Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Хонорувани преподаватели    English
Факултет по математика и информатика - Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели - есенен триместър на уч. 2013/2014 г.

Титла Име, презиме, фамилия  Катедра Дисциплина E-mail
проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев АГ Алгебра nnachev@uni-plovdiv.bg
проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев ПММ ИД "Методи за решаване на екстремални задачи" semer@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румяна Петкова Маврова ОМИИТ Методика на обучението по математика
ИД - Системи уравнения
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Преддипломна педагогическа практика
rummav@uni-plovdiv.bg
гл. ас. Гинка Стефанова Бизова ОМИИТ Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Преддипломна педагогическа практика
gbizova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. Петранка Драганова Савова-Стефанова   ФД - Руски език 1 част petranasavova@abv.bg
док-т Радка Паскова Колева АГ Алгебра 2 r.p.koleva@gmail.com
док-т Стефан Илиев Божков АГ Алгебра и теория на числата colden.god@gmail.com
stefan.bo@abv.bg
док-т Ваня Емилова Лазарова КИ ИД "Иновационни технологии в обучението"                      Информационни технологии vanya_lazarova@yahoo.com 
док-т Диляна Иванова Тоцева КТ Разпределени приложения didi_toceva@yahoo.com
док-т Мариана Огнянова Баракова КТ Увод в информационните технологии, Информационни технологии marqna_barakova@abv.bg
док-т Десислав Десев Десев КИ Основи на компютърната информатика desislavdesev@gmail.com
док-т Вилислав Иванов Радев КТ Увод в информационните технологии,
Информационни технологии
vilislavradev@uni-plovdiv.bg
док-т Нина Иванова Иванова ОМИИТ Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Преддипломна педагогическа практика
markizabg@yahoo.com.au
док-т Вася Красимирова Атанасова КС ИД - Уикипедия и уикитехнологии vassia.аtanassova@gmail.com
хон. ас. Асен Калинов Сотиров КС Бази от данни asen_sotirov@yahoo.com
хон. ас. Владимир Божилов Темелков   ИД - Уеб хостинг технологии 1 част t_merdjanov@abv.bg
хон. ас. Георги Илиев Соколов КТ Програмиране в интернет с PHP и MySQL joro@liquidsoft.eu
хон. ас. Стоян Николов Черешаров СТ Право и правни информационни системи cheresharov@ihahockey.com
хон. ас. Стефан Димитров Ставрев КИ ИД - Агентни системи polsds@abv.bg
хон. ас. Магдалена Асенова Веселинова КС Бази от данни maggie.veselinova@gmail.com
студент Михаил Тодоров Петров   ФД - Java Script в дълбочина  p_m_t@mail.bg   
студент Ивелина Венкова Велчева КТ Увод в информационните технологии ivetopz6@gmail.com
студент Нина Георгиева Игнатова КТ Увод в информационните технологии nina_ignatovaa@abv.bg
студент Теодора Петрова Гарджева КТ Програмиране чрез .NET tgardjeva@abv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ