Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2022    English
Факултет по математика и информатика - Април 2022

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода ноември 2021 г. – април 2022 г.


През периода 11. ноември 2021 – 12. април 2022 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1) Бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на определените преподаватели от ФМИ.

2)  Изготвен бе следния график за атестиране:

 1. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков – 11:15 ч.
 2. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова – 11:30 ч.
 3. Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова – 11:45 ч.
 4. Гл. ас. д-р Мая Василева Стоева – 12:00 ч.
 5. Гл.ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов – 12:15 ч.
 6. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – 12:30 ч.
 7. Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов – 12:45 ч.

3) На 12. април 2022 г. (вторник) се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 7 (седем) преподаватели. С всеки преподавател бе проведено събеседване, дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията: Учебна, Научна, Административна дейност и Студентско мнение. Резултатите от атестирането са описани в Протокол  № 2 от 12.04.2022 г. на ФКА. Окончателните оценки са:

 1. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков – положителна
 2. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова – положителна
 3. Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова – положителна
 4. Гл. ас. д-р Мая Василева Стоева – положителна
 5. Гл.ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов – положителна
 6. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – положителна
 7. Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов – положителна

 

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

12.04.2022 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ