Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – пролетен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – пролетен триместър 2018/2019

 Последна актуализация: 22.03.2019 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

30.03. (събота), 9:00-16:00

ИД №2, от тип Б
Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

31.03. (неделя), 09:00-16:00

Хоспетиране
Доц. Ст. Анева

лабораторни занятия

531 к.з.

6.04. (събота), 9:00-17:00

Факултативна дисциплина
Доц. И. Шотлеков

лекции

531 к.з.

10.04.-31.05. 2019 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика
Проф. К. Гъров, доц. Ст.Анева, учители наставници

упражнения

Базови училища.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ