Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ Визитка    English
Факултет по математика и информатика - Визитка

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Днес той е  утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 87 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (14 професори и 28 доценти) и повече от половината – с научни степени (5 доктори на науките и 71 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия.

Годишно ФМИ обучава около 2000 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления 4.6. „Информатика и компютърни науки“, 4.5. „Математика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по...“. Провежда обучение за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ на около 100 докторанти. Обучава и лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“. Водят се множество различни други образователни курсове – кандидатстудентски, компютърни и др.

Всички направления и специалности във ФМИ са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценки над 9 за срок до 2020 г. Повече информация относно програмите, учебните планове и условията за кандидатстване ще намерите в нашия сайт.

ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи се успешно не само у нас, но и навсякъде по света. Те са изявени научни работници и преподаватели във висши училища, ръководители на катедри, факултети, университети. Хиляди са прекрасни учители, директори на училища, експерти и ръководители в областта на образованието. Много са висококвалифицирани специалисти в различни фирми и водещи компании в областта на информатиката и информационните технологии, в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи. Не са малко и реализиралите се успешно като политици и държавни ръководители в регионален и републикански мащаб – кметове, областни управители, депутати, посланици, заместник-министри, министри и дори вицепремиери. Възпитаници на Факултета са и граждани от Турция, Македония, Гърция, Русия, Молдова, Украйна, Ирак, Никарагуа, Йордания, Австрия, Израел.

Факултетът е разположен в нова университетска сграда с голям парк, уютни барчета, студентски стол, университетска книжарница, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала, специализирана библиотека. ФМИ разполага с 14 модерни учебни компютърни зали с над 300 работни места и мултимедии, лаборатория по роботика, мехатроника и телемеханика, лаборатория по интерактивна математика, постоянен интернет достъп до компютърните зали и кабинетите на преподавателите, както и с безжичен интернет достъп на територията на сградата и вътрешния двор, с лицензиран софтуер с учебни и други информационни материали.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ