Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2014    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2014

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ - НОЕМВРИ 2014 Г.


През периода април – ноември 2014 г. Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

  1. През месец май 2014 г. се проведе инструктаж с подлежащите на атестиране преподаватели и служители на ФМИ. Бяха раздадени примерни образци на документи необходими за атестирането. Председателят и секретарят на КА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

  2. На 24 юни 2014 г. се проведе атестирането на преподавателите и служителите на ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. Бяха атестирани 2 преподаватели. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност.Резултатите от атестирането са описани в Протокол No 7 на КА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.

 

Пловдив Председател на КА:..................
12.11.2014 г. Проф. д-р Коста Гъров      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ