Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. E-mail адрес Приемно време
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител катедра
545
032 261-773
assen@uni-plovdiv.bg Вторник: 14:15 - 15:15
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 11:30 - 12:30


проф. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg В платен отпуск.
проф. д-р Николай Павлов, зам.-декан 244 032 261-747 nikolayp@uni-plovdiv.bg

Сряда: 11:30 - 12:30


проф. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Сряда: 09:30 - 10:30
доц. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 08:30 - 09:30
доц. д-р Веселин Кюркчиев 545 032 261-773 vkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Вторник: 11:00 - 12:00
гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753 etodorova@uni-plovdiv.bg Понеделник: 14:30 - 15:30
Четвъртък: 13:30 - 14:30

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  mstoeva@uni-plovdiv.bg Сряда: 08:00 - 09:00
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg  Понеделник: 12:30 - 13:30
Сряда: 17:45 - 18:45

инф. Георги Спасов 244 032 261-747 georgi.spasov@uni-plovdiv.bg Вторник: 14:30 - 15:30
Петък: 12:00 - 13:00

инф. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 10:30 - 11:30
инф. Виктор Матански 440
 032 261-759  matanski@uni-plovdiv.bg Понеделник: 15:00 - 16:00
Сряда: 13:00 - 14:00

ас. Мария Добрева 244 032 261-747 m-dobreva@uni-plovdiv.bg Петък: 13:00 – 14:00
ас. Иван Желев 244 032 261-747 izhelev@uni-plovdiv.bg Понеделник: 16:00 - 17:00
Сряда: 12:00 - 13:00

гл. ас. д-р Симеон Монов 244 032 261-747  smonov@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12:00 – 13:00
Четвъртък: 11:00 – 12:00

ас. Венцислав Дилянов 545 032 261-773 dilianov@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 13:00 - 14:00
ас. Гергана Колева     gerry.koleva@uni-plovdiv.bg Понеделник: 16:00 - 17:00
Четвъртък: 18:15 - 19:15
 

проф. д.м.н. Снежана Христова
гост-преподавател

342 032 261-746 snehri@uni-plovdiv.bg Петък: 12:30 – 13:30
проф. д-р Николай Кюркчиев гост-преподавател 440 032 261-759 nkyurk@math.bas.bg Вторник: 14:15 – 15:15
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател
545 032 261-773 eangelova@uni-plovdiv.bg Сряда: 13:00 – 14:00

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ