Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – пролетен триместър 2020/2021

ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по математика и информатика

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии

ПЛОВДИВ

ПРОЛЕТЕН  ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат  дистанционно. На служебната си електронна поща kvaliit2021@gmail.com или kvaliit2020.2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

27.03. (събота), 9:00-16:00

ИД №2, от тип Б, Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии
Проф.  К. Гъров

лекции

Онлайн

28.03. (неделя), 9:00-17:00

Хоспетиране
Доц. Ст. Анева

лабораторни занятия

Онлайн

03.04. (събота), 09:00-16:00

Факултативна дисциплина
Доц. И. Шотлеков

лекции   

Онлайн

12.04.-20.06.2021 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика. Полагане на практико-приложен изпит по специалността

Проф. К. Гъров
доц. Ст. Анева
Учители Наставници

упражнения

Базови училища.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ