Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – есенен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – есенен триместър 2021/2022

Последна актуализация: 14.10.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

Квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии”
 
 Есенен триместър
 
Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
16.10. (събота) 9:00-16:00 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда  
Доц. Евг.Ангелова, гл.ас. Ив. Велчева, докторант Ст.Чиликова
Лекции и упражнения

146, 246 и 346, 446 к.з.

За болни и карантинирани: Създайте  акаунт към Gmail по  следния образец kv21267ХХ@gmail.com,  ХХ - последните две цифри от Вашия факултетен номер. Включете се към класната стаякод: ml2me6m На 16.10 ще публикуваме линк за връзка в Meet.

17.10. (неделя) 9:00-16:00 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда  
Доц. Евг.Ангелова, гл.ас. Ив. Велчева, докторант Ст.Чиликова
Лекции и упражнения

146, 246 и 346, 446 к.з.

За болни и карантинирани: Създайте  акаунт към Gmail по следния образец:  kv21267ХХ@gmail.com,  ХХ - последните две цифри от Вашия факултетен номер. Включете се към класната стая; код: ml2me6m.  На 16.10 ще публикуваме линк за връзка в Meet.

30.10.(събота)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения

Дистанционно Meet

 31.10. (неделя) 9:00-14:00 Психология
Доц. Ю. Янакиев
Лекции

Дистанционно
Meet

06.11. (събота)
9:00-14:00
Интегриран практикум по информатика,
Доц. Е. Сомова
Лабораторни занятия Дистанционно
Docs
7.11. (неделя)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения Дистанционно Meet
13.11(събота)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения Дистанционно Meet
14.11(неделя)
9:00-14:00
Програмиране
Проф. Антон Илиев
Лекции и упражнения Дистанционно Meet
20.11. (събота) 9:00-17:00 Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова
Лекции Дистанционно
Meet
21.11. (неделя)
9:00-14:00
Интегриран практикум по информатика,
Доц. Е. Сомова
Лабораторни занятия Дистанционно
Docs
27.11. (събота) 9:00-16:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лабораторни занятия Дистанционно
Google Meet
Google Classroom (студентите ще получат покана за включване в класната стая)
28.11. (неделя) 9:00-16:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лабораторни занятия Дистанционно
Google Meet
Google Classroom (студентите ще получат покана за включване в класната стая)
4.12. (събота) 9:00-14:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров
Лекции Дистанционно
Google Meet
Google Classroom (студентите ще получат покана за включване в класната стая)
5.12. (неделя) 9:00-14:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров
Лекции Дистанционно
Google Meet
Google Classroom (студентите ще получат покана за включване в класната стая)
11.12. (събота) Задължително избираема дисциплина от група А
Тестология
Доц. Е. Ангелова, гл. ас.-р Ив. Велчева
Лекции

Дистанционно 

Код за Google Classroom: ml2me6m
12. 12. (неделя) 09:00-17:00 Задължително избираема дисциплина от група Б
Уеб базирани среди за обучение
Доц. Г. Стоицов
Лекции

Дистанционно

Classroom

Код на курса: 7wkxmqh

18.12. (събота) 9:00-17:00 Психология
Доц. Ю. Янакиев, Гл. ас. Иван Стоянов
Лекции и упражнения Дистанционно
Meet
19.12. (неделя) 9:00-17:00 Психология
Доц. Ю. Янакиев, Гл. ас. Иван Стоянов
Лекции и упражнения Дистанционно
Meet
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ