Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по математика - пролетен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - Учител по математика - пролетен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 29.03.2022 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

Квалификация: “Учител по математика”
 магистър (1 г.)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща kvalmat2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
9.04.2022 до 16.04.2022 се провеждат дисциплини от зимен триместър

30.04.2022
(събота)
9:30-16:30

Факултативна дисциплина
История на математиката
Доц. д-р Марта Теофилова

Лекции

Линк към Google meet

Google Classroom: 6p54bch

1.05.2022

-

-

-

7.05.2022

-

-

-

8.05.2022

-

-

-

14.05.2022

-

-

- 

15.05.2022

-

-

- 

21.05.2022

-

-

- 

22.05.2022

-

-

-

28.05.2022
(събота)
9:00-16:00

ИД от група Б
Методи и методика за съставяне на математически задачи 
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Д. Бойкина

Лекции

Код за класна стая:
4oaptzb
Линк към Google Meet:
Google met

29.05.2022
(неделя)
9:00-15:00

ИД от група Б
Методи и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Д. Бойкина

Упражнения

Код за класна стая:
4oaptzb
Линк към Google Meet:
Google meet

11.04.- 20.06. 2022 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика
Полагане на практико-приложен изпит по специалността.
Доц. Бойкина
учители наставници

Упражнения

Базови училища

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ