Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по математика - Пролетен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Учител по математика - Пролетен триместър 2018/2019

Последна актуализация07.04.2019 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

Квалификация: “Учител по МАТЕМАТИКА”


ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

18.05.2019
(събота)
9:00-16:00

Факултативна дисциплина История на математиката
Доц. д-р Марта Теофилова

Лекции+Упр.

232 с. з.

8.04.-31.05. 2019 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика
Доц. д
-р Д. Бойкина
Проф. д.п.н В. Милушев
Доц. д
-р Р. Маврова
учители наставници

Упражнения

Базови
училища

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ