Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – летен семестър 2022/2023    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – летен семестър 2022/2023

ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2022-2023 година

Квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии”

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

Дата,
Час

Дисциплина,
Преподавател/и
Вид Зала
11.02.(събота), 9:00 Педагогика  
проф. Галин Цоков
лекции 422 ауд.

12.02.(неделя), 9:00

Педагогика  
проф. Галин Цоков, гл.ас. д-р Р. Иванова
лекции 422 ауд.
18.02. (събота),9:00-15:00 ЗИД N2 от група А,
Дигитална компетентност и дигитална креативност
Проф. К. Гъров, Гл. ас. д-р Ивелина Велчева
лекции 446 к.з
19.02. (неделя),9:00-15:00 ЗИД N2 от група А,
Дигитална компетентност и дигитална креативност
Проф. К. Гъров. Гл. ас. д-р Ивелина Велчева
Лекции и лабораторни  упражнения 446 к.з. 
25.02.(събота),9:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров
лекции
446 к.з.
26.02.(неделя),9:00-15:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
проф. Коста Гъров
лекции
446 к.з.
11.03.(събота), 9:00-15:00 Факултативна дисциплина
Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище
Доц. д-р Иван Шотлеков
Лекции и упражнения 446 к.з.
12.03.(неделя) 9:00-15:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Доц. Ст. Анева
Упражнения
446 к.з.
18.03.(събота), 9:00-15:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Доц. Ст. Анева
Упражнения
446 к.з.
19.03. (неделя),9:00-15:00 ЗИД N2 от група В,
Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии
Проф. К. Гъров
Лекции 446 к.з.
25.03. (събота),9:00-15:00 ЗИД N2 от група В,
Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии
Проф. К. Гъров
Лекции
446 к.з.
29.04.(събота),9:00 Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции и упражнения 422 ауд.
03.06.(събота), 9:00-15:00 Компетентностен подход и иновации в образованието
доц. Стефка Анева
Лекции 446 к.з.
04.06.(неделя),9:00-15:00 Компетентностен подход и иновации в образованието
Гл. ас. Елена Тодорова
лабораторни занятия 446 к.з.
04.06. (неделя), 8:30-10:30 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Проф. К. Гъров
Изпит
246 к.з.
01.04.-20.06. 2023 г. Преддипломна и стажантска педагогическа практика. Полагане на практико-приложен изпит по специалността и подготовка на дипломни работи
Проф. К. Гъров, доц. Ст.Анева, учители наставници
Упражнения Базови училища

 

Лекции
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ