Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2019    English
Факултет по математика и информатика - Април 2019

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода ноември 2018 г. – април 2019 г.

През периода ноември 2018 – април 2019 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1) На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 12:00 ч. в каб. 345 се проведе инструктаж с преподавателите от ФМИ, определени за атестиране. Бяха раздадени примерни образци на документи, необходими за атестирането. Председателят, членовете и секретарят на ФКА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

2) Бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите.

3)  Изготвен бе следния график за атестиране:

 на 14.03.2019 г. (четвъртък) в каб. 345:

  1. Гл.ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – 12:30 ч.
  2. Доц. д-р Добринка Василева Бойкина  – 13:00 ч.

 на 20.03.2019 г. (сряда) в каб. 345:

  1. Ас. Йордан Георгиев Тодоров – 12:30 ч.

 

4) На 14 март 2019 г. и на 20 март 2019 г. се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 3 (трима) преподаватели и с всеки беше проведено събеседване, беше дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията: Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 12/14.03.2019 г.  и Протокол № 13/20.03.2019 г. на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация. Окончателните оценки са:

  1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – положителна;
  2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – положителна;
  3. Гл. ас. д-р Йордан Георгиев Тодоров – положителна;

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

25.04.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ