Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Антон Илиев
ръководител катедра
440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg Вторник: 12:00 - 13:00  
проф. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg В платен отпуск.
проф. д-р Николай Павлов,
зам.-декан
244 032 261-747 nikolayp@uni-plovdiv.bg

Сряда: 12:00 - 13:00


проф. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Вторник: 12:00 - 13:00
доц. д-р Кремена Стефанова 342 032 261-746
kstefanova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 11:30 - 12:30
доц. д-р Веселин Кюркчиев 440 032 261-773 vkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 12:30 - 13:30
гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753 etodorova@uni-plovdiv.bg Сряда: 12:30 - 13:30
Четвъртък: 12:30 - 13:30

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  mstoeva@uni-plovdiv.bg Понеделник: 08:00 - 09:00
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg  Понеделник: 13:15 - 14:15
Сряда: 12:30 - 13:30

гл. ас. д-р Симеон Монов 244 032 261-747 smonov@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12:00 – 13:00
Четвъртък: 11:00 – 12:00
 
ас. Мария Добрева 244 032 261-747 m-dobreva@uni-plovdiv.bg Петък: 13:00 – 14:00
ас. Иван Желев 244 032 261-747 izhelev@uni-plovdiv.bg Вторник: 09:00 - 10:00
Четвъртък: 09:00 - 10:00
ас. Венцислав Дилянов 545 032 261-773 dilianov@uni-plovdiv.bg Вторник: 17:00 - 18:00
ас. Гергана Колева - - gerry.koleva@uni-plovdiv.bg Понеделник: 08:00 - 09:00
Четвъртък: 16:00 - 17:00
инф. Георги Спасов 244 032 261-747 georgi.spasov@uni-plovdiv.bg Вторник: 14:30 - 15:30
Петък: 12:00 - 13:00
инф. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Вторник: 10:30 - 11:30
инф. Виктор Матански 440
 032 261-759  matanski@uni-plovdiv.bg Вторник: 09:30 - 10:30
Четвъртък: 17:00 - 18:00

проф. д.м.н. Снежана Христова
гост-преподавател

342 032 261-746 snehri@uni-plovdiv.bg Вторник: 13:00 – 14:00

проф. д-р Асен Рахнев
гост-преподавател

545 032 261-773 assen@uni-plovdiv.bg Вторник: 10:30 - 11:30  
проф. д-р Николай Кюркчиев
гост-преподавател
440 032 261-759 nkyurk@uni-plovdiv.bg Понеделник: 13:15 – 14:15
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 eangelova@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 12:30 – 13:30

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ