Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Програма за писмен държавен изпит

Магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси” (едногодишен и двугодишен курс на обучение)

 

Начин на провеждане: Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус” чрез прилагане на знания и компетентности, придобити по време на обучение, съгласно приложения конспект. 

Продължителност : 4 академични часа

КОНСПЕКТ

1.  Многослойни софтуерни архитектури:

●      Парадигми за разработване на софтуер: структурно разработване, обектно-ориентирано разработване, компонентно-ориентирано разработване;

●      Среди за разработване на многослойни и интернет-базирани приложения: Java-базирани среди: JEE архитектура, основни дефиниции, слоеве, контейнерна организация, управление на жизнения цикъл, видове компоненти;

●      Компонентно-ориентирано разработване;

●      Сигурност за Web приложения: удостоверяване и упълномощаване.

2.  Използване на рамки за разработване на софтуер:

●      Специфики;

●      Понятието „еталон“;

●      Компонентите в MVC архитектурата;

●      JSF;

●      Grails.

3.  Структури данни използвани в интернет-програмирането:

●      Потоци от данни, видове потоци, сериализация на обекти;

●      Комуникация с бази данни, видове драйвери;

●      JSON – структура, използване, предимства и недостатъци;

●      Разширяем маркиращ език XML – синтаксис, правила, парсери и валидация;

●      Разширяем език за стилове XSL – XPath, XSLT;

4.  Изграждане на софтуерни компоненти за средния слой на JEE архитектурата:

●      Мястото на web слоя в JEE архитектурата.

●      Архитектура на web приложенията.

●      Web слой.

●      Статично и динамично съдържание.

●      Структура на web приложенията.

●      Сървлети. Жизнен цикъл на сърлвета. Класа HttpServlet.

●      Какво е JSP? Връзката между сървлети и JSP. Жизнен цикъл на JSP.Изграждащи елементи на JSP. XML синтаксис за JSP.

●      JavaBeans.

 

5. Рамки за разработване на едностранични приложения:

●      Едностранични приложения. Дефиниция.

●      Рамки за създаване на едностранични приложения. Сравнение на рамките.

●      Преизползваеми компоненти. Дефиниция;

 

6. Едностранични приложения с React.js: 

●      Жизнен цикъл на компонентите.

●      Динамичност на компонентите посредством промяна на състоянието. Примери

●      Рутиране в React.js

●      Допълнителни библиотеки за потребителски интерфейс. Примери

 

7. Рамки за разработване на хибридни приложения:

●      Хибридни приложения. Дефиниция.

●      Рамки за създаване на хибридни приложения. Сравнение на рамките.

●      Сравнение на хибридни с native приложения - предимства и недостатъци

 

8. Приложения с React Native:

●      Развойни среди за React Native.

●      Жизнен цикъл на компонентите и динамичност на компонентите.

●      Навиггиране в React Native. Примери.

 

 9. Създаване на 2D и 3D игри: 

●      Основни понятия. Видове игри. Примери.

●      Принципи при създаването на игри. Жизнен цикъл на играта.

●      Сравнение на 2D и 3D игри. Примери

●      Описание на сцена, осветление, камера, модели в 3D игрите.

 

 

 10. Потребилски статистики и управление в игрите:

●      Управление на обекти.

●      Физика, колизия и събития.

●      Отчитане и запазване на потребителски статистики

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ