Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – есенен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – есенен триместър 2020/2021

Последна актуализация: 19.11.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

Квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии”
 
 Есенен триместър
 
 Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга дистанционно. На служебната си електронна поща kvaliit2020.2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите. Паролата ще бъде съобщена на първото занятие от съответния преподавател.

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
24.10. (събота), 9:00-16:00 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
Гл. ас. д-р Е. Тодорова, д-р Ив. Велчева, докторант Ст. Чиликова                                                                  
Лекции и упражнения  146, 246 и 346 к.з.
25.10. (неделя), 9:00-16:00 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
Гл. ас. д-р Е. Тодорова, д-р Ив. Велчева, докторант Ст. Чиликова                                                                  
Лекции и упражнения  146, 246 и 346 к.з.
31.10. (събота), 9:00-14:00 Психология
Занятията по Психология ще се провеждат дистанционно. Линк за провеждането ще получите на служебната поща: kvaliit2021@gmail.com
Лекции 422 ауд.
1.11. (неделя), 9:00-14:00

Психология
Занятията по Психология ще се провеждат дистанционно. Линк за провеждането ще получите на служебната поща: kvaliit2021@gmail.com

Лекции 422 ауд.
7.11. (събота), 9:00-16:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Упражнения Дистанционно
8.11. (неделя), 9:00-16:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Упражнения Дистанционно
14.11. (събота), 9:00-14:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров
Лекции Дистанционно
15.11. (неделя), 9:00-14:00 Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров
Лекции Дистанционно .
21.11. (събота), 9:00-14:00 Програмиране,
Проф. А. Илиев 
Лекции Дистанционно
22.11. (неделя), 9:00-14:00 Програмиране,
Проф. А. Илиев 
Упражнения Дистанционно
28.11. (събота), 9:00-14:00 Интегриран практикум по информатика,
Доц. Е. Сомова, доц. Н. Касъклиев
Лабораторни занятия Дистанционно
29.11. (неделя), 9:00-14:00 Интегриран практикум по информатика,
Доц. Е. Сомова, доц. Н. Касъклиев
Лабораторни занятия . Дистанционно
 5.12. (събота),
9:00-14:00
Програмиране,
Проф. А. Илиев  
Лекции Дистанционно
6.12. (неделя),
9:00-14:00
Програмиране,
Проф. А. Илиев 
Упражнения Дистанционно
12.12. (събота), 9:00-16:00 Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова
Лекции Дистанционно 
13.12. (неделя) Задължително избираема дисциплина от група А
Тестология
Доц. Е. Ангелова, д-р Ив. Велчева
Лекции Дистанционно 
19. 12. (събота), 09:00-17:00 Задължително избираема дисциплина от група Б
Уеб базирани среди за обучение
Доц. Г. Стоицов
Лекции Дистанционно
 
Дата, час Дисциплина Вид Зала
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ