Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ Доктори Хонорис кауза на ПУ по предложение на ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Доктори Хонорис кауза на ПУ по предложение на ФМИ

ДОКТОРИ ХОНОРИС КАУЗА
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
по предложение на Факултет по математика и информатика

Пореден номер

Длъжност и научна степен, име и фамилия

Година на утвърждаване

1.

акад. проф. д.м.н. Петър Кендеров

2000

2.

†проф. д-р Ханс-Йоахим Крол

2001

3.

проф. д.м.н. Грозьо Станилов

2003

4.

акад. проф. д.т.н. Иван Попчев

2006

5.

проф. д.м.н. Игор Пузинин

2008

6.

†проф. д-р Друми Байнов

2008

7.

Кирчо Атанасов

2009

8.

†акад. проф. д.м.н. Стефан Додунеков

2010

9.

†акад. проф. д.м.н. Благовест Сендов

2010

10.

проф. д-р Руслан Митков

2011

11.

проф. д.п.н. Сава Гроздев

2012

12.

проф. д-р Рави Агарвал (Ravi P. Agarwal)

2017

13. проф. д-р Павел Койчев Азълов


2021

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ