Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2012/2013 пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2012/2013 пролетен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2012/2013  година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Итерационни  методи за корени на полиноми
за всички

проф. Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков

2 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. Андрей Захариев, доц. Георги Костадинов, доц. Атанаска Георгиева
3 Въведение в математика на парите за всички доц. Боян Златанов 
4 Различни подходи в геометрията за всички  доц. Пенка Рангелова
5 Приложение на алгебрата в електростатиката за всички доц. Кирил Коликов, док-т Стефан Божков
6 Приложение на математиката в икономиката за всички доц. Костадин Грибачев
7 Системи уравнения за всички доц. Румяна Маврова
8 Полиноми и алгебрични уравнения за всички проф. д.м.н. Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
9 Методи за решаване на екстремални задачи за всички проф. Христо Семерджиев
10 Интерактивна математика за всички проф. Снежана Гочева, док-т Десислава Войникова
11 Графични стандарти (OpenGL) за всички доц. Димчо Димов и гл. ас. Александър Пенев
12 Семантичен уеб за 3 и 4 курс БИТ, И проф. Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева
13 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) за всички доц. Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев, док-т Христо Лесев
14 Приложна финансова математика за всички проф. Николай Кюркчиев
15 Компютърни презентации с LaTeX за всички доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
16 Oracle Database Program with PL/SQL за всички проф. Станимир Стоянов,  гл. ас. Георги Чолаков
17 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл. ас. д-р Петър Копанов
18 Уикипедия и уики технологии
за всички проф. Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова
19 Практическо създаване на web апликации
за всички доц. д-р Коста Гъров, инж. Стоян Черешаров
20 Съвременни решения за виртуализация (Практикум)
за всички Цоло Цолов (сист. админ., УКЗ)
21 Защита на компютърни мрежи (Практикум)
за всички Еди Фесчиян (сист. админ., УКЗ)
22 Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници
за всички доц. д-р Христо Крушков, док-т Христо Тошков
23 Паралелни алгоритми
за всички доц. Т. Гюров, доц. Е. Атанасов
I. Задочно Обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Програмиране в среда Arduino (по 60 души)
за всички

Проф. д.м.н Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков

2 Приложна финансова математика за всички Проф. д-р Николай Кюркчиев
3 Въведение в биоинформатиката за всички Проф. д-р Антон Илиев
4 Математически основи на автоматизираното управление за всички Доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Атанаска Георгиева
5 Компютърни презентации с LaTeX (по 60 души) за всички Доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
6 Основи на РНР за всички Доц. д-р Елена Сомова, докт. Йордан Енев
7 Методи за решаване на екстремални задачи за всички Проф. д.м.н. Христо Семерджиев
III. Факултативни Дисциплини
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Избрани задачи от математически олимпиади
за всички

гл.ас.д-р Петър Копанов

2 PHP за напреднали – 3 част (Практикум) за всички Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)
3 Руски език – 3 част (Практикум) за всички гл.ас. Петранка Савова
4 Говорна култура и делово общуване за всички гл.ас.д-р Маргарита Александрова (от ПФ)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ