Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по математика - есенен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - Учител по математика - есенен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 13.10.2021 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

Квалификация: “Учител по математика”

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.
На служебната си електронна поща kvalmat2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

16.10.2021 (събота)

9:00-17:00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции

Дистанционно

Код за Google Classroom: 5j7r6u3

Meet

17.10.2021 (неделя)

9:00-17:00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н Васил Милушев
Упражнения

Дистанционно

Код за Google Classroom: 5j7r6u3

Meet

23.10.2021 (събота)
- - -

24.10.2021 (неделя)

- 

- -
30.10.2021(събота)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Евгения Ангелова
Лекции

Дистанционно

Код за Google Classroom: oj2raed 

31.10.2021(неделя)

9:00-14:00

Психология

доц. Ю. Янакиев
Лекции

Дистанционно

Meet

06.11.2021 (събота)

9:00-15:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Евгения Ангелова
Упражнения

Дистанционно

Код за Google Classroom: oj2raed 
07.11.2021(неделя)

- 

- -
13.11.2021(събота)
9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“

Проф. д-р П. Рангелова
Лекции

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща) 

14.11.2021(неделя)

9:00-15:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“

Проф. д-р П. Рангелова

 

Упражнения  

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща)
20.11.2021(събота)
9:00-17:00

Приобщаващо образование

Проф. Дора Левтерова
Лекции

Дистанционно

Meet

21.11.2021(неделя)

- 

- -

27.11.2021(събота)

9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“

Доц. д-р. Д. Бойкина
Лекции

Дистанционно
Meet

Код за Google Classroom: kaqimch

(студентите ще получат покана за включване в класната стая)

28.11.2021(неделя)

9:00-15:00

Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“

Доц. д-р. Д. Бойкина
Упражнения

Дистанционно
Meet

Код за Google Classroom: kaqimch

(студентите ще получат покана за включване в класната стая)
04.12.2021(събота)
9:00-12:00

Училищен курс по анализ

Проф. д.п.н Васил Милушев
Изпит  

05.12.2021(неделя)

9:00-12:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Доц. д-р Евгения Ангелова

 

Изпит -
11.12.2021(събота)

- 

-
12.12.2021(неделя)
- -
18.12.2021(събота)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,

гл. ас. И. Стоянов
Лекции и упражнения

Дистанционно

 Meet

19.12.2021(неделя)

9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,

гл. ас. И. Стоянов
Лекции и упражнения

Дистанционно

 Meet

8.01. 2022 (събота)

-

- -

9.01. 2022 (неделя)

9:00-12:00

Приобщаващо образование

Проф. Дора Левтерова
Изпит  

15.01. 202(събота)

9:00-12:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,

гл. ас. И. Стоянов
Изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ