Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Октомври 2014 – Февруари 2015    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Октомври 2014 – Февруари 2015

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Октомври 2014 – Февруари 2015)

През отчетния период от 1 октомври 2014 г. до 28 февруари 2015 г. Комисията по акре¬дита¬ция на Факултета по математика и информатика работи по следните направления: 

1. Комисията разработи нови варианти за оформяне на заявленията, които се подават в отдел „Учебен“ за разработване на дипломна работа и за допускане до дипломиране. 

2. Комисията разработи бланки за рецензии на дипломни работи по ПН 1.3. Педагогика на обучението по… и ПН 4.5. Математика.

3. Комисията взе активно участие при провеждането на посещенията на Експертните групи за програмните акредитации по:

3.1. ПН 4.5. Математика за докторските про¬грами „Диференциални уравнения“, „Геометрия и топология“, „Изчислителна математика“, „Математическо моделиране и приложение на математиката“ и „Теория на вероятностите и математическа статистика“ през месец февруари;

3.2. ПН 4.6. Информатика и компютърни науки за докторска програма „Информатика“ през месец февруари.

4. Комисията взе участие в изготвянето на нов учебен план за специалност „Обучение по математика в училище (2 г.)“ по ПН 1.3. Педагогика на обучението по…

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация в периода 11-13.03.2015.

11.03.2015 г.   Председател на комисията: 
(проф. д-р Манчо Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ