
гл. ас.д-р Никола Вълчанов 
 2023-09-20 
14:00
246 к.з.
 
 Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р Асен Рахнев/
гл. ас. д-р Десислава Войникова

 19.09.2023
12:00
246 к.з

 
 Финансова математика 
гл. ас.д-р Милена Петкова
 23.09.2023
14:00
146 к.з.
 
Застрахователна математика
проф. д-р Н. Кюркчиев/
  гл. ас. д-р Мария Василева
18.09.2023
11:00
547 к.з.
 
Информационни технологии в Интернет гл. ас. д-р Христо Христов  16.09.2023
11:00
535 к.з.
 
Иконометрия
проф. д-р Анна Малинова
25.09.2023
13:00
346 к.з.
 
Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL
доц. д-р. Хаджиколев
8.09.2023 
11:00
546 к.з.
 
Бази от данни
проф.д-р А.Стоянова /
гл.ас.д-р Г. Чолаков
18.9.2023
9:00
546 к.з.
Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
Счетоводство и счетоводни информационни системи
проф.д-р  Асен Рахнев/
гл. ас. д-р Елена Тодорова
19.09.2023
10:00
446 к.з. 
 
III курс
 Програмиране на JAVA 
доц. д-р Владимир Вълканов
 12.09.2023
9:00
546 к.з.
 
Софтуерни технологии
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
21.09.2023
11:00
446 к.з.
Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Въведение в облачните технологии
доц. д-р Станка  Хаджиколева 
 9.09.2023 14:00 547 к.з.  
 Моделиране и управление на бизнес  процеси
проф.д-р Е.Сомова
19.09.2023
9:00
547 к.з. 
 
 Компютърни мрежи и комуникации проф. д-р Ив.Ганчев    27.09.2023
9:30 ч.
446, 546 к.з.
 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
 Инвестиции и инвестиционни техники проф.д-р А.Захариев 14.09.2023 14:00 533 к. з.   
Уеб дизайн доц.д-р Т.Глушкова 18.09.2023 11:00 547 к.з.  
IV курс
Оптимизационни модели в икономиката
гл.ас.д-р Десислава Войникова
19.09.2023
10:00
246 к.з.
 
Електронна търговия
доц. д-р Тодорка Глушкова
18.09.2023
11:00
547 к.з.
 
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф. д-р Антон Илиев
24.09.2023
08:15
446 к.з.
 
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Бизнес информационни системи
доц. д-р Кремена Стефанова
11.09.2023
09:00
346 к.з.
 
Анализ на инвестиционни проекти
проф.д-р Андрей Захариев 
14.09.2023
14:00
533 к. з.
 
Борсова и извънборсова търговия
гл.ас.д-р М.Петкова
23.09.2023
14:00
146 к.з.
 
Издателски системи
доц. д-р Кремена Стефанова
11.09.2023
09:00
346 к.з.
 
Бизнес информационни технологии
проф. д-р А.Рахнев
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ