Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра Методика на обучението по математика и информатика    English
Факултет по математика и информатика - Катедра Методика на обучението по математика и информатика
Научни направления и участие в проекти
 
Рефлексивно-синергетичен подход при обучението по математика 
Модели на учебни дейности с математически задачи
Методи и методика за решаване и съставяне на задачи по математика
Иновация, иновационна дейност, иновационни образователни технологии в обучението по математика
Интелект и творчество в обучението по математика
Методика на използване на компютърни технологии в обучението по математика
Развитие на пространствената интелигентност в обучението по математика
Приложна лингвистика
Интердисциплинарен проектно-ориентиран подход в обучението по ИТ
Ръководител катедра:  проф. д-р В. Милушев

Ръководство и участие в научни проекти:

1. Тема: "ОСНОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ И РЕШАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО МАТЕМАТИКА", ПУ "Паисий Хилендарски", Поделение "Научна и Приложна Дейност", Договор № 01-П-41, 2001 - 2002 г.

2. Тема: "ОБУЧАВАНЕ НА УЧЕЩИТЕ СЕ (СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ) НА МЕТОДИ И МЕТОДИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА И РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ТЯХ", "ПУ "Паисий Хилендарски", Поделение "Научна и Приложна Дейност", Договор № 03-П-58, 2003 - 2004 г. 

3. Тема: "МОДЕЛИРАНЕТО НА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ РАБОТА С УЧЕБНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ - АСПЕКТ НА ДЕДУКТИВНИЯ  МЕТОД   В  ИЗСЛЕДВАНИЯТА  ПО  МЕТОДИКА  НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА", "ПУ "Паисий Хилендарски", Поделение "Научна и Приложна Дейност", Договор № 05-М-16,  2005 - 2006 г.

4. Тема: "Развитие на мисленето на учещите се", НПД при ПУ, дог. 01-П-42, 2001 - 2002 г.

5. Тема: ""Интелект и творчество в обучението по математика", НПД при ПУ, дог. 03-П-8,  2003 - 2004 г.

6. Тема: "Иновация и иновационна дейност в обучението по математика", НПД при ПУ, дог. 05-М-5, 2005-2006 г.

7. Тема: "Европейска виртуална лаборатория по математика", Пилотен проект по Програма Леонардо да Винчи, Европейска комисия, 2006-2008.

8. Проект CEF Professional "Общоевропейска рамка за стандарти в езиковите и комуникационните компетенции" на програма Леонардо да Винчи, FI-05-B-F-LA-160620, 2005 - 2007.

9. Проект EUROPAL (Европейска педагогика за автономно обучение) - проект по програма Коменски 2 на Програма Сократ, № 118668-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21, 2004 - 2007.

10. Проект PICTURE (Портфейл за междукултурно общуване - към използване на реалните преживявания) - програма Лингва 2 на Програма  Сократ, № 113684-CP-1-2004-1-NL-LINGUA-L2,  2004 - 2006.

11. Проект createIT (Създаване на модули за практикувне на английски език с информационни технологии)  на Британския съвет - 2003 - 2005.

12. Проект LATE - Лингвистични одити - инструментариум за Европа -Програма Леонардо да Винчи 2, № NL/01/B/F/LA/123140, 2001 - 2003.

13. Тема: "Портален сайт за обучение по английски език, за генериране на тестове в он-лайн режим по заявка на преподавателя и за провеждане на тестови изпитвания и изследвания в он-лайн режим", 01-М-64, 2001-2002, 2002 - 2003, Национален фонд "Научни изследвания", МОН.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ