Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2018    English
Факултет по математика и информатика - Април 2018

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода ноември 2017 г. – април 2018 г.

През периода ноември 2017 – април 2018 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1) На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в 231 с.з. се проведе инструктаж с преподавателите от ФМИ, определени за атестиане. Бяха раздадени примерни образци на документи, необходими за атестирането. Председателят, членовете и секретарят на ФКА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

2) Бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите.

3)  Изготвен бе следния график за атестиране:

  1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – 11:30 ч.
  2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – 11:40 ч.
  3. Гл.ас. д-р Десислава Стоянова Войникова – 11:50 ч.
  4. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова  – 12:00 ч.
  5. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова – 12:20 ч.
  6. Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев – 12:30 ч.
  7. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – 12:40 ч.
  8. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев – 12:50 ч.
  9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – 13:00 ч.

 

4) На 1 март 2018 г. се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 9 (девет) преподаватели. С всеки преподавател бе проведено събеседване, бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 10 / 01.03.2018 г. на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация. Окончателните оценки са:

1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – положителна;

2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – положителна;

3. Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова – положителна;

4. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова – положителна;

5. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова – положителна;

6. Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев – положителна;

7. Гл. ас. д-р  Георги Николов Чолаков – положителна;

8. Гл. ас. д-р  Александър Пламенов Пенев – положителна;

9. Гл. ас. д-р  Иван Марков Димитров – положителна.

 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

05.04.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ