Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2018    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2018

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ
Отчет за периода април 2018 г. – ноември 2018 г.

През периода април 2018 – ноември 2018 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец октомври 2018 г. съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” се извърши проверка за подлежащите на атестиране щатни преподаватели на Факултет по математика и информатика през учебната 2018/2019 година.
Съставен бе списък на преподавателите от ФМИ подлежащи на атестиране. Факултетната комисия по атестиране реши атестирането да се проведе на два етапа. Първият етап да приключи до 1 април 2019 г., а вторият – до 1 юли 2019 г. Бяха предложени следните два списъка за атестиране:
Първи етапдо 1 април 2019 г.

  1.  Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, катедра „ОМИИТ”;
  2.  Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, катедра „Алгебра и геометрия”;
  3.  Ас. Йордан Георгиев Тодоров, катедра „Компютърни системи”.


Втори етап – до 1 юли 2019 г.

  1. Доц. д-р Николай Величков Павлов, катедра „Компютърни технологии”;
  2. Ас. Ася Тодорова Тоскова, катедра „Компютърни системи”.

2. До края на ноември ще бъдат издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите от ФМИ през първия етап.

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

08.11.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ