Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Октомври 2013 – Февруари 2014    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Октомври 2013 – Февруари 2014

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Октомври 2013 – Февруари 2014)

През отчетния период 1 октомври 2013 г. – 28 февруари 2014 г. Комисията по акредитация към Факултета по математика и информатика работи по следните направления:

1. Комисията участва при подготовката на комплекта учебни програми за магистърската специалност „Приложна математика” (1 г. и 2 г.).

2. Комисията взе участие и в процеса на актуализиране на учебните планове за ОКС „Магистър”,

2.1. влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности: „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.), „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.), „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.);

2.2. за студентите, започнали обучението си в тези специалности през учебната 2012/2013 година (за ІІ курс) за следните специалности: „Софтуерни технологии” (2 г.), б) „Бизнес информатика с английски език” (2 г.), „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по професионално направление 4.6.) (2 г.), „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 г.).

3. Комисията взе участие и в процеса на актуализиране на учебните планове за ОКС „Бакалавър” за специалност „Математика и информатика” (редовно обучение) за студентите, започнали обучението през: учебната 2012/2013 година (за ІІ курс), учебната 2011/2012 година (за ІІІ курс), учебната 2010/2011 година (за ІV курс).

4. Комисията взе участие и в процеса на актуализиране на учебните програми на следните магистърски специалности: „Бизнес информатика с английски език” (1 г. и 2 г.); „Софтуерни технологии" (1 г. и 2 г.); „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (1 и 2 г.); „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.); „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.); „Обучение по математика в училище” (1 г.) и „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по професионално направление 4.6.) (2 г.).

5. Комисията взе участие при подготовката за приемане на учебния план и квалификационната характеристика на новата специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.

6. Комисията взе участие и в подготовката на документите за програмната акредитация на професионално направление 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки за ОКС „Магистър” и ОКС „Бакалавър”, както и за следните 8 докторантски програми Алгебра и теория на числата, Математически анализ, Диференциални уравнения, Геометрия и топология, Изчислителна математика, Теория на вероятностите и математическа статистика, Информатика, Математическо моделиране и приложение на математиката.

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация в периода 19-24.03.2014.

24.03.2014 г.
Председател на комисията:
(проф. д-р Манчо Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ