Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2022/2023 - зимен семестър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2022/2023 - зимен семестър

Избираеми дисциплини за учебната 2022/2023година
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1.

PropTech в България и 30 европейски държави

за всички

доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова

2.

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев, хон. ас.  Николина Шопова

3.

Анализ на международните икономически отношения

за всички

доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов

4.

Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

5.

Бизнес статистика с SPSS

за всички

гл. ас. д-р Атанас Иванов

6.

Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

7.

Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning

за всички

доц. Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов

8.

Въведение в математика на парите

за всички

проф. д-р Боян Златанов

9.

Въведение в теоретичната информатика

За БИТ и СТД

проф. д-р Христо Кискинов

10.

Въведение във функционалния анализ

за М, ПМ, БМ, МИИТ, ИТМОМ

доц. д-р Атанаска Георгиева

11.

Дискретни логистични модели

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев

12.

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

13.

Икономическа политика на България и света

за всички

проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

14.

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков

15.

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Павлина Атанасова

16.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

17.

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова

18.

Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

19.

Мобилни приложения - Андроид за начинаещи

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Йордан Тодоров

20.

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

21.

Разработване на Single page приложения с Angular

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова

22.

Разработване на уебсайт с Drupal

за всички

доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Трио Интерактив)

23.

Разработка на игри в С++ с Unreal Engine

за всички

проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software)

24.

Разработка на уеб приложения с ReactJS

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)
1. 

Аналитична бизнес икономика

за всички

доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов

2. 

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Павлов

3. 

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, гл. ас. д-р Атанас Иванов

4. 

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Тодорка Глушкова

5. 

Визуално програмиране с Processing

за всички

проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански

6. 

Въведение в машинното обучение

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, ас. д-р Симеон Монов

7. 

Изграждане на SQL бази данни

за всички

проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева

8. 

Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft

за всички

доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков

9. 

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

10. 

Кодиране и криптография

за всички

проф. д.м.н. Иво Михайлов

11. 

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов

12. 

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Павлина Атанасова

13. 

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

14. 

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова

15. 

Мултиплеър игри с Unreal Engine

за всички

проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software)

16. 

Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3

за всички

доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев

17. 

Основи на големите данни

без СИ

проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева

18. 

Паралелно програмиране със C# и TPL

за всички

проф. д-р Николай Павлов

19. 

Приложни алгебрични модели

за всички

проф. д.м.н. Иво Михайлов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов

20. 

Програмиране в среда Arduino

за И, БИТ, СТД, СИ

доц. д-р Светослав Енков

21. 

Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев

22. 

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

23. 

Теория на графите

без БМ

проф. д.м.н. Манчо Мане

24. 

Теория на равновесието в неконкурентни пазари

за всички

проф. д-р Боян Златанов

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
(Информатика 4 курс и Софтуерно инженерство 4 курс)

1

Бизнес право 1 част

факултативна дисциплина

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

2

Въведение в правото на интелектуалната собственост

факултативна дисциплина

доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов

3

Инвестиране и лични финанси

факултативна дисциплина

проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

4. Панаирна индустрия и иновации

факултативна дисциплина

доц. д-р Иван Соколов

IІ. Задочно обучение
СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1. Анализ на международните икономически отношения за всички доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов
2. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски
3. Бизнес статистика с SPSS за всички гл. ас. д-р Атанас Иванов
4. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
5. Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути за всички доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев
6. Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов
7. Икономическа политика на България и света за всички проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев
8. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров
9. Информационна сигурност за всички доц. д-р Николай Касъклиев
10. Математически аспекти при описанието на природни системи за всички доц. д-р Павлина Атанасова
11. Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)
12 Аналитична бизнес икономика за всички доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов
13 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов
14 Визуално програмиране с Processing за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
15

Компютърна математика и софтуер

за всички проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
16 Математически модели на класически и квантови системи за всички доц. д-р Павлина Атанасова
17

Обектно-ориентирано проектиране със С++

без СИ доц. д-р Силвия Гафтанджиева
18

Програмиране в среда Arduino

за всички доц. д-р Светослав Енков
19

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички доц. д-р Генчо Стоицов
20

Теория на равновесието в неконкурентни пазари

за всички проф. д-р Боян Златанов
СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (за специалности Информатика и Софтуерно инженерство, 4-ти курс)
1.

Бизнес право 1 част

факултативна дисциплина проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
2. Инвестиране и лични финанси факултативна дисциплина проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ