Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Състав    English
Факултет по математика и информатика - Състав

Председател : доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина (зам.-декан) – катедра "ОМИИТ"
Зам.-председател: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – катедра "Математически анализ"

Членове:
1.  Доц. д-р Христина Николова Кулина - кат. "Математически анализ";
2.  Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова - кат. "Компютърни технологии";
3.  Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков - кат. "Компютърни системи";
5.  Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова - кат. "Алгебра и геометрия";
6.  Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова - кат. "Компютърни технологии";
7.  Гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева - кат. "Компютърна информатика";
8.  Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов - кат. "Софтуерни технологии";
9.  Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова - кат. "Математически анализ";
10. Катерина Димитрова Чавдарова (фак. №1901181051, спец. МИИТ);
11. Андон Венциславов Николов (фак. №19013221015, спец. СИ).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ