Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – зимен семестър 2022/2023    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – зимен семестър 2022/2023

ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2022-2023 година

Квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии”

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

Дата,
Час

Дисциплина,
Преподавател/и
Вид Зала

22.10. (събота)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. Евг. Ангелова, докторант Ст. Чиликова
Лекции и упражнения 446 к.з.

23.10. (неделя)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. Евг. Ангелова, докторант Ст. Чиликова
Лекции и упражнения 446 к.з. 
29.10. (събота)
9:00-14:00
Психология
Доц. Ю. Янакиев
Лекции 424 ауд.
30.10.(неделя)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения 446 к.з. 
5.11. (събота)
9:00-14:00
Интегриран практикум по информатика
Проф. Е. Сомова
Лабораторни занятия  446 к.з.
6.11. (неделя)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения 446 к.з.
12.11. (събота)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения 446 к.з.
13.11. (неделя)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения 446 к.з.
19.11. (събота)
9:00-14:00
Интегриран практикум по информатика
Проф. Е. Сомова
Лабораторни занятия 446 к.з.
20.11. (неделя)
9:00-17:00
Училищен курс по информатика и ИТ
Проф. К. Гъров
Лекции 446 к.з.
26.11. (събота)
9:00-17:00
Училищен курс по информатика и ИТ
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лабораторни занятия  446 к.з.
27.11. (неделя)
9:00-17:00
Училищен курс по информатика и ИТ
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лабораторни занятия 446 к.з.
03.12. (събота)
9:00-17:00
Училищен курс по информатика и ИТ
Проф. К. Гъров
Лекции 446 к.з.
04.12. (неделя)
9:00-19:00
Задължително избираема дисциплина от група А
Тестология
Доц. Е. Ангелова, гл. ас. д-р Ив. Велчева
Лекции 446 к.з.
10.12. (събота)
09:00-19:00
Задължително избираема дисциплина от група Б
Уеб базирани среди за обучение
Доц. Г. Стоицов
Лекции 446 к.з.
11.12. (неделя)
9:00-17:00
Психология
Доц. Ю. Янакиев, д-р Б. Басилев
Лекции и упражнения 424 ауд.
17.12. (събота)
9:00-17:00
Психология
Доц. Ю. Янакиев, д-р Б. Басилев
Лекции и упражнения 424 ауд.
18.12. (неделя)
8:30-10:00
Училищен курс по информатика и ИТ
Проф. К. Гъров, Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Изпит 446 к.з.
18.12. (неделя)
10:30-18:00
Информационни системи и бази от данни
Доц. Т. Глушкова
Лекции 446 к.з.
07.01. (събота)
9:00-19:00
Хоспитиране
Доц. Стефка Анева
Упражнения 446 к.з.
08.01. (неделя)
9:00-17:00
Информационни системи и бази от данни
Доц. Т. Глушкова
Лабораторни занятия  446 к.з.
14.01. (събота)
9:00-19:00
Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова
Лекции и упражнения  424 ауд.
15.01 (неделя)
10:00-13:00
Програмиране
Проф. д-р Антон Илиев
Изпит 446 к.з.

 

Лекции
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ