Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2021    English
Факултет по математика и информатика - Април 2021

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ
Отчет за периода ноември 20
20 г. – април 2021 г.

През периода ноември 2020 – април 2021 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1) През месец ноември 2020 г. бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на определените преподаватели от ФМИ.

2)  Изготвен бе следния график за атестиране:

 1. Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова – 15:00 ч.
 2. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков – 15:10 ч.
 3. Гл.ас. д-р Атанас Вълев Иванов – 15:20 ч.
 4. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова  – 15:30 ч.
 5. Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев – 15:40 ч.
 6. Ас. Юри Тодоров Хоптериев – 15:50 ч.

3) На 16. април 2021 г. се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 6 (шест) преподаватели. С всеки преподавател бе проведено събеседване, дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията: Учебна, Научна, Административна дейност и Студентско мнение. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 1 / 16.04.2021 г. на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация. Окончателните оценки са:

 1. Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова – положителна;
 2. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков – положителна;
 3. Гл.ас. д-р Атанас Вълев Иванов – положителна;
 4. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова  – положителна;
 5. Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев – положителна;
 6. Ас. Юри Тодоров Хоптериев – отрицателна.

 

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

 

16.04.2021 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ